Wegen- en rioleringsproject Vlassenbroek: aanleg groene parking

In opdracht van het lokaal bestuur maakt het studiebureau SWBO uit Dendermonde het voorontwerp op voor de aanleg van de wegen- en rioleringswerken in Vlassenbroek. Momenteel wordt al het afvalwater geloosd in de talrijke grachten. Na de uitvoering van het project wordt het afvalwater via de Mechelsesteenweg aangesloten op het zuiveringsstation RWZI-Dendermonde in het Hoogveld. In de grachten wordt enkel nog regenwater geloosd, wat een gunstige invloed zal hebben op de ontwikkeling van het aanwezige natuurgebied.

Het voorontwerpplan voor de uitvoering van de rioleringswerken wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse Milieumaatschappij voor het bekomen van een subsidie. Van zodra het lokaal bestuur deze goedkeuring ontvangt, kan de opdracht gegeven worden aan de ontwerper om een voorstel voor de wegen- en rioleringswerken verder uitwerken. De wegen- en rioleringsplannen worden zodanig ontworpen dat er zo weinig mogelijk grondaankopen of onteigeningen nodig zijn. Van zodra al deze plannen afgewerkt zijn, zal er een infomarkt voor de bewoners worden georganiseerd. 

“In 2021-2022 plannen we de realisatie van een groene parking aan de rand van het kunstenaarsdorp Vlassenbroek”, laat schepen Leen Dierick weten. “Deze aanleg is de eerste fase binnen het wegen- en rioleringsproject van Vlassenbroek, waarbij een herwaardering van het dorpsplein en het afkoppelen van afvalwater centraal staan.”

De parking heeft als doel het ontlasten van de dorpskern met zijn vele bezoekers. Tevens zal deze parking dienst doen als onthaal voor het overstromingsgebied dat momenteel wordt gerealiseerd door de Vlaamse Waterweg.  Op deze parking worden 74 parkeerplaatsen voorzien alsook een overdekte bushalte voor de bezoekers van het kunstenaarsdorp en het overstromingsgebied.

“Voor de verharding op deze groene parking werd er gekozen voor waterpasserende betonklinkers, dit om in te spelen op de aanhoudende droogteproblematiek in Vlaanderen en zo regenwater maximaal te kunnen vasthouden. Rondom rond de parking wordt een groenbuffer voorzien van bomen en bosplantsoen”, besluit de Dendermondse schepen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *