Tomas Roggeman (N-VA) vraagt bouw spoorwegbrug in Oudegem

De overweg van de Oudegemsebaan met de spoorlijn Dendermonde-Wetteren moet opgehoogd worden tot een spoorviaduct waar het wegverkeer onderdoor kan. Dat stelt federaal parlementslid Tomas Roggeman (N-VA) voor. “Dit is nu al een risicovolle overweg en de drukte neemt enkel nog toe. Om de veiligheid te verzekeren zijn hier investeringen nodig”. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet (Ecolo) bevestigt dat dit de enige toekomstmogelijkheid is, maar moet er nog budget voor vinden.

De kruising van de N406 met de spoorweg vlakbij het station van Oudegem en het VPK behoort volgens Infrabel bij de top-20 gevaarlijkste overwegen van het hele land. Niet enkel vanwege het drukke verkeer op de steenweg zelf, maar ook vanwege de aantakking van 2 andere straten en de oprit voor het zwaar verkeer aan het papierfabriek VPK. Passagiers in het station van Oudegem kunnen enkel van perron wisselen langs deze overweg. Binnenkort komt hier ook nog het kruispunt met de nieuwe fietssnelweg bij.

Sluiting overwegen

“Het verkeer op dit punt wordt steeds drukker” zegt Oudegemnaar en federaal parlementslid Tomas Roggeman. “Er is niet veel nodig om een panne aan de overweg te veroorzaken en dan staat het verkeer meteen stil tot diep in de dorpskern. Incidenten zoals die met een geknapte kabel deze week, bevestigen dat. Er is weinig verbetering in het vooruitzicht: als de Hofstraat sluit, zoals Infrabel plant, wordt heel het dorp afhankelijk van deze ene, drukke en risicovolle overweg”.

Bovendien wordt de spoorlijn de komende jaren uitgerust om meer goederenvervoer te kunnen slikken. “Het wordt drukker op alle fronten” zegt Roggeman. “Een ophoging tot spoorbrug is dus niet enkel noodzakelijk voor de doorstroming, maar vooral voor de veiligheid”. Het voorstel wil treinverkeer en wegverkeer definitief van elkaar scheiden, waardoor het risico op treinongevallen miniem wordt. Bovendien worden de slagbomen ook overbodig, wat de doorstroming van het verkeer ten goede komt. De kans op pannes door onderhoud of door vrachtwagens die de elektriciteitskabels raken, verdwijnt eveneens.

Treinen en schepen

Spoorwegbeheerder Infrabel voert al langer een beleid waarbij elke overweg van het land op termijn gesloten moet worden. Voor deze overweg is dus een oplossing nodig met een brug of een tunnel. Roggeman legde het voorstel daarom voor in de commissie mobiliteit van het federaal parlement. Het antwoord van de minister van mobiliteit was positief. “Infrabel ziet niet veel andere mogelijkheden die ingrijpende wijzigingen in het stedelijke weefsel van Oudegem vermijden” stelt minister Gilkinet (Ecolo). “Infrabel is bereid om mee te werken aan een haalbaarheidsstudie voor dit project”. Geld voor de uitvoering is echter nog niet voorzien. “Er is sprake van een gedeelde investeringskost waarbij ook het agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg moeten tussenkomen”, aldus de minister.

De vraag werd door Infrabel al opgenomen met de Vlaamse Waterweg. Dit agentschap plant immers zelf op termijn werken aan de spoorbrug over de Dender, 500 meter verderop, die de rivier bevaarbaar moeten maken voor grotere binnenschepen. Daarvoor moet het vaarvenster onder de brug vergroten, met een bredere en hogere doorgang en dus een andere brug. “Voor een verhoging van de capaciteit van de scheepvaart zijn sowieso al ernstige ingrepen nodig: daarvoor moet het talud van de spoorweg al opgehoogd worden. Het ligt voor de hand om deze ophoging door te trekken tot aan en over de steenweg. Het komt er nu op aan om alle partners rond te tafel te brengen en een akkoord te sluiten tussen Infrabel, de Waterweg, AWV en het stadsbestuur. Zo verbeteren we de veiligheid voor fietsers, voetgangers, auto’s, treinen en binnenschepen: een win-win voor iedereen” besluit Roggeman.

(persbericht Tomas Roggeman)

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *