Dendermonde blijft na fusie Dendermonde

Gisteravond op de Raadscommissie ‘Algemeen Beleid en Financiën’ kwamen ook de fusieplannen met Buggenhout aan bod. Heel wat studiewerk ging aan de informele gesprekken met Buggenhout vooraf, maar vanaf nu wordt het nog harder werken. Bovendien zal het fusieverhaal veel politieke moed en politiek leiderschap vragen. Het participatieve element komt er zeker niet in de beginfase van het fusietraject. Eén punt is echter nu al zeker: de nieuwe fusiegemeente zal ‘Dendermonde’ heten en niet anders. “Da gade gij nie bepalen”.

Memorandum 2018

De diensten van de stad, het OCMW, het AGB en de politie werkten in 2018 een memorandum uit, dat een denkkader vormt voor nieuwe coalities. Daarin werden een aantal uitdagingen opgesomd, waarmee de beleidmakers best rekening hielden en eens grondig over nadachten. Daarbij was vooral uitdaging 5 opvallend: “Durven we denken buiten de grenzen – verbondenheid door fusie met onze buren?” We lezen verder: “Het gemeentelijk landschap verandert snel. De rol van Dendermonde als centrumstad zal hierdoor wijzigen. Als Dendermonde een plaats wil blijven innemen bij de grotere steden, dan moeten we actie ondernemen. Fusie moet worden voorbereid en overdacht, initiatief nemen voor we wegdeemsteren.  Fusie is ook een opportuniteit.” Voor een fusie vinden we in dat memorandum argumenten als ‘grootte en bestuurskracht, financiën en identiteit, rol in de toekomst’. In feite nog steeds weinig concrete dingen, maar de aanzet was wel gegeven.  Daarom werden vergelijkingen en screenings gemaakt van alle buurgemeenten als Berlare, Buggenhout, Aalst, Lede, Zele, Hamme, Wichelen, Lebbeke.

Samen, Straf, Stromen – Meerjarenplan

In het Dendermondse 2021-2025 meerjarenplan ‘Samen-Straf-Stromen’ lezen we op pagina 15 ‘voor veel uitdagingen moet het lokaal bestuur samenwerken, soms binnen de gemeentegrenzen maar vaak ook erbuiten. Het is door de krachten te bundelen dat soms meer kan bereikt worden.’ Ook op pagina 36 staat er een interessante paragraaf: “Dendermonde is de 14de centrumstad van Vlaanderen en vervult een centrumfunctie in de domeinen van justitie,  onderwijs, gezondheid, mobiliteit, economie en zoveel meer. Maar mag het nog ietsje meer zijn.? Onze stad is voor de regio een belangrijk centrum inzake dienstverlening. Maar de hogere overheden vragen steeds meer specialisatie en deskundigheid van de lokale besturen en onze buurgemeenten krijgen de vacatures moeilijk ingevuld. Dendermonde kan door zijn grootte meer instaan voor deze functies. We willen onze kennis delen met de regio.”

Buggenhout wel, Lebbeke niet

Na een helse analyse en vergelijking kwam uiteindelijk Buggenhout als mogelijke fusiepartner uit de bus. Lebbeke wil zelf niet en is misschien al iets te groot. De verdere timing om tot een echte fusie te komen is krap. Tegen eind juni 2021 wil Piet Buyse een goedkeuring van de principiële beslissing tot fusie in een extra-gemeenteraad brengen. Ook in Buggenhout wordt een dergelijke timing voorgehouden…om uiteindelijk op 1 januari 2025 Dendermonde te heten.

1 thought on “Dendermonde blijft na fusie Dendermonde

 1. Jo De Bock says:

  Het valt af te wachten of het ‘niet’ opteren voor inspraak vooraf een goede optie is enerzijds en of ‘bestuurlijke kracht’ een voldoende groot argument is voor het creëren van een draagvlak anderzijds.
  Wanneer het concept ‘gemeente’ niet fundamenteel wordt herdacht, met uitzicht op zeer concrete,
  innovatieve meerwaarde voor de bewoners, dreigt het zeer moeilijk te worden.
  Maar het ontstaan van het idee en denkoefening zijn zeer waardevol.

  Beantwoorden

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *