De Oogappel krijgt nieuwbouw op…terreinen van de Freinetschool

Toen de Freinetschool na een gemeenteraadsbeslissing in 2019 haar deuren moest sluiten, werd door de oppositie reeds geopperd, dat dit deel uitmaakte van een grootser plan. “De vrije school, De Oogappel, lid van het Oscar Romero College, zou daar wel een nieuwe school mogen bouwen”, opperden meerdere oppositiepartijen. De meerderheid verwacht op de volgende gemeenteraad dan ook flink wat tegenwind, maar van dat oppositieverhaal is niks van aan en “we kunnen voldoende argumenteren, waarom we van gedacht veranderd zijn”, stelt Burgemeester Piet Buyse. In ieder geval staat er tegen het schooljaar 2024-2025 een nieuw schoolgebouw, terwijl de buurt zal kunnen genieten van een groen park.

Piet Buyse, Leen Dierick, Marc Block, Joeri Deblauwe en Herman Vermeiren brachten het nieuws.

Even terug in de tijd

Tijdens de gemeenteraad van juni 2019 plaatsten alle oppositiepartijen de ‘intentieverklaring’ van het Dendermondse schepencollege rond de sluiting van de Appelse Freinetschool op de agenda. Voor aanvang van de gemeenteraad hadden leerkrachten, ouders en kinderen van de school hun ongenoegen over de mogelijke sluiting van hun school. Op die Gemeenteraad werd het toch wel duidelijk, dat de meerderheid weinig ruimte overliet om de school open te houden. De intentieverklaring leek eerder op een pro forma bedoening, dan wel een echte vorm van en aanzet tot overleg en participatie. Na de Gemeenteraad zei Burgemeester Buyse, dat “de meerderheid zijn beste pijlen niet wou verschieten en de zware munitie bewaarde voor het openbaar debat op 10 juli”. Op de Gemeenteraad van 10 juli viel namelijk de beslissing over de ‘intentieverklaring’ en de sluiting was een feit.

Niels Tas (toen nog SP.a, nu Vooruit) opende zijn interpellatie in juni 2019 met een kort historisch overzicht over het ontstaan van de Freinetschool, de Appelbloesem. ” De opstart van deze school kende een woelige, politieke geschiedenis. Appels was verdeeld tussen 2 scholen. Het leerlingenaantal in de gemeenteschool daalde sinds midden jaren 2000 gestaag. Het gonsde van de geruchten dat het toenmalige kartel CD&V – N-VA het domein immers reeds informeel had beloofd aan de vrije school in Appels, die op zijn capaciteitsgrenzen botste. Een brief van de voorzitter van de inrichtende macht -van de Oogappel n.v.d.r.- had het later over “woordbreuk” en bevestigde dus dit verhaal.”

Veranderen van gedacht

Burgemeester Buyse ontkende echter dat dit een rol heeft gespeeld. “In onze 10 werven hebben we het gehad over “Meer groen, meer parken, ook in de deelgemeenten” (werf 4 n.v.d.r.). In deze werd werd ook verwezen naar de site van de vroegere school De Appelbloesem in Appels. We hebben dan ook twee keer moeten nadenken, toen het Oscar Romero College bij ons kwam met de vraag om hier een nieuw schoolgebouw op te trekken voor de Oogappel. Maar nu kunnen we twee vliegen in één klap slaan. De groene oase in het centrum van Appels blijft, terwijl we ook de mogelijkheid bieden om de schoolfunctie van Dendermonde te versterken. Het was niet vooraf afgesproken, maar we zijn door deze nieuwe voorstellen en lang nadenken veranderd van gedacht. Wie het anders zegt, mag gerust met mij komen praten en ik zal het haarfijn uitleggen.”

Het vroegere Fabeltjesland

Door deze oplossing raakt de stad Dendermonde ook van een ambetant probleem verlost. De gebouwen van het vroegere Fabeltjesland (’t Vork, naai- en strijkatelier) zijn gebouwd op gronden, eigendom van vzw onderwijspatrimonium van het Bisdom met ‘recht van opstal’. Daar is geen vergoeding op het einde van de periode, nl. 2031, voor voorzien. De stad zou dan voor een dilemma staan. Door de voorliggende oplossing van grondruil wordt de vzw ‘onderwijspatrimonium’ eigenaar van een deel van de terreinen aan de Heirstraat, terwijl de stad de eigendom verwerft van de terreinen in de 5de januaristraat. Dat ontlokte aan ORC Algemeen Directeur Joeri Deblauwe de uitdrukking: “Dit is een win-win-win oplossing. De stad wint erbij, de vzw wint erbij, de leerlingen winnen erbij, maar ook de lokale bevolking. In ons masterplan Infrastructuur willen we al onze leerlingen van 2,5 jaar tot 18 jaar een ‘goede thuis’ bezorgen. De Oogappel was daarin een van onze bekommernissen. Het geheel heeft heel veel renovatie nodig, een totale renovatie. Het gaat wel om een zeer goede locatie, maar niet qua gebouw. We gaan voor een brede, open school. De tijd van schooltje spelen tussen 8 en 4 is voorbij.

Meer openbaar groen

De inplanting van de nieuwe school gebeurt zodanig, dat er zoveel mogelijk openbare ruimte overblijft. Deze moet zichtbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, zowel tijdens als na de schooluren. Ook KWB Appels mag blijven hopen op nieuw aangelegde petanqueterreinen. Deze nieuwe groene oase moet een aangename plaats worden voor groot en klein. Ook verenigingen en passanten moeten er zich thuis voelen.

Timing bouw

Herman Vermeiren, directeur infrastructuur ORC, zette even de tijdlijn uit: “Eind deze maand zullen we meedoen aan een subsidieronde. Het gaat tenslotte om een budget van 3,3 miljoen (zonder BTW). We zullen dan een bouwpromotor zoeken, die de bouw zal zetten. Daarna huren we het gebouw voor een periode van 18 jaar. We verwachten, dat alles zal klaar zijn tegen de start van het schooljaar 24-25.” Ondertussen zullen de nodige aanpassingswerken aan de huidige gebouwen van De Oogappel gebeuren. Na de verhuis zullen de gebouwen en dus ook de bouwgronden van de huidige school te koop aangeboden worden.

In de marge van het persmoment wist burgemeester Buyse ook nog te vermelden, dat het eventueel aansnijden van (sociale) woonuitbreidingsgebieden, die ook rond de Freinetschool liggen, opgenomen zal worden in de woonstudie die de stad nu laat maken. Mocht de bespreking van de woonstudie in een raadscommissie gebeuren, lijkt in ieder geval de openbaarheid niet gegarandeerd. Burgemeester Buyse liet al weten, dat ondergetekende niet zal aanwezig mogen zijn. De participatietoets is dan ook maar de tiende werf in Samen-Straf-Stromen…

1 thought on “De Oogappel krijgt nieuwbouw op…terreinen van de Freinetschool

  1. Griet Wauters says:

    Wat kan voor de ene school, kan niet voor de andere. Bedankt stad Dendermonde.

    We hebben op de barricaden gestaan voor het voortbestaan van freinetschool De Appelbloesem in Appels maar kregen geen gehoor.

    Gelukkig heeft het GO! gezorgd voor de opstart van een leefschool, wat ervoor gezorgd heeft dat de principes van freinetschool De Appelbloesem voortgezet worden en de kinderen een keileuke school in de plaats hebben gekregen. Niet dankzij de stad Dendermonde maar wel dankzij het GO!.

    Beantwoorden

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *