De eerste kandidaat-burgemeester is er…wie volgt?

Gisteravond nodigde het Dendermondse N-VA partijbestuur de verenigde pers uit om de verkiezingscampagne ‘oktober 2024’ af te trappen. Tevens kon tegelijkertijd een aantal geruchten de kop ingedrukt worden over wie nu wel of niet lijsttrekker zou zijn. De nieuwe lijsttrekker is ook de vorige, Marius Meremans. Hij profileert zich meteen als uitgesproken kandidaat-burgemeester en doet samen met zijn partijgenoten een gooi naar het politieke marktleiderschap in de Denderstede.

Voluit voor het burgemeesterschap

Volgend jaar op zondag 13 oktober gaan we met ‘zijn allen’ weer stemmen om uit te maken wie Dendermonde de volgende zes jaar zal besturen. De aanhalingstekens rond met zijn allen verwijzen natuurlijk naar het veranderde landschap rond deze verkiezingen. Er is namelijk geen opkomstplicht meer waar wel weer stemrecht. Je bent niet langer nog verplicht om aan deze verkiezingen deel te nemen. Aan de nationale, Vlaamse en Europese verkiezingen in juni 2024 zijn we wel nog steeds verplicht om te gaan stemmen. Nog veranderingen: vanaf 2024 wordt de kandidaat met de meeste voorkeursstemmen van de grootste partij in de meerderheidscoalitie de nieuwe burgemeester. Het is voor alle duidelijkheid niet de kandidaat met het grootste aantal voorkeursstemmen, die automatisch de burgemeester wordt. Hij of zij moet eerst in de meerderheid een plek veroveren en daarbij ook nog behoren tot de partij met de meeste zetels. De stemmenkampioen van de grootste partij heeft gedurende twee weken wel het initiatiefrecht om te proberen een meerderheid op poten te krijgen. Na twee weken gaat dat recht over naar de op één na grootste partij om een meerderheid te proberen vormen.

Tenslotte is er ook geen herverdeling van de lijststemmen meer. Vroeger had je een complex systeem om de lijststemmen te herverdelen, waarvan de lijsttrekker altijd profiteerde. Nu heeft de plaats op de lijst iets minder belang. Het zijn alleen de voorkeursstemmen, die zullen bepalen wie een zitje in de gemeenteraad krijgt.

Ook nieuw is dat de installatie van de gemeenteraad reeds in december 2024 zal plaatsvinden en niet pas in januari 2025. Het wordt kort dag om op 2 maanden tijd een nieuw College van Burgemeester en Schepenen onderhandeld te krijgen. Het belang van voorakkoorden wordt alleen maar groter, zeker om snel te kunnen gaan.

Bij de N-VA heeft men alle vertrouwen in een mooie verkiezingsuitslag en mikken met Marius Meremans op de driekleurige burgemeesterssjerp.

De N-VA lijst

Marius Meremans, uittredend schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger, zal de Dendermondse N-VA lijst aanvoeren en wordt door de N-VA naar voor geschoven als kandidaat-burgemeester voor de Denderstad. Els Verwaeren, uittredend schepen en Tomas Roggeman, uittredend schepen en Kamerlid nemen plaats 2 en 3 in. “Daarmee bevestigt het N-VA bestuur het goede werk en de realisaties van de N-VA-fractie in het schepencollege en de gemeenteraad de afgelopen legislatuur.”, aldus het persbericht. “We bestuurden als partij de afgelopen jaren voor het eerst als zelfstandige partij mee onze stad, dit in een goede verstandhouding met onze coalitiepartner. We konden als N-VA echt onze stempel drukken en brachten een duidelijke verandering in onze stad”, legt afdelingsvoorzitter Wouter Rogiers uit. “De investeringsgraad in onze stad is de hoogste ooit. N-VA is een beleidspartij die niet bang is om beslissingen te nemen, en wij zien dan ook dat Dendermonde de ‘N-VA – push’ nodig heeft om onze stad eindelijk te doen aansluiten bij het rijtje van innovatieve steden. De N-VA is klaar om het voortouw te nemen in Dendermonde en wij vragen dan ook aan de kiezer om ons hierin het vertrouwen te geven. Voor N-VA Dendermonde is politiek een ploegsport, en dat zal ook uit onze campagne blijken”, zegt lijsttrekker Meremans.

“Marius Meremans is onze kandidaat-burgemeester voor Dendermonde. In tegenstelling tot anderen zal de N-VA volledig zelfstandig opkomen en onder eigen naam. Wij zijn fier op onze merknaam als Vlaams-nationalisten. N-VA vraagt het vertrouwen aan de kiezer om het voortouw te kunnen nemen om onze stad de volgende legislatuur te besturen”, vervolledigt Rogiers. “De N-VA wil de komende periode een centrumrechts beleid voeren en we reiken daarom de hand aan iedereen die hieraan wil meewerken. Een versnippering van centrumrechtse stemmen zal net in de kaart spelen van links, en wij hopen dat de kiezer kiest voor het duidelijke verhaal van de N-VA.”

Investeringsgraad hoog houden en projecten realiseren

Marius Meremans noemt zichzelf ‘klaar om het hoogste ambt van de stad op te nemen’.

“Er zijn de afgelopen jaren tal van projecten opgestart en de uitvoering ervan zal de legislatuur overschrijden. Met N-VA zullen alle opgestarte projecten ook effectief gerealiseerd worden”, stelt Meremans ambitieus. “Met de N-VA komt er zeker een vernieuwde Oude Vest, een dienstencentrum te Oudegem én een nieuwe sporthal te Grembergen.”

“We moeten de investeringsgraad in onze stad hoog houden, heel wat kernen in onze deelgemeenten hebben nieuwe impulsen nodig – dergelijke keuzes houden sterke beslissingen in, willen we onze stad financieel gezond houden. Daarom is het belangrijk dat we partnerschappen blijven zoeken met andere instanties én met privé-partners. Een leefbare maar ondernemingsvriendelijke stad, daar willen we voor gaan. We zijn fier dat we een stad zijn, maar dan wel ééntje op mensenmaat”, aldus lijstrekker Meremans.

Luisteren naar de burgers

De komende maanden gaat de N-VA de boer op langs alle deelgemeenten met de ‘N-VA kaffeekletsj’. “Met een kop koffie in de hand, gaan we het gesprek aan met onze burgers en willen we luisteren naar wat hen bezighoudt, naar hun verzuchtingen. De gemeenteraadscampagne is hierbij op gang getrokken. De N-VA gaat als één ploeg en met open vizier de strijd om het bestuur aan. Ondertussen voeren we consequent onze meerjarenplanning verder uit, want ook in 2024 dient onze stad goed bestuurd te worden”, besluit Wouter Rogiers.

En nu de rest?

Nu is het wachten op andere namen en de reacties van andere partijen. Realistisch gezien wordt de strijd om de burgemeesterssjerp gevoerd tussen drie partijen: Vlaams Belang met Barbara Pas, CD&V met Leen Dierick en N-VA met Marius Meremans. Vernieuwing (het huidige OpenVLD), Vooruit, Groen en eventueel PVDA zullen misschien wel dromen om de grootste partij in de meerderheid te zijn, maar beseffen ook wel dat dit boven hun gewicht spelen is. Contacten met meerdere kopstukken leren, dat men toch wel wat bezorgd is voor het mogelijke succes van Vlaams Belang. Hier en daar wordt zelfs rekening gehouden met een scenario van absolute meerderheid van VB. Of eentje waarbij (bijna) alle andere partijen zullen moeten samenspannen om als tegengewicht voor VB te dienen. Het worden nog boeiende tijden. We kijken nu al uit naar het kopstukkendebat van de Dendermondse Perskring in het najaar van 2024 en leggen ons oor te luisteren naar alle mogelijke voorakkoorden.

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *