Geen deelsteps in Dendermonde.

Een jaar geleden stelde Tom Bogman (sp.a) in de Dendermondse gemeenteraad voor om ook in de Ros Beiaardstad ‘deelsteps’ in te voeren. Volgens hem reageerde schepen voor mobiliteit Marius Meremans (N)VA) toen enthousiast en keert hij nu zijn kar. Schepen Meremans ziet dat anders en ziet in de discussie rond mobiliteit andere katten, die eerst te geselen zijn. Dat deze discussie door Bogman in het kader van een ‘klimaatvriendelijke stad’ wordt geplaatst, opent ook de weg voor andere schepenen.

Voorstel van Tom Bogman.

Het persbericht van Tom Bogman liegt er niet om: “Een jaar geleden stelde gemeenteraadslid Tom Bogman (sp.a) voor om ook in Dendermonde deelsteps te introduceren. Hoewel schepen Meremans (N-VA) toen enthousiast reageerde, maakt hij nu een bocht van 180° en voert het idee definitief af.” Marius Meremans nuanceert zijn ‘enthousiaste reactie’ van die dag: “Ik heb gezegd, dat ik dat ging onderzoeken. Dendermonde heeft nu niet zo’n groot centrum, als andere steden waar deelsteps wel ingevoerd werden. Dat verdient dus wel nader onderzoek.”

“Elektrische deelsteps zijn een populair, innovatief vervoersmiddel om toe te voegen aan onze mobiliteitsmix”, herhaalt Tom Bogman zijn redenering. “Dendermonde heeft sinds enkele jaren al Cambio deelauto’s en Bluebike-fietsen. Die zijn een prima aanvulling op de klassieke vervoersmiddelen zoals fiets, bus, trein en auto. De deelsteps kunnen daar gerust ook bij, zeker in het kader van de ambities als klimaatvriendelijke stad. Je ziet in de stad zelfs al regelmatig mensen rijden met hun eigen step.” Schepen Meremans ontkent niet, dat er al heel wat mensen met een persoonlijke step door de stad rijden. “Wanneer we echter ook naar andere landen kijken, dan zien we dat bv. Duitsland al heel wat stringenter optreedt tegenover (deel)steps”, verduidelijkt Meremans. “Ik maak het zelf in Brussel mee en je ziet die deelsteps een beetje overal rondslingeren. Het is echt een probleem aan het worden. En dat willen we in Dendermonde vermijden.”

Staat van de Dendermondse voetpaden.

“We mogen ook niet vergeten, dat we in Dendermonde zelf niet zo’n groot uitgestrekt centrum hebben. Van de Grote Markt naar het Station is het zo’n 10 minuten wandelen”, stelt Marius Meremans terecht vast. “Bovendien zijn onze voetpaden niet dermate breed, dat je kan aanvaarden dat er nog eens steps op rondslingeren. Ook is er een inhaalbeweging te doen om de toestand van onze voetpaden te verbeteren. In het centrum hebben we ook een wat oudere bevolking, die mij regelmatig vraagt om bepaalde voetpaden dringend te herstellen. De toestand is dus niet ideaal om daar nog veel meer ruimte van te laten inpakken.”

Bogman reageert ontgoocheld en verbaasd. “Intussen kondigt de schepen voor Mobiliteit in SintNiklaas – een N-VA-partijgenoot van Meremans – aan dat hij het project wel een kans wil geven. Om overlast van ‘struikelsteps’ te vermijden zullen ze maximum 2 aanbieders toelaten en goede afspraken met hen maken. Een deelstepproject zónder hinder is zeker mogelijk met sluitende afspraken en een reglement. Het is duidelijk dat onze schepen zijn collega in Sint-Niklaas een ambitieuzere mobiliteitsvisie heeft. Ik ben dan ook ontgoocheld dat de schepen zelfs niet bereid is om een proefproject op te zetten. Op die manier zou een degelijk evaluatie van het concept mogelijk zijn.”, besluit Bogman.

Prioriteit binnen mobiliteit is de fiets.

“Stel, dat we wel mee in zouden stappen in zo’n project”, stelt Meremans hypothetisch. “Dan zouden onze diensten zich daar weer wel moeten mee bezig houden. Er zullen vragen en klachten komen. Er zijn steeds schadelijke neveneffecten, die aandacht en energie vragen die onze diensten wel voor andere zaken moeten gebruiken. Onze stadsdiensten zijn ook weer niet zo uitgebreid dat ze zich met alles kunnen bezighouden. Met de vraag van onze stadsdiensten zelf om niet in te stappen in het deelstepproject hielden we rekening. In die omstandigheden moet je prioriteiten stellen. In Dendermonde leggen we die bij de fiets.” De Denderstad is een echte scholenstad. Heel veel leerlingen en scholieren komen met de fiets naar de school. De schoolomgeving veilig en veiliger maken is dan ook cruciaal. “We zien al dat de snelheid daar lager ligt”, gaat Meremans verder. “Ook de invoering van de zone 30 in het stadscentrum moet in dat kader gezien worden. Bovendien staan op de agenda van de vergadering met AWV heel wat dossiers die net de verkeersveiligheid moeten verhogen. Ook vervangt een deelstep geen auto of fiets over de kleine afstanden, zoals in Dendermonde. We moeten ons niet vergelijken met steden met een massatoerisme. Indien een B&B zou besluiten om aan hun klanten deelsteps aan te bieden, ben ik daar niet tegen.” Interessant zal ook een discussie zijn over hoe politici en mobiliteitsdeskundigen denken over “mobiliteit en verkeer in de toekomst”: zelfrijdende auto’s, deelauto’s, grootstedelijk net, thuiswerk, enz. Ook daarin zijn we nog niet aan de ‘nief petatjes’.

Voetpaden centrum in goede staat. (aanvulling)

Aangezien het onderhoud van de staat van de voetpaden behoren tot het domein van ‘Openbare Werken’ en zodoende een verantwoordelijkheid van Schepen Leen Dierick, vroegen we naar haar mening. “Ik ga akkoord met schepen Meremans, dat één van de redenen om niet in het deelstepproject te stappen is, dat de steps her en der achter gelaten worden op de voetpaden. Ook ik zie dat in Brussel een echte plaag worden. We benadrukken: één van de redenen. De voetpaden zelf zijn in het centrum grotendeels in prima staat. Hier en daar is er misschien nog wat oplapwerk te doen, maar in de vorige legislatuur werd het budget voor voetpaden fors verhoogd en nu wordt dezelfde lijn gewoon doorgetrokken. Bovendien wil ik ook onderstrepen, dat het niet aangeraden moet worden, zelfs echt afgeraden moet worden om met een elektrische step op het voetpad te rijden. Dat is veel te gevaarlijk, zeker voor de voetgangers die ineens verrast kunnen worden door de snelheid van die steps. Tenslotte wil ik rond voetpaden nog opmerken, dat we hier en daar ook moeten nadenken over het ontharden van voetpaden. In het kader van milieu en klimaat. In wijken waar weinig voetgangers komen bv. kan het goed zijn, dat we maar één kant een voetpad aanleggen en de andere zijde ontharden. Ook zijn we voorstander om het aanpakken van voetpaden te laten samenvallen met grotere infrastructuurwerken zoals de vernieuwing van riolering. Dat wachten is soms onprettig, maar een euro kan maar één keer uitgegeven worden.”

3 thoughts on “Geen deelsteps in Dendermonde.

 1. Tom Bogman says:

  Bedankt voor het bericht Luc.
  Voor Meremans is Dendermonde dus niet groter dan het centrum? Cambio’s en deelfietsen zijn toch ook niet enkel voor het centrum? Deelsteps kunnen bijdragen tot een betere mobiliteit tussen de deelgemeenten en het centrum. Dat stond ook in mijn oorspronkelijke vraag.
  De aanleg van voetpaden is een populistische vergelijking en bovendien geen bevoegdheid van Meremans maar van de schepen van openbare werken Leen Dierick.
  Q.E.D.: schepen Meremans zijn ambities op vlak van mobiliteit zijn eerder beperkt.

  Groeten,
  Tom

  Beantwoorden
 2. Tom Bogman says:

  Bon, liggen de voetpaden in Dendermonde nu goed of slecht? Volgens de ene schepen wel, volgens de andere niet. Ik ben niet meer mee 😉
  Wat de laatste paragraaf van schepen Dierick te maken heeft met deelsteps, ontgaat mij ook even.

  Maar goed, het debat over ‘zachte mobiliteit’ heeft hiermee een nieuwe impuls gekregen. Ik heb aan de commissievoorzitters mobiliteit en openbare werken een stand van zaken gevraagd ivm de aanleg van de fietssnelwegen. Ongetwijfeld gaan we daar opnieuw een pak wijzer uit worden.

  Beantwoorden
 3. Peter Beeckman says:

  Er zijn andere prioriteiten dan een sexy-marginaal probleem als deelsteps in een kleine stad.Ook een mening, toch ?

  Beantwoorden

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *