“#AllemaalSamen na corona”.

sp.a Dendermonde heeft een actieplan klaar om Dendermonde een sociaal aangezicht te geven in de aanpak van de coronacrisis. Met #AllemaalSamen heeft de socialistische partij aandacht voor kwetsbare groepen, die het zowel tijdens als zeker na de lockdown periode zeer moeilijk hebben. Momenteel heeft de exitstrategie van de Dendermondse meerderheid vooral aandacht gegeven aan economische maatregelen. Terecht vindt fractieleider Niels Tas, maar nu is het hoogtijd om ook de sociale kaart te trekken. “Daarom hebben we zelf het initiatief genomen om 12 punten voor een solidaire stad op te stellen.” Nieuwsgierig of de meerderheid deze punten de participatietoets laat overleven.

Aandacht voor lokale economie.

“De stappen die Dendermonde tot nu toe genomen heeft, zijn zonder meer goed en zullen onze lokale economie zeker helpen”, opent Niels Tas, fractieleider voor SP.a in de Dendermondse gemeenteraad. In een Interview in de weekendkrant van De Morgen hebben Bea Cantillon, armoede expert en voormalig CVP politica, en Peter De Keyzer van communicatiebedrijf Growth Inc, benadrukken beiden het belang aan ondersteuning van kwetsbare groepen. “De onderlaag van de bevolking wordt al jaren onvoldoende bescherming, maar nu is het heel zichtbaar omdat zoveel mensen daar belanden”, stelt Bea Cantillon daarin. Ook Tas verwijst naar cijfers. “De cijfers van tijdelijke werkloosheid stijgen en er komen meer mensen in financiële problemen”, gaat hij verder. Peter De Keyzer ziet bovendien een gevaarlijke trend ontstaan: “Wie de afgelopen weken kon blijven werken via Zoom of Google Hangout, is relatief veilig. Maar er zal een grote kaalslag zijn in alle sectoren, die het moeten hebben van nabijheid: de horeca, de entertainmentindustrie, pretparken, luchtvaart en toerisme.” Bea Cantillon voegt daar aan toe: “Wat we ook moeten doen is kapitaliseren op alle initiatieven van solidariteit, die we de afgelopen weken hebben zien opduiken.”

#AllemaalSamen in 12 punten.

Klaarblijkelijk heeft Tas goed geluisterd of gelezen, want hij koppelt volgende bedenking daaraan vast. “Als socialistische partij zijn we in de huidige aanpak van de stad wat op onze honger blijven zitten”, gaat hij verder. “Zeker wat betreft maatregelen voor sociale kwetsbare groepen. Daarom hebben we zelf het initiatief genomen en 12 maatregelen voor een solidaire stad opgesteld.” Deze 12 punten gaat over:

1. Openbare studieruimtes voor jongeren. Veel jongeren hebben nood aan een rustige ruimte om te studeren en huiswerk te maken. Thuis is dat niet altijd mogelijk. De stad kan, net zoals in niet-Coronatijden, openbare ruimtes zoals de bibliotheek, vergaderzalen in de sporthal,… hiervoor openstellen, uiteraard met respect voor social distancing.

2. Jeugdcoaches op speelpleinen. Kinderen hebben frisse lucht nodig, en plaats om te spelen. Zodra de speelpleinen en skateparken terug open mogen, vraagt sp.a Dendermonde de inzet van jeugdcoaches. Zij kunnen toezicht houden op het naleven van de regels, net zoals de winkelcoaches dit bij de handelaars doen.

3. Afhaalmaaltijden bij sociaal restaurant TVORK. Naast het aanbieden van een goedkope maaltijd, heeft het sociaal restaurant ook een sociale functie. Een heel aantal vaste klanten worden nu niet bereikt. Door toe te laten dat ‘t Vork afhaalmaaltijden aanbiedt aan een sociale prijs, kunnen vaste klanten toch langskomen en een kort praatje maken.

4. Digitale lessen Nederlands voor anderstaligen en huiswerkbegeleiding. De lessen Nederlands voor anderstaligen liggen al een tijdje stil. Net zoals in de scholen, kan dit digitaal heropgestart worden. De stad Dendermonde kan hiervoor de nodige partners samenbrengen. Voor kinderen die hulp nodig hebben bij hun huiswerk, moet de stad huiswerkbegeleiding door scholen en andere organisaties maximaal stimuleren.

5. Zomerkampen in gemeentescholen. Een heleboel leerlingen hebben door het schrappen van de lessen een leerachterstand opgelopen. Voor deze leerlingen kan de stad in de gemeentescholen zomerkampen organiseren: een combinatie van leren en spelen in een aangename omgeving. Een extra inspanning is nodig voor leerlingen die moeilijk te bereiken zijn.

6. Premie huurtussenkomst. Door de Coronacrisis komen sommige huurders in de financiële problemen. Dit geldt zowel voor huurders op de private markt als mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. We pleiten ervoor dat de stad tussenkomt in een prefinanciering van (een deel van) het huurgeld voor wie in de problemen komt.

7. Tijdelijk geen deurwaarders. Heel wat mensen zitten in financiële problemen en hebben moeite om de rekeningen te betalen. Door een deurwaarder op hen af te sturen, blijven de kosten zich opstapelen. Daarom vragen we dat de stad Dendermonde gedurende de crisis en de herstelperiode geen deurwaarders aanstelt voor onbetaalde facturen.

8. Tijdelijk gratis 0800-nummer voor OCMW, samen met avond- en weekendpermanentie. Door de crisis hebben mensen extra vragen of problemen. Zij willen uiteraard zo snel mogelijk een antwoord, zonder extra kosten. Daarom pleiten we voor een tijdelijk gratis 0800nummer voor het OCMW, in combinatie met een avond- en weekendpermanentie. Zo kan elke inwoner snel verder geholpen worden, ook buiten de kantooruren.

9. Geregeld opvolgen van kwetsbare groepen. Deze crisis is voor iedereen hard, maar zeker voor een aantal specifieke personen zoals alleenstaande ouders, grote gezinnen en gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming, jongeren (16-30 jaar) die alleen wonen,… We vragen daarom dat de stad deze mensen tweewekelijks contacteert om te zien of en waar er extra hulp nodig is.

10. Ondersteunen van mantelzorgers. De rol van mantelzorgers is complexer dan ooit. Het is niet makkelijk om hulp te bieden en te zorgen voor anderen met de huidige maatregelen rond voldoende afstand houden en hygiëne. Daarom stellen we voor dat de stad Dendermonde gekende mantelzorgers geregeld opbelt om te vragen hoe het gaat en of er extra ondersteuning nodig is.

11. Samenwerken met sleutelfiguren in wijken. In iedere wijk van Dendermonde zijn er personen die iedereen kent, die vertrouwen wekken en die actief zijn in allerlei organisaties. Zij hebben vaak een goed idee van wat er leeft in de wijk. Samen met deze sleutelfiguren kan de stad de verborgen problemen identificeren en zo hulp bieden waar nodig.

12. Aandacht voor eenvoudige taal en visuele ondersteuning. Het is belangrijk dat iedereen de huidige Coronamaatregelen volgt. Maar die zijn niet zo eenvoudig te begrijpen. Daarom vraagt sp.a Dendermonde dat de stad voldoende aandacht schenkt aan een heldere, duidelijke communicatie en zorgt voor de nodige visuele ondersteuning.

Bal in kamp van de meerderheid.

Bal in kamp van de meerderheid.De 12 maatregelen worden voorgelegd aan de taskforce van de stad Dendermonde die zich buigt over een heropstart na de Coronacrisis. “We rekenen op het engagement van de burgemeester en de betrokken schepenen om dit om te zetten in concrete acties”, besluit Niels Tas. Het is nu aan de meerderheid om te reageren. Het tiende punt uit het meerjarenplan van de meerderheid behelst ‘de participatietoets’ en werd omschreven als ‘het laatste maar niet het minst belangrijke punt. Benieuwd om zien in welke mate er met deze participatieve suggesties rekening wordt gehouden. Het is uitkijken naar de volgende stap in de exit strategie en naar de sociale component daarin. Hopelijk zijn dat meer dan enkel plantenbakken in iedere deelgemeente… Bal in kamp van de meerderheid.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *