Rollebollende meerderheid in Dendermonde?

Voor de tweede maal had in Dendermonde een e-gemeenteraad plaats. Via het YouTube kanaal kon door het publiek en pers wel geluisterd worden, maar zien was er niet bij. Het werd in ieder geval een geanimeerde en soms zelfs bitsige bedoening. Daarbij de vraag of de CD&V/N-VA meerderheid nu al dan niet ‘rollebollend’ over de straat hobbelt. De oppositie vindt in ieder geval van wel, maar dat is misschien ook wel hun rol.

Mobiliteit en woonbeleid.

De kat werd de bel aangebonden rond de verkaveling in de Lange Dijkstraat en dan nog door de fractieleiders van de meerderheid zelf. Het punt op de agenda bevatte volgende omschrijvingen. “Een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend voor een wooninbreidingsproject met aanleg van nieuwe openbare wegen en 82 woonunits van verschillende types…De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het rooilijnplan opgemaakt door de landmeters. Het infrastructuurdossier wordt goedgekeurd.” Aandacht in Het Nieuwsblad en het Laatste Nieuws had iedereen vor dit punt op scherp gezet en zorgde voor een geladen sfeertje. Fractieleiders van de meerderheid, Lien Verwaeren (CD&V) en Walter Deygers (N-VA) vroegen het woord en dienden het voorstel in om dit punt van de agenda te halen en het niet te bespreken of niet te besluiten. Walter Deygers benadrukte, dat ‘er geen enkel dispuut tussen N-VA en CD&V bestaat’. Dat was niet de reden waarom het punt van de agenda diende gehaald te worden. Wel de grote hoeveelheid opmerkingen van burgers over de visuele impact, het verkeer en het groen. En Lien Verwaeren? Die kon zich daarbij aansluiten. Meteen voer allemaal voor de verenigde oppositie om van leer te trekken. Barbara Pas wou weten wat de impact van een dergelijke praktijk op de termijnen voor de bouwaanvraag zou zijn. “Ik he een goed hart en een slecht karakter”, zei ze zelf, “maar als men pretendeert dat er geen problemen zijn, kan het juist best zijn dat er problemen zijn.” ZE beschouwde deze werkwijze als een belangrijk precedent. “Gaat men telkens hetzelfde doen, als er veel mails van de bevolking komen en het punt van de agenda halen?”

Ook Laurens Hofman (Open VLD) had zijn bedenkingen bij deze werkwijze, bij het gebrek aan visie en bij de aangehaalde argumentatie. “Een deel van de CD&V wil dit punt niet goedkeuren, omdat schepen Meremans geen visie over woonbeleid heeft.” Ook over het proces zelf formuleerde hij opmerkingen: “Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS)  gaf – unaniem – gunstig preadvies. Nadien komt dit dossier zonder pardon naar de gemeenteraad. Blijkbaar is er een nieuw ondergronds orgaan dat na een principiële goedkeuring en na goedkeuring voor plaatsing op agenda van de gemeenteraad, het dossier alsnog van koers kan doen veranderen. Dit is achterkamerpolitiek in zijn slechtste vorm”. Hij had dan ook een boodschap voor de ‘vermeende dissidenten’ binnen de meerderheid: “Ze horen hun mening hier te verkondigen. Het is ongezien, dat dergelijke onenigheid binnen de meerderheid de besluitvorming  letterlijk dreigt te doen stilvallen. De projectontwikkelaars en de bevolking hebben recht op duidelijkheid.”

Dan was het de beurt aan Niels Tas (SP.a) om mee in de dans te springen. Hij had het vooral over de verdichtingsgraad, over kwalitatieve groenruimtes, over het teloor gegane circulatieplan, over mogelijke juridische en financiële gevolgen van de handelwijze van de meerderheid, over het gebrek aan een open discussie. Hij vroeg zich ook af welke woonuitbreidingsgebeiden er nog allemaal zullen aangeboord worden. Welk Dendermonde zal er gebouwd worden? Ook hij had het over ‘achterkamerpolitiek’, dit terwijl de meerderheid schermt met ‘burgerparticipatie’. Deze vraagt net wel openheid van bestuur en besluitvorming, met spreken en gehoord worden, met een model en een visie daarover. Er is nog werk aan de winkel.

Lange Dijkstraat: uitgesteld of gewoon afgehaald?

2 thoughts on “Rollebollende meerderheid in Dendermonde?

 1. Sven says:

  Wat met impact van uplace torens op de binnenstad ?
  Qua verdichting en mobiliteit is dit project vele malen groter dan de lange Dijkstraat.

  Beantwoorden
 2. Marcel says:

  Kleinschaligheid wordt hèt aantrekkingsplan van de toekomst. Steeds meer mensen op een zelfde woonoppervlakte zorgt enkel voor negatieve resultaten zoals: verkeersdrukte, milieuvervuiling, stress, criminaliteit, agressiviteit, vervreemding, minder welbevinden, verlies aan open ruimte en groen,…maar wellicht wel een hoger inkomen voor de burgemeester?!
  ‘Steeds meer’ zou moeten vervangen worden door ‘steeds beter’!

  Beantwoorden

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *