Open brief vzw de Tondeldoos over onderwijs.

Onderwijskansen gekelderd door Corona.

Geachte beleidsverantwoordelijke, Beste lezer,

Als kinderfonds zijn we sterk begaan met de onderwijskansen van kinderen in armoede. En jammer genoeg stellen we vast dat deze nu onder enorme druk komen te staan. Dat de coronacrisis de kloof nog groter maakt en de uitsluitingsmechanismen van ons onderwijssysteem pijnlijk zichtbaar maakt.

Wij maken ons hierover ernstige zorgen!

En wij hebben recht van spreken: door onze dagelijkse contacten met kwetsbare gezinnen krijgen wij een unieke inkijk in hun dagelijks leven en zijn wij jammer genoeg bevoorrechte getuige van een verhaal over uitsluiting, van een verhaal over de grote kloof tussen wie heeft en wie niet heeft. Deze kloof wordt door covid-19 nog groter.

Wij willen twee zaken onder jullie aandacht brengen:

De scholen staan vandaag voor ongeziene uitdagingen:

Aanloopleren, nieuwe leerstof geven in het besef dat niet elk kind over de juiste middelen beschikt om deze nieuwe leerstof te ontvangen en te verwerken. Voelt dit niet als de omgekeerde wereld? Beslissen om nieuwe leerstof te geven zonder de vraag te stellen of elk kind de mogelijkheid heeft om te kunnen volgen. En dan hebben we het niet enkel over de symbolische laptop, maar ook over de schoolse omkadering die kwetsbare kinderen nodig hebben. Was het niet beter om eerst deze randvoorwaarden te voorzien, alvorens te beslissen om nieuwe leerstof te geven?

Maar gezinnen in armoede staan vandaag nog voor grotere uitdagingen:

De leefomstandigheden van de gezinnen zijn vaak precair: kinderen hebben geen eigen kamer of rustige plek waar ze kunnen studeren, onderwijs op afstand – classrooms – verbetersleutels zijn moeilijk op te volgen als je geen internet, printer of laptop hebt. De mails van de leerkrachten komen zelfs niet tot bij de kinderen. De ouders maken zich enorme zorgen want zij willen de schoolse kansen van hun kinderen gaaf houden, maar zij lopen verloren in deze digitale – online doolhof.

Ondanks de inzet van de scholen en leerkrachten om in coronatijd onderwijs te organiseren, vallen de meest kwetsbare kinderen en jongeren uit de boot en worden kinderrechten geschonden:

België, als Federale Staat, is gefundeerd op zijn grondwet. Artikel 24 paragraaf 3 stelt het volgende: ‘Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht.’

Sterker nog, het kinderrechtenverdrag, geratificeerd door dit land in 1991: Artikel 28 bepaalt: ‘Kinderen hebben recht op onderwijs. Discipline op school moet de waardigheid van kinderen respecteren. Basisonderwijs voor kinderen moet gratis zijn. Kinderen moeten aangemoedigd worden naar school te gaan tot de hoogst mogelijke graad.’

Moeten we ons dan niet de vraag stellen of het recht op onderwijs geschonden wordt? De letter van de wet wordt in dit geval niet gevolgd. Gelukkig begrijpen directies, leerkrachten en vrijwilligers wel de geest van de wet en zij schieten in actie om onderwijs mogelijk te maken!

Goodwill en maatschappelijk engagement ontslaat de overheid niet van haar verantwoordelijkheid om onderwijs als basisrecht voor alle kinderen te garanderen.

Raad van Bestuur van Kinderfonds de Tondeldoos VZW

Kinderfonds De Tondeldoos levert al 15 jaar strijd tegen kinderarmoede in Groot Dendermonde en ondersteunt 170 gezinnen en 400 kinderen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *