Fietsersbond niet tevreden over aanpak Zandstraat.

De Zandstraat in Appels kreeg afgelopen week een nieuwe asfaltlaag. Tegelijkertijd werden er ook voor het eerst ‘fietssuggestiestroken’ aangebracht (worden op maandag 4 mei verder afgewerkt, waarna de drukke Zandstraat weer open kan). Het geheel oogt in ieder geval fraai, maar de Fietsersbond kan zich niet verzoenen met deze -volgens hen- ‘halfbakken aanpak, die niets fundamenteel oplost. Schepen voor Mobiliteit, Marius Meremans (N)VA), blijft is samenspraak met AWV naar oplossingen en alternatieven zoeken. Ook hier strooit corona roet in het eten.

Geen nieuw probleem.

De drukke Zandstraat is reeds jarenlang een uitdaging voor verkeersdeskundigen en beleidsmakers. Het is helemaal geen eenvoudige klus om voor de onveilige verkeersader panklare oplossingen te vinden. Er zijn heel wat schoolkinderen die de weg gebruiken om naar Dendermonde te rijden waar ze les volgen. Deze jongeren komen niet alleen uit Appels, maar ook uit Schoonaarde, Berlare en zelfs Wichelen. Daartussen laveren auto’s, bussen en vrachtwagens. Bovendien zijn de voetpaden op sommige plaatsen onverantwoord smal, waarbij er dan nog verlichtingspalen de doorgang verhinderen. Dit alles creëert een gevaarlijke cocktail, die met de regelmaat van een klok kleine, grotere, zwaardere en zelfs dodelijke ongevallen laat gebeuren. Het leverde de voorbije legislaturen heel wat interpellaties in de Dendermondse gemeenteraad op, maar oplossingen bleven uit. Het is dan ook niet evident om de verkeersknoop te ontwarren. Afgelopen week liet AWV een nieuwe asfaltlaag aanleggen en voorzag daarbij fietssuggestiestroken. Iedereen wist dat dit geen fundamentele oplossing was, maar men ging ervan uit, dat dit toch al wat soelaas zou brengen. De inwoners van de Zandstraat en bij uitbreiding van Appels hopen in ieder geval het beste.

 

Fietsersbond ziet onvoldoende gegarandeerde fietsveiligheid.

“Het Vlaams Gewest heeft tijdens de voorbije weken fietssuggestiestroken in de Zandstraat en het aansluitend stukje in de Bevrijdingslaan in Appels geschilderd. Dat is een verbetering t.o.v. de huidige situatie, maar volgens ons is de fietsveiligheid nog steeds onvoldoende gegarandeerd. We hadden op meer ingrijpende maatregelen gehoopt. Doorstroming primeert blijkbaar op verkeersveiligheid en leefbaarheid”, laat de Fietsersbond weten. “De beslissing om de fietssuggestiestroken aan te leggen dateert van 2017, naar aanleiding van een dodelijk ongeval in 2014. Ouders blijven terecht bezorgd om de veiligheid van hun kinderen en brengen die dan maar met de wagen naar Dendermonde om ze toch maar niet door de drukke dorpsstraat te moeten laten fietsen. Het gevolg is dan weer een verhoogde autodrukte in de Kerkstraat en aan het Saske.”

Bal naar schepen Mermans gespeeld.

De Fietsersbond speelt de bal dan door naar schepen voor Mobiliteit, Marius Meremans (N-VA). “Naar aanleiding van het laatste zware verkeersongeval aan de fietsenwinkel DEWA Sport ontstond er heel wat commotie”, vervolgt de Fietsersbond. “Op de daaropvolgende gemeenteraad heeft de schepen gezegd dat hij extramaatregelen wil bepleiten bij het Gewest. Graag vernemen we van hem welke maatregelen dat waren, welke voorstellen dat waren. Heeft het stadsbestuur inderdaad voor een zone  30 gepleit? Hoe is daarop gereageerd? Legt de schepen zich nu ook bij neer? Wij moedigen in ieder geval de schepen aan om in dit dossier druk te blijven zetten. Want zelfs nu met de fietssuggestiestroken is de weg niet veilig te befietsen. We suggereren ook een snelheidsbeperking tot 30 km/u, meer snelheidsremmers, trajectcontrole, een herinrichting met bv een buurtparking, kilometerheffing of zelfs een fietsstraat, maar werden nooit onderzocht.”

Marius Meremans houdt de druk hoog.

Op een aantal van deze punten heeft Marius Meremans wel degelijk geantwoord tijdens bedoelde gemeenteraad. Dat de Fietsersbond het gegeven antwoord niet steeds voldoende vond, is een ander gegeven. Toch blijft schepen Meremans de druk op AWV hoog houden, al gooit ook hier corona roet in het eten en wordt de planning door elkaar gehaald.

Verder is de stad geen eigenaar van de Zandstraat of de Steenweg van Aalst. In het zoeken naar en uitwerken van oplossingen is de stad dan ook afhankelijk van de wegbeheerder, in dit geval AWV. “In maart was er een overleg gepland met de stadsdiensten, de ingenieurs van AWV en mezelf”, laar Meremans weten. “Bedoeling was om in deze vergadering alle dossiers in verband met gewestwegen door te nemen. Daartoe horen, naast nog vele andere dossiers, ook de Zandstraat en de Steenweg van Aalst. AWV heeft deze vergadering dan omwille van corona uitgesteld. Wij kunnen de alternatieve route langs de Denderstraat ps realiseren, mits een veilige en nieuwe oversteekplaats aan de Steenweg van Aalst. Daarvoor hebben we toestemming van AWV nodig. Nu, AWV is een partner en steeds bereid om naar oplossingen te zoeken. Uiteraard is het wel zo, dat we het niet steeds zijn met elkaar, maar we zoeken steeds in overleg naar oplossingen. We werken dus verder, maar het overleg met alle betrokkenen aan tafel, moet nog plaatsvinden. Hopelijk kan dit begin zomer.”

De Fietsersbond eindigt zijn open brief op een cynische manier: “Het is wachten op het volgende fietsslachtoffer…” Al zal daaraan niet enkel de verantwoordelijkheid naar stad of AWV kunnen doorgeschoven worden, maar zullen ook bestuurders van auto’s, bussen en vrachtwagens en soms zelfs fietsers in eigen boezem moeten kijken. De problematiek van de Zandstraat oplossen zal veel inzicht, goede wil en discipline vragen. Van iedereen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *