Beroep Schepencollege rond Freinetschool verworpen

In september stelde de Commissie Zorgvuldig Bestuur aan het Stadsbestuur ‘dat de Stad Dendermonde de regelgeving rond participatie van de schoolraad niet had gerespecteerd’. De Freinetschool in Appels was in juni en juli voorwerp van discussie in de gemeenteraad en de lokale pers. Het ging er bij momenten verhit aan toe, maar uiteindelijk bleef de meerderheid bij haar besluit om het gemeenteonderwijs in Appels te laten verdwijnen. Ondertussen werd ook bekend gemaakt dat het hoofdgebouw, dat toch al niet meer gebruikt werd, gesloopt zal worden. De groene ruimte zal toegankelijk worden voor het publiek. Op 14 februari werd het beroep van de Stad tegen die beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur verworpen. Ook in beroep kreeg de Stad dus ongelijk. De ouders verwachten publieke verontschuldigingen.

De ouders van de Freinetschool waren, zijn en zullen verontwaardigd blijven over de manier waarop de meerderheid de sluiting van de Appelsbloesem behandeld en aangekondigd heeft. Voor wie het dossier niet volledig gevolgd heeft, een korte opfrissing. Op 11 juni organiseerde het Schepencollege onder andere een persconferentie, waarop de intentie tot sluiting van de gemeenteschool in Appels bekend gemaakt werd. Ook het personeel werd geïnformeerd en als laatste de schoolraad. Tijdens de laatste gemeenteraad in juli 2019 werd dan meerderheid tegen oppositie de intentie omgezet in een beslissing: de Appelsbloesem zou dichtgaan vanaf het schooljaar 2020-2021. Het huidige schooljaar zou het laatste worden. De ouders en hun kinderen, die overtuigde Freinet- of methodeschool aanhangers zijn, moesten uitkijken naar een andere oplossing.

Ondertussen werd een Feniksproject opgezet om de Appelsbloesem uit haar as te laten herrijzen. Het laatste schooljaar zou er bovendien een worden van feesten en vieren. De school kan je sluiten, maar de ‘spirit’ van ouders en kinderen krijg je niet kapot. Het oudercomité had ook klacht neergelegd tegen de manier waarop het gehele beslissingsproces verlopen is. Die klacht werd neergelegd bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Het was van bij aanvang duidelijk, dat een dergelijke klacht nooit de beslissing van het schepencollege kan terugdraaien. Een beslissing van die Commissie kan er nooit voor zorgen, dat de school weer geopend zou worden. Het werd dus een ‘princiepskwestie’, zowel voor het oudercomité als voor het schepencollege. Het werd een discussie over gelijk hebben en toch geen gelijk krijgen.

Op 16 september 2019 besliste de Commissie, dat de Stad de regelgeving rond participatie van de schoolraad in het dossier rond de sluiting van de Freinetschool niet had gerespecteerd. Daarop besliste het Schepencollege tegen dat besluit in beroep te gaan. “Vandaag vernemen we, dat de Stad, ook in beroep, ongelijk gekregen heeft”, zegt Sandra Van Heffen, voorzitter van het oudercomité. Op de website rond beslissingen van de Vlaamse regering lezen we het volgende “In het kader van een beroepsprocedure door het gemeentebestuur van Dendermonde tegen de beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur over een klacht over de niet-naleving van de regelgeving rond participatie door de stad Dendermonde bij de procedure tot sluiting van een school in Appels, beslist de Vlaamse Regering dat het beroep ontvankelijk doch ongegrond is. Ze bevestigt de beslissing van de Commissie Zorgvuldig Bestuur en nodigt de stad uit te voorzien in een passende genoegdoening met betrekking tot het nodige overleg met de schoolraad en, ervan uitgaande dat hieraan zal worden tegemoet gekomen, ziet geen aanleiding tot het opleggen van een sanctie.” Vooral die uitnodiging van de Vlaamse Regering aan de Stad om “te voorzien in een passende genoegdoening” heeft het oudercomité reeds zelf ingevuld. “Voor de angst, die het bestuur onze kinderen, maar ook ons, ouders, heeft bezorgd, verwachten wij”, zegt Van Heffen:

  • een publieke verontschuldiging van het voltallige schepencollege
  • de zekerheid dat de regelgeving van het participatiedecreet zal gerespecteerd worden
  • een positieve samenwerking met de nieuwe leefschool in het kader van de buitenschoolse opvang.

Bijna alle leerlingen, die op vandaag nog in de Appelsbloesem school lopen, zijn ingeschreven voor het nieuwe schooljaar in de nieuwe leefschool op het Keur. Afwachten hoe het schepencollege op deze vragen zal antwoorden. Deze namiddag is het nog schepencollege en is het afwachten wat het wordt.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *