“Weet wat waait” haalt eerste slag thuis

Vorige week diende het Grembergse actiecomité tegen de komst van Eoly windmolens langs de N41, “Weet Wat Waait”, een pak bezwaarschriften tegen de bouw ervan in. Lang heeft het schepencollege er niet moeten over nadenken, want vandaag reeds kwam het ‘rood’ licht vanuit de stad. Chiara zorgde voor heel wat wind, maar kan niet tippen aan wat ‘leefbaar Grembergen’ aan valabele argumenten naar boven haalde.

De inwoners van Grembergen zijn niet a priori tegen ‘wondmolens’ maar wel tegen de plaats waar die dingen gingen komen. De glimlach zijn ze nooit verloren, maar nu is die extrabreed.

Het persbericht van het Dendermondse schepencollege is erg duidelijk: “Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies over de aanvraag van Eoly om twee windturbines te plaatsen langs de N41 in Grembergen.” Er was reeds in september van vorig jaar een interpellatie vanuit het actiecomité in de Dendermondse gemeenteraad geweest, waarop Herman Verberckmoes de bezwaren en de vragen van zijn mede-Grembergenaren uiteenzette. Het schepencollege had op de vragen een antwoord geformuleerd, dat door het actiecomité met het etiket ‘onvoldoende en te vaag’ werd gecatalogeerd. Toen Eoly dan toch de aanvraag startte, reageerde ‘Weet Wat Waait’ met infovergaderingen en duidelijke berichten op hun website. Ook de Facebookgroep kende heel veel bezoekers, likes en berichten. Het was duidelijk, de windmolens zijn op die plek in Grembergen niet gewenst en worden als veel te gevaarlijk bestempeld.

Waarom geeft de stad nu een ongunstig advies? “Het ongunstig advies aan de provincie komt er basis van adviezen van de betrokken stadsdiensten en adviesraden, elk voor hun kennisdomein. Dit leidde tot een aantal ongunstige adviezen, met een paar belangrijke argumenten.” In die context kan een gemeentebestuur natuurlijk moeilijk een positief advies geven. “Ten eerste zijn de windturbines té dicht gelegen bij de woonbebouwing en recreatiezones in en rond de dorpskern van Grembergen. Ongeveer 850 woningen liggen in een straal van 1 kilometer rond de windturbines, wat zorgt voor slagschaduw en geluidshinder voor de omwonenden. Er zal ook een impact zijn op de activiteiten van verschillende verenigingen die in Grembergen actief zijn, waaronder SK Grembergen, Chiro Don Bosco, Chiro Sagevo en vissersput Hilleput. Ten tweede zijn de windturbines té dicht gelegen bij de waardevolle natuur van Grembergen Broek. De twee windturbines worden niet ingeplant op een bedrijventerrein, maar in de onbebouwde open ruimte dicht bij de waardevolle natuur rond de Schelde.” Dit zijn natuurlijk punten, die men al lang wist en die men had kunnen voorzien.

“Gezien de grote afmetingen van de windturbines is er een grote impact op het landschap en wordt de open ruimte aangetast.” Het persbericht gaat verder: “Dit ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen hoeft ook niet te verbazen, want in het in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Dendermonde wordt de omgeving waar de twee windturbines worden ingeplant, niet voorzien als potentiële inplantingsplaats voor windturbines.”

Dat het Actiecomité ook een pak bezwaarschriften indiende, heeft de laatste stoot voor een negatief advies gegeven. “Het Actiecomité Weet Wat Waait diende bij de stad intussen ook meer dan 1.500 bezwaarschriften in tegen de komst van de windturbines. Deze bezwaarschriften moeten individueel bekeken en onderzocht worden door de vergunningverlenende overheid – de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen – maar versterken inhoudelijk het ongunstig advies van de stad. Het lokaal bestuur Dendermonde is op zich niet tegen windturbines, maar onderzoekt elke aanvraag op basis van de geldende wetgeving en houdt rekening met het draagvlak bij de bevolking. In Dendermonde staan ondertussen 5 windturbines.” De eerste dominosteen is gevallen. Nu afwachten wat de reactie van zowel de provincie als Eoly zelf zal zijn. Er blijft nog ruimte om windmolens op Dendermonds grondgebied te plaatsen, maar niet op die concrete plek in Grembergen. Benieuwd om te weten, waar er in Dendermonde dan nog wel ruimte is om bijkomende windmolens te plaatsen. Mocht er geen enkele mogelijkheid meer zijn, zou het goed zijn om ook dat onmiddellijk te zeggen. 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *