10 werven voor project #9200 ‘samen-straf-stromen’ in Dendermonde

De meerderheid maakte haar meerjarenplan openbaar. Tussen nu en 2025 moet Dendermonde heel wat SAMEN doen, veel STRAFfe keuzes maken en uiteindelijk laten STROMEN. Dendermonde bevindt zich op een ‘scharniermoment’ na de ’20 steps to 2020′. Nu zal de basis moeten gelegd worden voor de toekomst, niet alleen van Dendermonde en zijn huidige bewoners, maar ook dat van de klein- en achterkleinkinderen die nog moeten geboren worden. Met veel bravoure en enthousiasme werden de nieuwe plannen door burgemeester Buyse en algemeen directeur Van Der Vurst uit de doeken gedaan. Door het gezond financieel beheer van de vorige legislaturen en een steuntje in de rug vanuit de Vlaamse regering, is er geen belastingverhoging nodig. “Dendermonde is en blijft een betaalbare stad”. “The proof of the cake is in the eating”, zegt een spreekwoord. Alle plannen zullen zeker verder tegen het licht gehouden worden. Het is nu aan de oppositie om kritisch alle plannen te analyseren, te evalueren en waar mogelijk verbeteringen voor te stellen. Afspraak op de gemeenteraad van 11 december. Hopelijk hebben de Dendermondenaren dan al genoeg kaarten kunnen kopen voor de Ros Beiaard Ommegang.

125 miljoen investeren

“Nog nooit zal zoveel geïnvesteerd zijn als tijdens deze legislatuur”, stelde Wouter Van Der Vurst. “We zullen investeren in patrimonium, in deelgemeenten, in medewerkers, in verenigingen, in de toekomst en in zijn inwoners.” Er wordt een bedrag van 125 miljoen voorzien, een bedrag dat fel afsteekt met de 36 miljoen “waarover ik beschikte toen ik begin als schepen van Openbare Werken”, blikte Buyse even terug. Toch liet Van Der Vurst ook even in zijn kaarten kijken. “We hebben 1300 medewerkers en zijn daarmee een erg belangrijke werkgever. We hebben nu een nieuwe innovatieve arbeidsorganisatie geïmplementeerd en we zijn ervan overtuigd dat we zeker nog slanker kunnen worden en toch tegelijkertijd ook efficiënter.” In gewone mensentaal betekent dit dat we in de toekomst met wat minder mensen hetzelfde werk beter kunnen doen. Daar zit dus een mogelijkheid om op termijn wat geld te besparen.

Minstens 10% meer geld voor de verenigingen

Goed nieuws was er te rapen voor de verenigingen die in de loop van deze legislatuur minstens 10 procent meer subsidies zullen kunnen vangen. Ook burgers zullen over projectsubsidies kunnen beschikken om bepaalde projecten zelf te kunnen uitvoeren. De site van de huidige Freinetschool zal omgebouwd worden (afbraak van het hoofdgebouw) en ter beschikking van de Appelse verenigingen gesteld worden.

10 werven trekken aandacht

De nieuwe meerderheid onderscheidt 10 werven, die alle aandacht gaan trekken, terwijl er natuurlijk ook nog veel andere zaken zullen zijn:

  1. Er wordt gezorgd voor een versterking van het zorgaanbod. Enerzijds zal er de bouw van het WZC in Baasrode zijn. Anderzijds zal er in Oudegem een vierder lokaal dienstencentrum worden gebouwd, dat ingezet zal worden voor Appels-Mespelare-Oudegem-Schoonaarde.
  2. Er wordt voluit voor de herwaardering van het historisch patrimonium gegaan. De restauratie van Huis Van Winckel komt er uiteindelijk, terwijl ook de restauratie van het Begijnhof volle focus krijgt. Dat moet een Vleeshuismuseum aangepakt worden, net als het Begijnhofmuseum. Die twee sites zullen gecombineerd worden met tijdelijke tentoonstellingen in het Stadhuis. Tenslotte wordt ook het dossier van de Bomvrije of Hollandse kazerne op de agenda geplaatst. Indien de stabiliteitsstudies positieve resultaten geven zullen er ook op de private markt investeringspartners gezocht worden.
  3. De Oude Vest wordt volledig heringericht. Samen met Uplace wordt gezocht om een ondergrondse Centrumparking op de site van de voormalige Abdijschool te bouwen. 200 plaatsen moeten de bovengrondse parkeerplaatsen op de huidige Oude Vest compenseren. De handelszaken en de bewoners van de Oude Vest zullen mee mogen participeren hoe de “nieuwe Oude Vest” er zal uitzien.
  4. Meer groen, meer parken, ook in de deelgemeenten. Een masterplan voor de vestingsgordel staat op stapel, de “vier Denders” zullen als uithangbord aangeboord worden. Dendermonde zal meestappen in het grote Denderproject “van Ath tot Dendermonde”.
  5. Het verenigingsleven wordt versterkt met meer subsidies en het investeringsfonds.
  6. Veilig fietsen blijft een prioriteit. Dendermonde is een scholenstad en dagelijks komen er heel wat van de 10.000 scholieren met de fiets. Het Stadsbestuur zal een digitaal systeem uitwerken dat fietsende scholieren beloont met geschenken. Tevens zal het systeem van fietssnelwegen en fietslinken verder ontwikkeld worden.
  7. Ook de sportinfrastructuur zal versterkt worden. Er wordt in Grembergen een nieuwe sporthal gebouwd, aangezien de huidige onmogelijk deftig gemoderniseerd kan worden. Dat zal op een andere locatie gebeuren, in combinatie met buiten sportvelden. De sportsite van Sint-Gillis zal stelselmatig uitgebreid worden. Stelselmatig, want dat kost een serieuze pot geld. De grondverwerving nodig om de sportsite uit te breiden is de duurste uit de geschiedenis van Dendermonde.
  8. Duurzaamheid en klimaat zijn twee belangrijke sleutelwoorden. Dendermonde zal een eigen klimaatplan uitwerken. De vergroening van het stedelijk wagenpark zal verder gaan, terwijl er ook steun zal gegeven worden aan de inwoners bij het energiezuinig (ver)bouwen.
  9. Voor de bestrijding van de kinderarmoede zal Dendermonde ook verder inzetten op de samenwerking met de Tondeldoos. Ook de andere stakeholders komen aan bod.
  10. De lakmoesproef zal gevormd worden door burgerparticipatie. Waar mogelijk zal die ingebouwd worden. Ook wordt een burgerbudget beschikbaar.

Er staat heel wat op de agenda. Het wordt interessant om de komende weken meer duidelijkheid te krijgen over planning, fasering, budget en bijkomende initiatieven over de volgende periode. Buyse stelt duidelijk dat dit project#9200 niet stopt op het einde van de legislatuur, maar gaat over de komende decennia. “Het stopt  niet in 2025, zelfs niet in 2050”, zei Piet Buyse. “Het gaat over Dendermonde op een langere termijn.”

We zullen in de komende dagen en weken nog meerdere bijdragen aan die nieuwe beleidsaanpak schrijven. Ook de reactie van adviesraden en vooral de oppositie lijkt ons zeer interessant.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *