“Rosse Buurten” parcours eindelijk bevestigd

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het definitieve parcours voor de Rosse Buurten stoet op 26 april 2020 is finaal bevestigd. Dit parcours start op de Zuidlaan en Begijnhoflaan en wordt ontbonden op de Kerkstraat. Net daarvoor passeert de ‘stoet der stoeten’ op de Grote Markt. De ontbinding en apotheose hebben plaats in de Kerkstraat. Het ganse parcours werd besproken binnen en bekrachtigd door het Schepencollege en met het Ros Beiaard Comité. Daarmee staat niets de voorbereiding en enthousiaste deelname van deelgemeenten en wijken nog in de weg. De Pijnders voelen zich nog steeds niet gelukkig met de ganse gang van zaken en herhalen hun bemerkingen nogmaals.

Parcours gewijzigd na volksvergadering.

“Op 26 april 2020 organiseren we een volks spektakel in de vorm van een kleurrijke en creatieve stoet georganiseerd door wijken, verenigingen en buurten van Dendermonde. Het wordt een ode aan het Ros Beiaard. Dominique Van Malder, acteur en creatief Dendermondenaar, regisseert het project in samenwerking met Cirq vzw en de stedelijke culturele diensten”, herhaalt de communicatiedienst van de Stad. Na wat aarzelende vergaderingen in de deelgemeenten groeide het enthousiasme voor de Rosse Buurten stoet zienderogen. Tijdens de algemene vergadering in den Ommeganck in oktober bleken vele telramen te klein om alle activiteiten, grote elementen en figuranten bij elkaar te tellen. Maar ondanks alle enthousiasme bij de deelnemers, bleek er plots een kink in de kabel. Alle betrokkenen waren ervan uitgegaan dat een apotheose van deze stoet op de Grote Markt zou plaatsvinden. Alle cultuurloketters dachten dat, alle coördinatoren dachten dat, alle deelgemeenten dachten dat, alle wijken dachten dat, zelfs de schepen van cultuur dacht dat. Op die algemene vergadering voelden de aanwezigen snel de bui hangen en een alternatief parcours werd geprojecteerd. Dat was niet naar de zin van de aanwezigen en er werd zelfs gesproken van ‘afhaken’, van ‘dan doen wij niet meer mee’, van ‘over de Grote Markt of niet’.  Het parcoursvoorstel werd niet aanvaard en op voorstel van Rie Putteman (Sint-Gillis en de Moerstraat) werd een alternatief parcoursvoorstel geformuleerd: over de Grote Markt en ontbinden in de Kerkstraat. Met dit voorstel trok Circq dan terug naar de politieke tribune.

Verbinden en samen brengen

“We willen inhoudelijk verder kunnen met dit project. We willen ons focussen op het verbindende van het project waarbij zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen: andersvaliden, senioren, nieuwkomers, kinderen, jongeren, kansarmen etc,’’ zegt Els Verwaeren, schepen van cultuur. “De stoet passeert via de Grote Markt zonder daar een apotheose te houden. De stoet eindigt in de Kerkstraat. Daar wordt een eindfeest gehouden. We benadrukken nogmaals dat de stoet een ode is aan het Ros Beiaard waarbij we op volkse wijze maar mét respect Dendermonde willen opwarmen voor dé apotheose op 24 mei.” Burgemeester Piet Buyse voegt eraan toe: “Het gewijzigde project Rosse Buurten werd besproken op het schepencollege en in het Ros Beiaardcomité. Het werd er positief onthaald. Met het enthousiasme van de honderden vrijwilligers wordt het echt een ode aan ons Peirt. Daar kijk ik naar uit!”

Huishoudelijk reglement

“We gaan alle deelnemende groepen blijven wijzen op het doel van onze stoet. Om de stoet veilig en wel te laten verlopen zal er ook nog een huishoudelijk reglement worden opgesteld. Hierin zal ons doel nog eens duidelijk vermeld worden samen met do’s en don’ts voor tijdens de stoet. Respectvol omgaan met het erfgoed van onze stad zal hier zeker instaan,” klinkt het. “Rosse Buurten is bedoeld om de mensen van de wijken, deelgemeenten en het centrum dichter bij elkaar brengen. De eigenheid en het erfgoed uit de deelgemeenten vermengen we met de traditie van het Ros Beiaard op een respectvolle en vernieuwende manier,” zei regisseur Dominique Van Malder eerder over dit initiatief. “De Rosse Buurtenstoet vindt plaats op zondag 26 april 2020, een maand voor de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020. Zo moet het evenement een ode aan het Ros Beiaard worden en iedereen al extra in feeststemming brengen.”

En De Pijnders?

De Pijnders blijven de idee van een Rosse Buurten stoet niet echt genegen zijn. De naam alleen al vinden ze wraakroepend. Bovendien heeft deze volksstoet een ondertitel ‘De stoet der stoeten’, terwijl die eretitel maar naar één evenement kan gaan en dat is de Ros Beiaard Ommegang zelf. Ook het feit dat de Rosse Buurten amper een maand voor de echte Ommegang uitgaat is een doorn in het oog. Ze willen er geen oorlog rond voeren, maar vinden het spijtig dat ze niet vroeger om hun mening gevraagd werden. Omwille van respect hadden zij dat toch verwacht. De PIjnders die op 24 mei 2020 het enige echte Ros Beiaard door de straten van Dendermonde zullen dragen, hadden dat ook verdiend.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *