Gelijk hebben, gelijk krijgen en toch Freinetschool gesloten…

Op 16 september kwam de klacht van de ouderraad van de Appelse Freinetschool voor bij de Vlaamse Commissie Zorgvuldig Bestuur. Aanleiding was het niet respecteren van het College van Burgemeester en Schepenen van de overlegprocedure bij de beslissing tot sluiting van de Freinetschool in Appels. Eerst personeel, ouders en pers informeren en dan pas naar de schoolraad gaan, vonden zij ongehoord en strijdig met decreten en besluiten. Nu kwam de beslissing van deze Commissie naar buiten: “Gefaald in informeren van schoolraad en onvoldoende overleg”. Een kaakslag voor het Schepencollege, een Pyrrhusoverwinning voor de Ouderraad. Maar aan de essentie van de zaak verandert het niets: de school gaat dicht.

Freinetschool bestaat 10 jaar

Net op het moment dat de Freinetschool haar tiende verjaardag viert, gaat ze ook haar laatste schooljaar in. De Dendermondse CD&V/N-VA meerderheid had aan het einde van het vorige schooljaar immers beslist, dat de school wegens een tekort aan leerlingen dicht moest. De enige methodeschool die Dendermonde rijk is, verdween daarmee van het scholenaanbod in de Ros Beiaardstad. Voor de N-VA van Marius Meremans, voor wie het gemeentelijk onderwijs al langer als een luis in de pels wordt beschouwd, was het bovendien aardig meegenomen, dat deze beslissing genomen mocht worden door een CD&V-schepen. Martine Van Hauwermeiren kreeg dan in een tweetal gemeenteraden vanuit de oppositie flink de wind van voren. Dat de sluiting van de Freinetschool een compromisoplossing was in de discussie tussen N-VA en CD&V over het al dan niet aanhouden van het gemeenteonderwijs, werd later door schepenen van zowel N-VA als CD&V bevestigd. Van Hauwermeiren was enkel de boodschapper van de boodschap. Reeds van bij de aankondiging van ‘de intentie tot sluiting’ kreeg de meerderheid het verwijt, dat de procedures van overleg en participatie niet gerespecteerd waren. Vooral de ouderraad trok zwaar aan de alarmbel. Toen ze geen verhaal vond bij het Schepencollege, legde de schoolraad maar een klacht neer bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur. Een klacht, die sterk onderbouwd was met een lijvig en gebetonneerd dossier.

Commissie Zorgvuldig Bestuur: besluit

De Commissie Zorgvuldig Bestuur is een commissie die ressorteert onder het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het AGODI. “De Commissie Zorgvuldig Bestuur is een juridisch orgaan, dat steden en gemeenten kan sanctioneren als deze vindt dat de juridische regels of de te respecteren principes niet gerespecteerd werden”, zegt Sandra Van Heffen, voorzitter van de Freinet Ouderraad. In eerste instantie moet de Commissie onderzoeken en besluiten of de klacht ontvankelijk is. Dat onderzoek werd reeds vroeger afgesloten en positief beantwoord. Daarna gaat de Commissie de grond van de zaak verder onderzoeken, kijken of de klacht gegrond is en een besluit formuleren. Dat is nu ook gebeurd. Het besluit is kristalhelder: “Met betrekking tot de beslissing om de Appelsbloesem vanaf 1 september 2020 te sluiten, werd het informatierecht naar de schoolraad toe miskend en werd er geen voorafgaandelijk overleg gevoerd in de zin van het participatiedecreet. De beslissing is daarbij tot stand gekomen met miskenning van de regels inzake participatie. De klacht is gegrond.” Voor de Freinetschool en de educatieve principes die daarin gehanteerd en gerespecteerd worden, zijn nog passages belangrijk. “Bij een democratische samenleving hoort een democratische schoolcultuur”, staat vermeld. Toen de N-VA tijdens de vorige legislatuur in de oppositie zat, maakte deze regelmatig heibel over ‘een tekort aan participatie, consultatie en inspraak van de bevolking’. In het eerste serieuze dossier dat er op de tafel van de nieuwe meerderheid lag, gaat ook deze partij zwaar in de fout. ‘Selectieve verontwaardiging’ is een houding, die politici klaarblijkelijk niet vreemd is.

En nu?

De Stad kan nog in beroep gaan tegen het besluit van de Commissie. Dan kan ze te rade gaan bij de nieuwe Vlaamse Minister van Onderwijs, Ben Weyts. Of ze dat gaat doen, is nog niet duidelijk. In feite en in de feiten verandert dit commissiebesluit niets: de Freinetschool gaat aan het einde van dit schooljaar definitief dicht. De ouders en de kinderen zullen er het beste van maken. Ze organiseren nog een lichtjestocht en een Appelsbloesemfuif. Aan het slot van dit schooljaar komt er ook een heel toepasselijke ‘we doen de deur dicht’ party. Tegen dan zal er misschien ook meer duidelijkheid komen over de bestemming van de vrijgekomen gronden en gebouwen aan de Appelse Heirstraat. Misschien wordt er al een tipje van de sluier opgelicht bij de bespreking van de meerjarenplanning en -begroting op de gemeenteraad van 11 december.

 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *