Enthousiasme voor Rosse Buurten Stoet niet te stoppen

Donderdagavond 17 oktober 19u30. Den Ommeganck, Grote Markt van Dendermonde. Algemene Vergadering voor de Rosse Buurten Stoet van 26 april 2020. Symbolischer kon het niet. Het heikele punt van al dan niet op de Grote Markt komen zat onmiddellijk vervat in de plaats van vergaderen.

De Grote Marlt: quod non?

40 enthousiaste vertegenwoordigers van de deelgemeenten en wijken namen deel aan een belangrijke voorbereidende vergadering.

Onder het toeziend oog van Ros en Reuzen ging de algemene vergadering van de Rosse Buurten Stoet door. Ze zagen dat het goed was.

Een artikel in Het Laatste Nieuws had de kat de bel aangebonden: de stoet zou niet op de Grote Markt kunnen of mogen komen. En dat heikel punt domineerde het eerste deel van de avond. CirQ sprak wel van participatie, input van onderuit, absolute vrijheid, enz maar de aanwezigen begrepen niet waarom de Grote Markt taboe was en bleef. Duidelijk doorheen de discussie was wel, dat niemand goed wist wie nu tegen die doorgang was, wie die ‘oekaze’ afgekondigd had en wat dan wel de beweegredenen daarvoor waren. Ook getuigde een van de aanwezigen, dat zijn vriend die Pijnder is ook niet goed wist wat de Rosse Buurten inhield, wat voor stoet dat was en wie daar allemaal aan deelnam. In een dergelijke context zijn Babylonische spraakverwarringen schering en inslag. Beter begrip en respect voor elkaar start meestal, om niet te zeggen steeds, met elkaar goed te leren kennen en te weten wat de ander al dan niet wil. Sint-Gillis herhaalde, dat ze niet gingen meedoen, als de Grote Markt niet kon aangedaan worden. Grembergen stelde, dat ze hun ‘groot element’ (een ‘robot’ van Kalleke Step, een echt mega-machine) het liefst op de Grote Markt zouden laten toekomen. Een dergelijk eerbetoon past daar en ergens anders. Ook de andere deelgemeenten en wijken volgden dat standpunt. Het werd dus even warm.

Het enthousiasme voor alles wat er ging, kon of mocht gebeuren en al gebeurd was, bleef op ieder moment ontzettend hoog! Om de discussie even te parkeren werd uiteindelijk het parcoursvoorstel uit de doeken gedaan. Want wonder boven wonder: de ganse discussie werd gestart zonder dat iemand iets wist over het door de stoet te volgen traject. Eigenaardig. Iedereen was er bij aanvang van overtuigd, dat de Stoet over de Grote Markt zou trekken. Iedereen was ervan overtuigd, dat dit geen beletsel zou zijn. Anderen dachten dan weer dat die Stoet nooit een apotheose op de Grote Markt zou krijgen. Die anderen dachten dan weer dat de apotheose elders zou plaatsvinden. Wanneer ‘iedereen’ dan met de ‘anderen’ in discussie ging, waren het veronderstellingen en emoties die speelden en geen feiten. Dat is de beste voedingsbodem om problemen te hebben.

Wat kan dan het parcours wel zijn?

Het voorstel van CirQ is om doorheen Dendermonde te trekken in lussen rond de Grote Markt zonder die aan te doen. De apotheose zou dan op de Groene/Gedempte Dender plaatsvinden.

Het parcours ‘voorstel’, dat de aanwezigen voorgelegd werd. Een aanpassing werd aangebracht: de doorgang op de Grote Markt en de opstelling in de Kerkstraat. Voor de vele kinderen (ook kleuters) wordt het parcours best niet langer dan een drietal kilometers.

Toen duidelijk werd, dat de Grote Markt toch niet zou aangedaan worden, verhoogde de temperatuur in de zaal weer. Rie Putteman stelde dan een mooie parcourswijziging voor. De omloop, zoals voorgesteld, was inderdaad met bijna 5 kilometer veel te lang. “We gaan via een korte lus over de Grote Markt en stallen de wagens en grote elementen op in de Kerkstraat. Op die manier krijgen de wagens ook een mooi decor, dat door de Kerkstraat geboden wordt”, stelde Putteman. Met dat door alle vertegenwoordigers gedragen en onderschreven mandaat zouden CirQ en de cultuurmedewerkers terugkoppelen aan het Ros Beiaard Comité en finaal ook het Schepencollege. Het is inderdaad het College van Burgemeester en Schepenen, dat zal moeten oordelen en beslissen over het parcours met adviezen van het RB Comité, de politie, de brandweer en al wie daar nog bij betrokken is. Het antwoord op het parcoursvoorstel bis (met Grote Markt en Kerkstraat) zal wel beslissend zijn voor het verdere verloop van het Rosse Buurten project.

Rosse Buurten, een project als referentie.

Hoe dan ook, het zou enorm spijtig zijn mocht een negatief antwoord het enthousiasme negeren en alle reeds geleverde inspanningen kelderen. Op vandaag zijn er in de Dendermondse scholen, verenigingen, deelgemeenten, woon- en zorgcentra, ja zelfs tot in de gevangenis, zoveel projecten, samenwerkingen en bouwwerken bezig, dat je “kiekenvlees” krijgt als je dat allemaal hoort. Alles wat nu reeds gebeurd is, alles wat nu reeds gebouwd is, het vuur waarmee dat gebeurt en de verbondenheid tussen alle groeperingen beloven een fantastisch, warm spektakel op te leveren. Dat eindresultaat zal gerust naast en samen met de oude traditie kunnen bestaan. Dat eindresultaat verdient een doorgang op de Grote Markt. Dat eindresultaat zal voor Dendermonde en steden vele uren in het rond echt een referentie worden. Tot spijt van wie dat benijdt. Laat het gezond verstand zegevieren.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *