Rosse Buurten wel/niet op Grote Markt

Het was initieel een project van verbondenheid, van enthousiasme, van samenkomen. Het moest culmineren in een schitterende stoet met medewerking van deelgemeenten en wijken, van verenigingen en scholen, van losse groepen en geregisseerde optochten. Dat allemaal één maand voor de echte apotheose: de Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020. Ondertussen lijkt het wel of Rosse Buurten wordt geteisterd door een zwerm splijtzwammen. Oorsprong van de wrevel en spanning: mag de Rosse Buurten optocht nu al dan niet op de Dendermondse Grote Markt?

Oorsprong en doelstelling

De Stedelijke Cultuurdiensten werkten een mooi initiatief uit. “Samen met alle inwoners van Dendermonde een kleurrijke, creatieve en volkse stoet vanuit de verschillende deelgemeenten naar het centrum van de stad op gang trekken, een maand voor de eigenlijke Ros Beiaard Ommegang”. Op 26 april 2020 moet het in de binnenstad een bonte parade worden, die iedereen warm maakt voor de komende Ros Beiaard Ommegang. Het is een voorspel, dat zijn volle ontlading moet krijgen op 24 mei 2020. “Het moet vooral alle mensen uit de wijken, de deelgemeenten en het centrum dichter bij elkaar brengen, het moet een verbindend gebeuren zijn. We willen dit doen met respect voor de traditie van de traditionele Ros Beiaard Ommegang.” Tijdens het persmoment over de voorstelling van de Ros Beiaard koffie bevestigde Burgemeester Piet Buyse, dat de apotheose van deze Rosse Buurten parade niet op de Grote Markt van Dendermonde zou doorgaan. “We willen de oude traditie en de hopelijk nieuwe nog op te bouwen traditie gescheiden houden. We willen iets echt nieuws maken met een eigenheid en een eigen gezicht.” Het was schepen van Cultuur, Els Verwaeren, zelf, die dit nieuws tijdens de voorbereidende vergadering in Appels de wereld instuurde. “Het mag niet van F.H.”, zei ze. Op de vraag of dat de initialen van Franki Hervent waren, antwoordde ze bevestigend. Meteen was de kat de bel aangebonden.

En nu: compromis of polariseren?

“De eigenheid en het erfgoed uit de wijken en deelgemeenten vermengen we met de traditie van het Ros Beiaard op een respectvolle en vernieuwende manier”, getuigde regisseur Dominique Van Malder in het persbericht, dat verstuurd werd naar aanleiding van een artikel van Nele Dooms in Het Laatste Nieuws. “Deze boodschap willen we graag extra benadrukken naar aanleiding van dat artikel”. Xavier Cloet van CirQ vzw, de organisatie die het project mee begeleidt, treedt Dominique bij. “De Rosse Buurten stoet is een participatief proces waarbij we traditie op een respectvolle manier willen vernieuwen. Dit zijn moeilijke processen maar we geloven dat dit project écht kan slagen. We geloven dat we met dit project verbindend kunnen werken. Uit onze rijke ervaring met het opwaarderen van volkscultuur weten we dat zulke projecten mensen dichter bij elkaar brengen. Hierbij zal iedereen zich wel moeten focussen op wat ons samen brengt en niet op wat ons uit elkaar drijft.”

Op donderdag 17 oktober wordt er een vergadering opgezet, waarin de organisatoren absoluut de rangen willen sluiten en alle Rosse Buurten Neuzen in dezelfde richting willen krijgen. “Tijdens die vergadering zetten we dit proces verder met de verantwoordelijken uit de wijken en deelgemeenten. Op deze vergadering willen we een parcoursvoorstel uitwerken dat traditie en vernieuwing mixt en waar we met iedereen kunnen voor gaan. De vergadering start om 19.30 uur in café Den Ommegang. Tot slot willen we nog duidelijk stellen dat de Rosse Buurten stoet uitgaat op zondag 26 april 2020. Zo brengen we een ode aan het Ros Beiaard een maand vóór het de stad verblijdt met zijn rondgang op 24 mei 2020.” Of die wijkverantwoordelijken en medewerkers uit de deelgemeenten een gat in de lucht gaan springen met het parcoursvoorstel is nog koffiedik kijken. In ieder geval is het ook uitkijken naar hun reacties wanneer blijkt dat in dit nieuwe parcours geen apotheose op de Grote Markt voorzien is. De Pijnders zijn absoluut tegen een apotheose op de Grote Markt. We menen te weten, dat dit is omdat er een gelijkaardig scenario zou zijn waarbij de verschillende ‘onechte’ Beiaarden ook zouden trachten te ontsnappen. Misschien overwint het gezond verstand en komt er een compromis uit de hoed getoverd en vermijdt men verdere polarisatie. Misschien laat men de Rosse Buurten stoet wel op de Grote Markt aankomen, waarbij de Grote Markt gevuld wordt met alle deelnemers, paarden, vendeliers, wagens en nog veel meer…zonder aparte apotheose. Het zou in ieder geval een ware verheerlijking van het enige echte Ros Beiaard zijn, dat op 24 mei fierder dan ooit zijn ‘Ronde’ zal maken. Willen we vermijden dat Oilsjt met Dendermonde lacht, komen we best tot een vergelijk. Dan zullen die van Oilsjt alleen maar kwaad zijn, zowel op 26 april als op 24 mei. 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *