“Laden, Richten…Vuur” op Marius Meremans

Tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad bleef het een vrij rustige bedoening tot de bijgevoegde punten aan bod kwamen. Dan leek het erop of de verenigde oppositie nam schepen voor Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Milieu constant onder vuur. Aangezien Meremans zich doorlopend manifesteert als een doordeweekse Calimero dreigen die discussies te verzanden tot het niveau van de Paradijsvogels. Dat levert wel nog plezante situaties op, maar hopelijk kunnen alle partijen zich in de toekomst beperken tot inhoudelijke gedachtewisselingen met toegevoegde waarde.

Grembergse windmolens

In juni van dit jaar was er in de brievenbussen van onder meer de Kouterbaan, de Smidsestraat, Denstraat en Bankveldstraat een brief van Eoly gedeponeerd. “Eoly is de duurzame energieproducent van Colruyt Group. Het wekt zijn stroom op met windturbines, zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling. Daarnaast koopt het alleen maar 100 % groene stroom aan op de groothandelsmarkt. Tegelijk experimenteert Eoly met innovatieve technieken zoals waterstof. Het bedrijf investeert voortdurend in zijn productiecapaciteit om op termijn 100 % van het energieverbruik van Colruyt Group te dekken met zelf geproduceerde groene stroom.”  (https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/onze-merken/Eoly/onze-merken-eoly)

De brief was amper gelezen of onmiddellijk bij het ‘oud papier’ gelegd of daar kwam een tweede brief aangewaaid. Deze keer van het actiecomité ‘weet wat waait’. Wie de eerste brief gemist had, wist onmiddellijk waar het over ging. “Duurzame energie ja! Maar niet ten koste van uw gezondheid, de buurt en de natuur”, klonk het. De twee windmolens, die Eoly gepland heeft, stonden daarmee voorgoed op de agenda van al wie er van dicht of van ver mee te maken heeft. Herman Verberckmoes uit Grembergen kreeg bij aanvang van de gemeenteraad de gebruikelijke 15 minuten spreektijd om de problematiek nog uitdrukkelijker op de politieke agenda te zetten. “Wij zijn geen opportunisten, geen NIMBY lijders, geen tegenstanders van groene energie. We willen gewoon een gezonde omgeving voor iedereen”, stelde Verberckmoes en beluisterd door een massa medestanders. Nooit eerder was er zoveel volk op een gemeenteraad aanwezig. “Windturbines zijn één van de alternatieven voor groene energie. Het is een middel, geen doel op zich, zeker niet om winst te maken. De voorgestelde winstparticipatie voor wie mee investeert, is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Het gaat hier om giganten van 180 meter hoog, die bij sommige mensen op minder dan 250 meter van hun keuken staat.” De aanwezigen waren zeer gedisciplineerd en lieten Verberckmoes praten zonder geroezemoes of zonder een onderbrekend applaus. Aan het einde van het kwartier spreektijd lieten ze hun instemming echter wel horen: een lang een oorverdovend applaus. Welke Dendermondse politieker kan naast zo’n signaal kijken? Wat gaat het antwoord van het Schepencollege zijn op vragen als: wat is jullie plan, welke richtlijnen gaan jullie geven om de gezondheid van de burgers te garanderen, wat is jullie beleid rond duurzame energie, hoe gaan jullie het voorzorgsprincipe in het algemeen belang opnemen? Deze Grembergse actievoerders maken het ook Leen Dierick (CD&V schepen voor o.a. Openbare Werken) niet makkelijk. Het is zeker dat in een verder stadium zal uitgezocht worden van wie de gronden zijn waarop de windmolens komen en zelfs wie al participeert in Eoly windparken. Schepen Meremans zat in een lastig parket, want veel kon hij niet antwoorden om geen vormfouten te maken. Het college heeft nu drie maanden om een antwoord voor te bereiden, maar liet uitschijnen dat het ook sneller zou kunnen.

Fusiegesprekken met Buggenhout-Lebbeke?

Naar aanleiding van de vorming van een Vlaamse regering en de startnota van Bart De Wever verschenen er in de lokale pers enkele ballonnetjes over mogelijke al dan niet gedwongen fusiegesprekken tussen Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke. In deze drie gemeenten zit CD&V in de meerderheid (Buggenhout) en deelt die in Lebbeke en Dendermonde met de N-VA. Aangezien ook Marius Meremans, daaromtrent gevraagd, zijn licht over mogelijke fusies had gegeven, mocht het geen verbazing wekken dat hij daarover zou geïnterpelleerd worden. Laurens Hofman (Open VLD) vroeg naar het kader waarin mogelijke fusies zouden beoordeeld worden en ook of er reeds dergelijke gesprekken gepland staan of reeds plaatsgevonden hadden. Meremans antwoordde, dat hij als Vlaams volksvertegenwoordiger betaald wordt om zijn mening te geven. Bovendien komt zijn persoonlijke visie niet uit de lucht vallen. Reeds in het verleden kleefde hij dit standpunt aan. “Het zou verkeerd zijn mochten we niet aan dergelijke gesprekken meedoen; als er dingen verschuiven mogen we niet aan de kant blijven staan.” Marius Meremans heeft natuurlijk gelijk, wanneer hij stelt dat hij nog steeds recht heeft op een persoonlijke mening en dat hij die ook mag verkondigen. We leven ten andere nog steeds in een democratie. Burgemeester Piet Buyse (CD&V) verwees daarnaast ook nog naar de context waarin Pierre Claeys (CD&V en Burgemeester van Buggenhout) zijn mening gegeven heeft. “We hebben omtrent fusies nog geen standpunt binnen het college afgesproken”, zei Buyse. “Gewoon omdat er nog geen duidelijke fusiecriteria bestaan. Het is wel belangrijk om weten welke kwaliteitsverbetering of meerwaarde we kunnen verkrijgen voor iedere inwoner van de nieuwe gemeente. In 1976 was het draagvlak voor de toenmalige fusie ook niet groot, maar ze heeft ons wel veel voordelen opgeleverd. Heel veel dingen, die ondertussen gerealiseerd zijn, hadden door de kleinere entiteiten nooit kunnen verwezenlijkt worden.”

(On)Veilige verkeerssituatie rond Visitatieschool

Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) schoot dan een tweede pijl af naar Meremans, die zichtbaar geïrriteerd raakte. “De ouderraad van de Visitatieschool heeft een aantal verkeersmaatregelen voorgesteld om de situatie rond de school veiliger te maken”, zei Van Gucht. “In welke mate komt de stad hieraan tegemoet?” Meremans vond dit een zeer bizarre vraag. “Op 2 augustus is er nog een overleg met de school geweest, in volle vakantie”, opende Meremans het verweer. “We hebben daar de afspraak gemaakt dat we feedback geven, van zodra die klaar is. Bovendien hebben we in het verleden reeds dergelijke maatregelen genomen.” Waarop hij een zeer uitvoerig en gedetailleerd antwoord gaf. Toen ook Bart Nobels in het debat betrokken werd, dreigde de woordenwisseling te verzanden in een Baasroods onderonsje.

Den Briel

Ook hier vuurde Stefaan Van Gucht een vraag af richting Marius Meremans: “Welke stappen wil de stad ondernemen om de verloedering tegen te gaan en hoelang gaan we het optreden van de Vlaamse Waterweg blijven tolereren?” De reactie van Schepen Meremans is natuurlijk niet onbegrijpelijk. Normaal worden dergelijke punten en vragen ook in Raadscommissies uitgediscussieerd. “Zo’n belangrijk dossier is echter zwaar genoeg om ook op een gemeenteraad besproken te worden”, repliceerde Niels Tas (SP.a) Meteen werkte dit allemaal als een rode lap op Meremans. De “subjectieve verontwaardiging” sloeg bij meerdere partijen toe. Het is duidelijk dat de wisseling van de wacht en meerderheid de persoonlijke discussies kleurt. Gelukkig gaf Buyse ook wat feitelijke informatie op een rustige toon. “De hogere overheid heeft veel tijd verloren door niet naar Dendermonde te luisteren. We hadden eerder naar één PRUP kunnen gaan. We willen duidelijk een totaaloplossing.”

EMPRO, aflevering ‘elvendertig”

Ook het volgende punt leverde weer vuurwerk op en weer stond Marius Meremans in het vizier. Zowel Stefaan Van Gucht als Niels Tas speelden hun oppositierol met graagte. Ze stelden beiden dat de Stad naar de Provincie wijst en de Provincie naar de Stad. Op die manier worden de omwonenden met hun klachten over geur- en milieuhinder van Pontius naar Pilatus gestuurd en de weg in het riet kennen ze ondertussen op het kluitje. Ook hier kregen de aanwezigen een steekspel tussen Tas en Meremans te zien, waarbij persoonlijke aanvallen niet geschuwd werden. Ook François De Bleser (in de vorige legislatuur milieuschepen) deelde in de brokken, want klaarblijkelijk, zei Meremans, “had die zijn werk niet gedaan”. De Bleser was onmiddellijk van de hand Gods geslagen maar moest toch even repliceren, dat “de diensten hier terecht bejubeld werden, dat het dossier steeds opgevolgd werd en dat het afgesproken stappenplan ook gevolgd werd. De hogere instanties moeten echter ook hun werk doen.” Ondertussen bleef het onduidelijk of de brief van de Stad naar de Provincie met de vraag voor tijdelijke schorsing van de milieuvergunning van Empro nu al dan niet verstuurd was.

Het gehakketak tussen Meremans en Tas werd even een context gegeven door Laurens Hofman: “We krijgen nu reeds voor de zevende keer Empro op de agenda. Dit is een non-debat, een non-discussie. We hebben in de Raadscommissie concrete informatie aan de bevoegde schepen gevraagd. In de Raadscommissie van oktober zullen we alles uitklaren en de waas van onduidelijkheid wegwerken.” Daarmee werden de debatten gesloten.

Calimero, Paradijsvogels en inhoudelijke debatten.

De discussies binnen de gemeenteraad verzanden nogal eens te vaak in al dan niet vermeende persoonlijke aanvallen. Niels Tas zegt, dat dit nochtans niet de bedoeling is. Marius Meremans toont zich echter (te) vaak een soort Calimero en reageert (te) defensief, waarbij hij zijn repliek nogal eens opent met een opmerking op-de-man en niet op-de-bal. Hij moet nochtans sterk genoeg geacht worden om vanuit zijn dossierkennis en afstappen ter plaatse inhoudelijk weerwerk te leveren. Hoe vaker hij dit blijft doen en geïrriteerd blijft reageren, zullen zijn oppositievrienden niet nalaten om hem op die manier uit zijn tent te lokken. Het zou echter spijtig en bedenkelijk zijn, mochten vergaderingen van gemeenteraden naar een niveau van de Paradijsvogels afzakken. Een stad van 45.000 inwoners verdient beter. Het intellectueel niveau van de verkozenen laat veronderstellen, dat inhoudelijke debatten ook buiten de Raadscommissies moeten kunnen gevoerd worden. Polarisatie van standpunten kan nog aanvaard worden, polarisatie van personen veel minder. Maar als een inhoudelijk debat moeilijk en zelfs onmogelijk wordt, zal ook aan dat ‘niveau’ kunnen getwijfeld worden. Afspraak in oktober.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *