“Freint” Freinet de N-VA?

Tijdens de laatste Dendermondse gemeenteraad in juli besliste de Raad, meerderheid tegen minderheid, om de Appelse vestigingsplaats van het Kraaiennest, beter bekend als de Freinetschool De Appelbloesem, te sluiten. Ondertussen heeft de SP.a fractie een klacht bij de Oost-Vlaamse gouverneur ingediend tegen de lichtzinnige en weinig gefundeerde beslissing van de Dendermondse meerderheid en hebben de ouders van de Appelsbloesem een ‘Feniks’ project opgericht om ‘De school uit zijn as te laten herrijzen’. Ondertussen vragen heel wat CD&V’ers zich af of de honger van de N-VA met de sluiting van deze ene school gestild is? ‘Freint’ de Freinetschool inderdaad de N-VA of zet deze partij haar visie op onderwijs door en worden alle gemeentescholen afgestoten en overgedragen naar andere onderwijsnetten?

De weinig overgebleven leerlingen werden door het Freinet-team hartelijk opgevangen en verwelkomd.

Officieel wordt het bestaan van een voorakkoord tussen CD&V en N-VA door de wederzijdse ‘kopstukken’ in alle toonaarden ontkend, laat staan dat er over de inhoud daarvan gecommuniceerd zou worden. Vooral langs CD&V zijde wordt er meer en meer misbaar gemaakt over de sluiting van de Freinetschool. Schepen Van Hauwermeiren (Onderwijs en CD&V) verwoordt het als volgt: “Tijdens de vorige legislaturen wou Carine Verhelst (SP.a) absoluut vermijden om scholen te sluiten en dat mag ik nu wel doen. Weet gerust dat ik dat niet graag doe.” Carine Verhelst houdt zich liever ver van de huidige politieke scène, maar betreurt toch de keuze van de huidige meerderheid: “Ik heb bewust een stapje terug gezet en het is nu aan onze jonge socialistische garde om de fakkel over te nemen. Ze zijn daar sterk genoeg voor. Het is wel spijtig dat de Freinetschool, waar ik sterk voor geijverd heb, nu gesloten wordt. Iedereen is ervan overtuigd dat we zwaar moeten investeren in de opvoeding van onze jongeren. Een bestuur moet dus ook keuzes maken, maar hier worden niet de juiste genomen.” En over die keuzes en de sluiting van de Appelse Freinetschool, de Appelbloesem, is niet iedereen binnen CD&V en zelfs N-VA het eens. Tijdens een vergadering met zowel N-VA al CD&V schepenen werd ronduit gepraat over ‘het’ voorakkoord en de inhoud ervan. Bij de gesprekken in de loop van de maand mei 2018 tussen CD&V en N-VA was één van de discussiepunten ‘het gemeenteonderwijs’. Volgens de N-VA met Marius Meremans als voortrekker, volgens de ingewijden, kon de stad zich het best van deze kostenpost ontdoen. Op die manier zou er budget kunnen vrijgemaakt worden. Dit geld kon dan in de loop van de legislatuur besteed worden aan ‘belangrijkere’ en dus meer zichtbare projecten. Het compromis dat uit de bus kwam, kan logisch genoemd worden: sluiting van de Freinetschool en de rest van het gemeenteonderwijs blijft verbonden aan de Stad. Iedereen blij, iedereen iets, niemand echt gezichtsverlies en de ‘gebakken potten en gebroken peren’ zijn voor de leerlingen en de ouders. Er werd toch van uitgegaan dat vele ouders niet in Dendermonde woonden en dus ook geen stemmen zouden kosten. Bovendien werd ervoor geopteerd om dat ganse sluitingswerk bij het begin van de legislatuur te zetten in de hoop, dat er tegen de volgende verkiezingen al zoveel water naar de zee zou gelopen zijn, dat niemand er nog naar kraaide. Maar opgelet, want ‘De zee begint hier’…

Sandra Van Heffen (ouderraad Appelsbloesem) wil zich echter niet neerleggen bij de beslissing tot sluiting. ‘Het Freinetonderwijs en bij uitbreiding alle methodescholen zijn hot. Er zijn zelfs wachtlijsten en alleen in Dendermonde zou dat niet lukken? Begrijpe wie begrijpe kan. Wij strijden echter verder en zijn in gesprek met andere Freinetscholen uit het omliggende en met het GO onderwijsnet om de school over te nemen. Er zijn meerdere geïnteresseerden maar het probleem is natuurlijk wel dat we geen gebouw hebben en dat bemoeilijkt de gesprekken. Wij willen wel in de containerklassen blijven, maar het terrein blijft natuurlijk eigendom van de stad. Ook is het niet duidelijk wat de stad met de terreinen en gebouwen van plan is. De finale bestemming ervan is nog altijd niet duidelijk. Daarom ook zijn we een Feniks project opgestart. Om de school uit zijn as te laten herrijzen.’ Misschien wordt het wel ‘herreizen’ en zal de Freinetschool buiten Dendermonde een nieuw leven krijgen. Wie de laatste tijd de vele artikels over het succes van de methodescholen leest, kan er niet bij dat dit in Dendermonde inderdaad niet lukt. Dat er nogal wat kinderen met een label van ‘leer- of gedragsmoeilijkheden’ naar methodescholen afzakt, wordt daarbij zeker niet ontkend, integendeel. Een Dendermondse Schepen beschouwt deze kinderen en de hoeveelheid jonge mensen met leer- en gedragsmoeilijkheden in de Freinetschool als een dik probleem. We gaan het weerzinwekkende woord dat gebruikt werd, niet herhalen, maar in een vorig artikel was dat duidelijk. Welke visie heeft dit schepencollege dan op onderwijs? Wat zal de plaats zijn van Onderwijs in het meerjarenplan tijdens deze legislatuur? Hoelang houdt het samengaan van CD&V en N-VA stand zonder dat de breuken ook extern duidelijk worden? Wanneer schepenen tot tranen toe bewogen worden, wanneer ze vertellen over de weinig collegiale houding in het schepencollege kan men zich de vraag stellen wat daarvan de bedoeling dan wel kan zijn. Sommige CD&V mandatarissen drukken luidop hun ongenoegen uit over deze coalitie en over de drie schepenmandaten dat dit hen gekost heeft. ‘Met SP.a en Open VLD waren dat er maar twee geweest’, durven ze te stellen.

In ieder geval kijken we met zijn allen uit naar de bespreking van het meerjarenplan van Dendermonde, naar de uitspraak van de Commissie Deugdelijk Bestuur in het Onderwijs waar de klacht van de ouderraad van de Freinetschool op 16 september behandeld wordt, naar de houding van N-VA in de discussie over onderwijs in Vlaanderen en in Dendermonde, naar wie Vlaams Minister van Onderwijs wordt en wat daarvan consequenties zouden kunnen zijn mocht dit een N-VA’er zijn,…Het is echter spijtig, dat er op de kap van kinderen en van scholen partijpolitieke spelletjes gespeeld worden. Tenslotte pleit Marius Meremans voor nieuwe woongelegenheden in Appels, want ‘De ouder wordende bevolking en dorp heeft een nieuwe impuls van jonge gezinnen nodig’. Dat er in Appels aan de lopende band appartementsgebouwen verschijnen en daardoor het gezicht van dit landbouwdorp aangetast wordt, past misschien in het beleid van de Schepen van Ruimtelijke Ordening, maar gaat wel ten koste van de eigenheid van Appels. En mochten er heel wat jonge gezinnen met kinderen bijkomen, dan kunnen die nog steeds terecht in de vrije school, de Oogappel, waar schepen Els Verwaeren als kleuterleidster aan de slag is. Maar dat heeft in de discussie rond de Freinetschool helemaal niet meegespeeld…

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *