11 juli: Vlaams feest of gewone terraskesavond?

Klaarblijkelijk is het voor de Dendermondse politiek niet makkelijk om nu nog echt te weten op welke wijze we in het verleden de Vlaamse feestdag van 11 juli al gevierd hebben. Vlaanderen feest, Dendermonde viert, Marktrock,…er wordt daar een potje van gemaakt. In 2019 valt 11 juli bovendien op een donderdag en kan er zodoende een mooie terraskesavond van gemaakt worden.

Barbara Pas (Vlaams Belang) vroeg aan het schepencollege naar een waardig alternatief voor ‘Dendermonde viert’. “In het verleden werd de Vlaamse Feestdag al te vaak ondergedompeld in een ‘festival’”, liet Pas weten. “Buiten de speech van de burgemeester was er niets dat naar de betekenis van 11 juli verwees. Het ging voornamelijk om optredens. Nu vernemen we dat ‘Dendermonde viert’ afgeschaft zou zijn en we vragen ons af of het schepencollege aan een waardig alternatief werkt en of ze daar tijdig zal mee starten?” Schepen Dieter Mannaert (CD&V) bevestigde inderdaad dat ‘Dendermonde viert’ stopt. “We deden onze eigen verenigingen concurrentie aan omdat we steeds in dezelfde vijver van artiesten aan het vissen waren”, klonk zijn betoog. “Het enige gevolg was dat we meer moesten betalen. Om een waardig alternatief uit te werken zijn we reeds sinds 21 januari bezig met een nieuw format. Bovendien is 11 juli dit jaar een donderdag en zullen we dus een terrasjesavond opzetten in het teken van de Vlaamse feestdag. Daarvoor hebben we een budget van 37 duizend euro uitgetrokken, daar waar een normale terrasjesavond over een budget van 5 à 7.000 euro beschikt. We zullen de Vlaamse feestdag met de nodige luister vieren met podiumoptredens van Johan Verminnen, Raf Van Brussel, Belle Perez, Wim Soutaer, en anderen.” Pas was niet onmiddellijk overtuigd en vond het een besparing. Daar sloot ook Gwen Brabants (sp.a) zich bij aan. “Er valt iets weg en dat wordt niet vervangen”, stelde ze en ze rekende dat ook voor. “Vroeger ging het om een vierdaags festival en nu wordt dat één avond”.

Na de gemeenteraad wisselden Burgemeester Buyse (CD&V) en Barbara Pas nog even van gedachten over het verleden. Zo werd ook verwezen naar de academische zitting met Piet Buyse als ‘gastspreker’, waar bij manier van spreken, geen kat op af kwam. Ook werd duidelijkheid geschept over de budgetten van de verschillende festiviteiten. Uiteindelijk bleek het voor Barbara Pas, begrijpelijk gezien haar partij, uiterst belangrijk, dat de mensen beseffen en weten dat het hier niet om een ‘terrasjesavond’ gaat, maar wel degelijk over een feest van de Vlaamse Gemeenschap. Dat Dendermonde op 11 juli wel degelijk de Vlaamse feestdag viert. En wat het volgend jaar wordt, wanneer 11 juli niet op een donderdag valt, wel ‘dat zien we dan wel’.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *