AZ St-Blasius ontvangt vele steunbetuigingen

AZ St-Blasius blijft de coronapandemie goed meester. Het scheiden van (mogelijke) coronapatiënten en ‘gewone’ spoedpatiënten bewijst zijn nut. Momenteel zijn er 12 COVID19 patiënten en 6 mogelijks met COVID19 besmette mensen in het ziekenhuis opgenomen. Twee patiënten zijn aan de besmetting overleden. Deze crisis vraagt ontzettend veel van alle personeelsleden, van wie sommigen noodgedwongen ook ingezet worden op andere, voor hen vreemde diensten. Via mail of sociale media ontvangt het ziekenhuis ontzettend veel steunbetuigingen. “En dat doet deugd”, vertelt directeur Karen Pieters.

Alles onder controle

Op dit ogenblik verblijven in AZSint-Blasius 12 patiënten met bevestigde COVID19, 6 mensen met een mogelijke positieve status. Twee personen met bevestigde COVID19-besmetting zijn overleden.  Er is een langzame stijging van het aantal COVID19-opnames; deze stijging is momenteel nog goed beheersbaar.  De patiëntenflow waarbij in az Sint-Blasius spoedpatiënten getrieerd worden in (mogelijke) Corona-patiënten en ‘gewone’ spoedpatiënten, bewijst zeker zijn nut. Beide spoedzones zijn optimaal bemand en uitgerust. De patiëntenstromen worden maximaal gescheiden gehouden. In het ziekenhuis zijn er sinds vorige week ook drie opname-afdelingen voor coronapatiënten. “We blijven de organisatie van het ziekenhuis voortdurend verfijnen om een toekomstige grotere instroom van spoedpatiënten te kunnen verwerken”, licht Dominique Potteau toe. “Zowel medewerkers als artsen worden in het ziekenhuis op andere plaatsen en voor andere opdrachten ingezet dan in hun vroegere routine. Onze collega’s werken vaak op andere uren en in andere rollen dan ze gewoon zijn. Wij waarderen de enorme flexibiliteit van onze mensen hierin. Inzake beschermingsmateriaal, kunnen we stellen dat we op korte termijn over voldoende middelen beschikken. We blijven echter bezorgd voor voorraden op de middellange termijn.”

Actuele informatie

Actuele informatie over de situatie en maatregelen in az Sint-Blasius wordt gepubliceerd op www.azsintblasius.be/corona. Hier vinden mensen informatie onder meer over een algemeen bezoekverbod en uitzonderingen, over het ophalen en afgeven van wasgoed voor opgenomen patiënten, de telefonische hulplijn voor psychologische bijstand. “Veel bewoners sturen via mail en sociale media bemoedigende woorden, foto’s en tekeningen. Deze doen ons veel plezier. Ze geven onze mensen extra moed en energie. Hartelijk dank aan de bevolking om ons op deze manier te steunen”, besluit directeur Karen Pieters.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *