Fietsersbond vraagt dringend actie voor de Zandstraat

“Vorige woensdagnamiddag geraakte een fietser levensgevaarlijk gewond bij een ongeval op de Zandstraat. In januari 2014 overleed op precies dezelfde plaats ook een fietser, die onder de wielen van een vrachtwagen viel. Jaar in jaar uit gebeuren hier drama’s. Fietsers delen deze smalle dorpsstraat met honderden vrachtwagens en tractors. Wij vinden dat het nu genoeg geweest is. Hier kan het veel veiliger. Geen plaats voor de fietser, veel zwaar en druk verkeer en een te hoog snelheidsverschil tussen fietser en auto maken van de Zandstraat/Bevrijdingslaan een echt knelpunt. Nochtans bestaan er zelfs eenvoudige en relatief goedkope oplossingen“, aldus de Fietsersbond.

Genoeg is genoeg.

In Appels en omstreken was het laatste ongeval er duidelijk eentje teveel. Op sociale media kan je de ene discussie na de andere volgen; de suggesties en alternatieve oplossingen worden gedeeld en besproken. Ook het alternatief, waar schepen van Mobiliteit Meremans aan denkt, wordt op de rooster gelegd. Het feit dat het hier niet om een gemeentelijke, maar wel om een gewestweg gaat, maakt de problematiek wel ingewikkelder. Ook de verzuchtingen van de winkeliers om de toegankelijkheid van hun panden te bewaken zijn aandachtspunten. Over één ding is het iedereen het echter wel eens: “Genoeg is genoeg, er zijn nu genoeg accidenten gebeurd, er moet nu gehandeld worden”.

Dat is ook het standpunt van de Fietsersbond: “Als voorlopige oplossing is een echte zone 30 met fietssuggestiestroken over de volledige lengte een mogelijkheid. Dit knelpunt meet amper 700 meter. Wanneer de snelheid verlaagt van max 50 naar max 30 km/u zal dit amper 25 seconden kosten. Het zijn enkele seconden, die veel ellende en levens kunnen sparen”, stelt Pier Tielens. “Tevens dringen we erop aan om dit knelpunt te gebruiken als testlocatie voor een fietsstraat. Argumenten zijn er voldoende om dit te overwegen, voor vrachtwagens is het te smal en te druk om fietsers veilig te kunnen voorbijsteken. De Fietsersbond vraagt het stadsbestuur om op zeer korte termijn ingrijpende voorstellen en maatregelen uit te werken en deze voor te leggen aan de Vlaamse overheid die wegbeheerder is. En vooral zich daarbij niet “verstoppen” achter het feit dat de stad enkel kan adviseren. Het stadsbestuur heeft hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Hier is geen sprake van ‘noodlot’ maar van een zeer onveilige situatie die ten gronde door de Vlaamse overheid aangepakt moet worden vooraleer er zich een nieuw ongeval voordoet.”

Alle alternatieven op een rijtje volgens de Fietsersbond.

“Iedereen spreekt enkel over de Zandstraat, maar eigenlijk omvat het hele knelpunt ook het eerste stuk van de Bevrijdingslaan. De Zandstraat loopt maar tot aan de Denderstraat, vanaf daar heet de weg al Bevrijdingslaan. Het eerste stuk van de Bevrijdingslaan (langs het plein tot waar de fietspaden starten) bevat juist dezelfde kenmerken als de Zandstraat. (geen fietsinfrastructuur, smal – zone 50). We hebben de indruk dat het probleem verengd wordt tot de Zandstraat, waardoor er geen globale oplossing wordt gezocht”, gaat Tielens verder. “Schepen Meremans stelt voor om de Denderstraat als alternatief voor de fietsers voor te stellen. De Stad wil hierbij een veilige oversteek realiseren over de Steenweg van Aalst. Maar wij vinden dit geen alternatief voor het knelpunt Zandstraat/Bevrijdingslaan. Want fietsers moeten dan nog altijd onbeschermd door de smalle Bevrijdingslaan fietsen. Bovendien blijft het oversteekprobleem van het kruispunt Denderstraat-Bevrijdingslaan bestaan.” Kortom: de Fietsersbond vindt deze suggestie zeer waardevol om de oversteek aan de Steenweg van Aalst te beveiligen, maar het is geen alternatief voor de problematiek van Zandstraat en Bevrijdingslaan.

Fietspaden zijn in de Zandstraat niet meer mogelijk, zeker niet in de huidige infrastructuur. “Er zijn voorstanders om een soort van eenrichtingsverkeer aan te leggen. Eenrichting komende van Dendermonde door de Zandstraat richting Schoonaarde en de andere richting komende vanuit Schoonaarde door de Denderstraat via de Steenweg van Aalst richting Dendermonde. Het voordeel is dat er dan wel voldoende ruimte is in de Zandstraat voor twee fietspaden. Deze oplossing is echter enkel een oplossing voor de Zandstraat en niet voor het eerste stuk van de Bevrijdingslaan. Bovendien wordt dan al het vrachtverkeer door de smalle Denderstraat gejaagd”, meent Tielens. “Zoals overal bewijzen suggestiestroken hun nut. Langs weerszijden een okerkleurige strook van min. 170 waar fietsers mogen en kunnen fietsen. Het wegbeeld versmalt en automobilisten houden meer rekening met de fietsers. We moeten fietssuggestiestroken niet onderschatten noch overschatten. Overal waar suggestiestroken worden aangebracht, zie je een daling in het aantal ongevallen. Toch is dit voor ons niet voldoende. Suggestiestroken bieden geen fysieke of fysische bescherming. Ongevallen zullen blijven gebeuren.”

Een ZONE 30 zal volgens de Fietsersbond tot een klein tijdverlies leiden, maar verwaarloosbaar. Finaal opteert de Fietsersbond om van de Zandstraat een FIETSSTRAAT te maken. Tevens vraagt men om de bushalte in de Zandstraat dicht tegen de rotonde te verplaatsen. Tenslotte suggereert de Fietsersbond om de impact van de kilometerheffing te onderzoeken. Hun stelling is -waarschijnlijk niet onterecht- dat er nogal wat vrachtwagens door dorpskernen en dus ook door de Zandstraat rijden, die daar niks te zoeken hebben. Enkel en alleen om de kilometerheffing te ontwijken vermijden ze de ‘grote banen’ en komen ze in dorpskernen terecht.

En nu? Nu is het aan de politiek.

Conclusie van de discussie op sociale media, in kranten en in persberichten is duidelijk: genoeg is genoeg, nu actie! Er kan nu nog lang en veel gepraat worden, maar de tijd van praten is voorbij. De politici op de verschillende niveaus moeten hun verantwoordelijkheid nemen en in gang schieten. Het argument dat de Zandstraat een gewestweg is, mag niet leiden tot uitstelgedrag. Er zijn voldoende lokale politici, die ook op Vlaams of nationaal niveau verantwoordelijkheden dragen en die daar invloed kunnen uitoefenen. Of niet?

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *