Dendermondse gemeenteraad nu op dinsdag

Het werd een heel rustige gemeenteraad, die voor het eerst in deze legislatuur op een dinsdag doorging. En…het moet gezegd: Marius Meremans was wel degelijk op tijd. De sfeer was bij het begin van het jaar zeer rustig en vriendelijk. Enkel wat toegevoegde punten konden de duur van de gemeenteraad wat verlengen. Voorzitter Abbeloos kon de leden al rond de klok van 9.30 uur een goede avond wensen.

Leopoldlaan en Zeelsebaan.

Vanaf deze vergadering zal de naam van de Leopold II Laan definitief gewoon Leopoldlaan heten. Ook werden de wegen- en rioleringswerken aan de Zeelsebaan even besproken. NIels Tas van SP.a was verheugd, dat de werken eindelijk van start kunnen gaan. “Ik vind dat een goede zaak”, stelde de fractieleider. “Hopelijk gaan de werken later verder dan waar ze nu stoppen. Bovendien hoop ik dat de bevoegde diensten het mogelijke en te verwachten sluipverkeer in de Bakkerstraat en verder goed opvolgen. Er zijn inderdaad heel wat fietsers en schoolgaande jongeren die deze straten gebruiken. Laat ons dat zeker de eerste dagen doen en de nodige maatregelen nemen.” Schepen Leen Dierick (CD&V) antwoordde, dat ze inderdaad er alles aan doet om de werken te laten verdergaan. “Als we nu ervoor zouden geopteerd hebben om de werken ineens verder te laten plaatsvinden, dan hadden we weer misschien vijf of zes jaar langer moeten wachten. We gaan het sluipverkeer opvolgen en we zullen dat zeker twee à drie weken doen. We willen problemen vermijden.”

Herbruikbare bekers en bestekken.

Zowel Gwen Brabants (SP.a) als Iris Uyttersprot (Groen) vroegen naar het gebruik van bekers voor eenmalig gebruik of naar herbruikbare bekers. “Bij publieke evenementen is het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik sinds 1 januari 2020 verboden, tenzij de organisator een systeem voorziet dat minimaal 90% gescheiden ingezameld wordt voor recyclage”, stelden beide gemeenteraadsleden. Schepen Dieter Mannaert (CD&V) antwoordde dat er nog wel wat werk voor de boeg is, maar dat de stad er alles aan doet om iedereen daarop te wijzen en te sensibiliseren. Op de  nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt was er bovendien “een testcase met één partner”, ging Mannaert verder. “We hebben verschillende soorten bekers geprobeerd om te kijken welke de meest geschikte was om bier in te serveren. Eentje was helemaal slecht voor schuimvorming. Dat is wel belangrijk om weten want voor de Ros Beiaard Ommegang voorzien we de aankoop van 500 à 600 duizend herbruikbare bekers.” Het schepencollege verwacht dus duidelijk heel veel drankverbruik tijdens die periode. “Als stad willen we steeds het goede voorbeeld geven”, besloot Mannaert. “We zullen ook een ecoteam opstarten en een handhavingsbeleid uitwerken.

Padden en Telramen.

Groen interpelleerde naar de organisatie van de ‘paddenoversteek” en kreeg als antwoord van Schepen Dierick (CD&V) dat “daarvoor gezorgd wordt. De Polderbesturen zijn geïnformeerd en zullen geen werken uitvoeren. Er zijn er ten andere geen gepland.”

Tom Bogman (SP.a) tenslotte vroeg om Telramen te installeren om de verkeerssituatie in kaart te brengen. Dit zijn IT toepassingen die heel veel inzicht geven in de hoeveelheid wagens die ergens ‘passeren’. Zo verkreeg Bogman interessante gegevens over het aantal bewegingen in de Bakkerstraat, de Zijpestraat en de Gasthuisstraat. Schepen Meremans (N-VA) liet alvast weten geïnteresseerd te zijn maar verkoos ook nog meer informatie te kunnen verkrijgen rond bv luchtkwaliteit om een meer gefundeerde analyse te kunnen maken. Een aankoop van een 100-tal Telramen zag hij wel zitten. 

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *