Fietsbib in Dendermonde

Een fietsbibliotheek? Niet iedereen heeft daar al over gehoord en sommige wenkbrauwen verhoogden en verlaagden wat, toen Tom Bogman op de laatste gemeenteraad daarover een vraag stelde. “Kan het stadsbestuur geen initiatief nemen om een duurzaam project rond ontlenen van kinderfietsen mogelijk te maken?” Schepen Tomas Roggeman

Meerderheid en oppositie delen dezelfde inspiratie rond de oprichting van een fietsbibliotheek in Dendermonde. Bogman (links) en Roggeman (rechts) kijken duidelijk in dezelfde richting.

“De fietsbibliotheek geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van de fiets aan een lage kostprijs”, opende Bogman zijn tussenkomst. “Daar kunnen door kinderen tot 12 jaar fietsen ontleend worden. Zoals iedereen weet ontgroeien kinderen al snel hun fiets. Wanneer een fiets nu te klein is geworden, kunnen die fietsen terug binnen gebracht worden bij de fietsbibliotheek. Ze kunnen dan een groter exemplaar meenemen. Voor jonge gezinnen is dat een behoorlijke uitgave op het gezinsbudget. Voor sommige gezinnen kan die uitgave zonder fietsbib zelfs behoorlijk zwaar uitvallen. Voor mensen in of op de rand van armoede biedt de fietsbibliotheek zeker een ernstige kans om op het gezinsbudget te besparen en kinderen toch een fiets te geven.”

Roggeman verwees in zijn antwoord naar de fietsherstelplaats van het OCMW. “Daar komen jaarlijks meerdere fietsen binnen, ook kinderfietsen. Een fietsbibliotheek kan bovendien een versterking van onze fietsherstelplaats zijn. Daar geven we mensen kansen om in een leertraject bijkomende vaardigheden te verwerven. Die kunnen ze dan meenemen in hun verdere traject, richting arbeidsmarkt. Er zijn wel een aantal voorwaarden, die ik opmerk. Ten eerste dient het om kleinschaligheid te gaan. Het is niet de bedoeling, dat we ons daarmee ontzettend veel werk op de hals halen, zodat we er ons geen meester meer over zien. Ten tweede, moet het ook kostendekkend zijn. Ten derde, willen we ook geen concurrentie aan onze lokale ondernemers aandoen. Als we een dergelijk project willen opzetten, zullen we ons moeten beperken tot onze sociale doelgroep, tot mensen die zelf niet de financiële middelen hebben om een fiets aan te schaffen. We staan daar positief tegenover. We gaan echter wel niet ingaan op uw voorstel, collega Bogman, om met ‘Op Wielekes’ een fietsbib op te zetten. Dat heeft een heel goede reden, namelijk we zij zelf met een aantal voorbereidende gesprekken bezig om een fietsbib in Dendermonde op te zetten met een andere organisatie. Die gesprekken hebben we aangeknoopt in de lente met een aantal partners. Daarbij expliciete dank aan schepen Cleemput, die daarvoor een aantal contacten gelegd heeft. In juni hebben we voor het eerst met die mensen samengezeten, er zijn een aantal opvolggesprekken geweest. Er zijn nog een aantal losse eindjes, bv rond administratieve verwerking en een aantal praktische afspraken te maken. Ik kan ook nog geen namen noemen, want die mensen moeten dat ook nog aan de eigen Beheerraad voorleggen. We hopen het volledige proces af te ronden tegen de lente zodat alles klaar zal zijn tegen de zomer van 2020 en we enkele gezinnen en kinderen gelukkig zullen kunnen maken.”

Ook Els De Wael was hiermee gelukkig want in oktober van vorig jaar had zijn samen met Jurgen Goossens, Pascal Putteman, Ellen Cassimon, Nicholas Van Beveren en Valens Izere de suggestie tot oprichting van een fietsbib ook reeds gemaakt. Toch besloot Bogman met de suggestie om de doelgroep niet te beperkt te houden, maar de fietsbib ook open te stellen voor andere Dendermondenaren. Toen Bogman schepen Roggeman dan een eerste kinderfiets overhandigde, ontlokte dat voorzitter Abbeloos de filosofische woorden “En dan zeggen ze dat ik er hier een circus van maak”…In ieder geval is er in de Dendermondse gemeenteraad veel mogelijk, wanneer meerderheid en oppositie naar elkaar luisteren en ideeën delen. Misschien zou dat wel ook eens een participatietoets kunnen zijn.

Tom Bogman overhandigt aan Tomas Roggeman de eerste kinderfiets als ‘eerste Steen’ voor de Dendermondse fietsbibliotheek. Voorzitter Abbeloos bedacht zich ‘dat anderen hem verweten van de gemeenteraad een circus te maken…”

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *