Hof ter Boonwijk wordt Mariatroon

Vandaag, vrijdag 27 september, werd het personeel van woonzorgcentrum Hof ter Boonwijk uitgenodigd op een personeelsvergadering. Daar informeerden Burgemeester Buyse (CD&V) en Schepen Roggeman (N-VA) hen dat de Stad en Mariatroon onderhandelen over de toekomst van Hof ter Boonwijk. De Broeders van Liefde voldoen aan alle criteria, die de Stad als absolute voorwaarden voor de overnemer definieerde. Nu moet de intentieverklaring nog omgezet worden in een sluitende overeenkomst. Aangezien ook de bouw van het nieuwe OCMW WZC St-Vincentius in Baasrode een bepalende factor is, zal er toch nog wat water door Dender en Schelde lopen vooraleer alles in kannen en kruiken is. In ieder geval is het bericht goed nieuws, alleen al omdat het nu ook duidelijk is waar de site in de Boonwijk heen gaat.

De Stad Dendermonde en Mariatroon bereiden een deal rond Hof ter Boonwijk voor.

“Het strategisch plan 2007, waarin we de sluiting van het wzc in Baasrode aankondigden, werd aangepast gezien de discussies die er daaromtrent waren binnen Baasrode en zelfs de meerderheid”, opende Piet Buyse de persconferentie.

Burgemeester Piet Buyse “geen afbouwscenario van de sociale zorg binnen onze stad”

“Ook al gaan we in Dendermonde van 3 naar 2 OCMW woonzorgcentra, dan is het toch duidelijk dat we niet gaan voor een afbouwscenario van de sociale zorg binnen onze stad. We willen de grootste deelgemeente van Dendermonde, nl. St-Gillis, niet zonder een eigen wzc stellen. Daarnaast willen we niet een zuivere private extra-speler in onze Stad brengen. Ik heb ooit eens als burgemeester een private instelling moeten sluiten omdat de eigenaars hun eigen inkomsten belangrijker vonden dan de investeringen in het wzc. Vandaar dat we op zoek gingen naar een partner met ervaring in de social profit. We hadden zes aar geleden een ‘gentlemen’s agreement’ met Mariatroon. Nadat de plannen voor de bouw van het nieuw OCMW rusthuis in Baasrode klaar waren, hebben we de gesprekken met Mariatroon weer aangeknoopt.”

Deal nog niet rond

“We willen een deal sluiten en beide partijen zijn daar in goede verstandhouding gesprekken over begonnen”, ging schepen voor sociale zaken, Thomas Roggeman verder.

Thomas Roggeman “De deal is nog niet rond”

“Maar, voor alle duidelijkheid: de deal is nog niet rond”. De Stad wil absoluut niet over een nacht ijs gaan en zet het belang van de oudere, kwetsbare bewoners en de betrokken, gemotiveerde personeelsleden voorop. “Voor de rusthuisbedden die in de toekomst niet meer zullen uitgebaat worden door het OCMW, wil de stad een partner zoeken. Het eengemaakte woonzorgcentrum in Baasrode zal inderdaad minder bedden tellen, dan de twee huidige sites afzonderlijk. Aangezien het hier om een beperkte afbouw gaat en het moeilijk is om deze als een afzonderlijke voorziening te realiseren, ging de stad in eerste instantie op zoek naar voorzieningen, die op vandaag ook reeds actief zijn op het vlak van residentiële ouderenzorg. Bovendien moest de partner voldoen aan vier criteria:

  • kennis hebben van en actief zijn in het lokale Dendermondse zorgveld
  • ervaring met ambulante zorg hebben, gezien het groeiend belang van de thuiszorg
  • een residentieel doelgroepenbeleid kunnen realiseren, dat verder reikt dan de traditionele doelgroep van lichamelijk zorgbehoevende ouderen
  • goede cijfers kunnen voorleggen op vlak van zorgkwaliteit en tewerkstelling.

Zo kwamen we uit bij Mariatroon. Sinds begin dit jaar zijn er dan ook constructieve gesprekken bezig over de overname van de site in de Boonwijk. Ook al zijn de gesprekken nog niet afgerond, dan willen we toch nu al communiceren in de grootste transparantie naar ons personeel, onze bewoners en hun families.”

15% statutair en 85% contractueel

“Het OCMW van Dendermonde telt ongeveer 650 medewerkers”, vult Algemeen Directeur Wouter Van Der Vurst aan. “Ongeveer 15% daarvan is statutair benoemd en nagenoeg  85% contractueel. We garanderen deze statutaire personeelsleden natuurlijk werkzekerheid en ook de anderen kunnen aan de slag blijven in de andere instellingen van het OCMW. Zeker eens Baasrode klaar is hebben we ook daar nog medewerkers nodig. De mensen hebben echter de vrije keuze en kunnen, indien ze dat willen, ook aan de slag gaan bij de partner.”

Wouter Van Der Vurst “werkzekerheid voor onze medewerkers”

Tenslotte kreeg ook Johan Vermoesen, Algemeen Directeur Mariatroon het woord. “We zijn de Stad dankbaar dat we kunnen meedenken over de toekomst van deze site en het ouderenbeleid. We willen de site van de Boonwijk een nieuwe toekomst geven en daar zullen heel wat werkzaamheden voor nodig zijn. Ondanks onze nieuwbouw van Mariatroon botsen we nu reeds weer op onze limieten en moeten we dus uitbreiden.”

Johan Vermoesen “We hanteren marktconforme prijzen”

Of de nieuwe eigenaar ook een impact ziet op de dagprijzen, antwoordt Vermoesen: “We hanteren marktconforme prijzen. We willen ons absoluut niet uit de markt prijzen. We gaan ook niet voor een exclusieve, dure zorg. We willen integendeel gaan voor nog meer ambulante zorg.” De dagprijs, die iedereen kan vinden op de websites van Hof ter Boonwijk en Mariatroon duiden aan, dat Mariatroon per dag een achttal euro duurder is. Ten opzichte van het Aymonshof is dat vier euro. “Mariatroon heeft er alle belang bij dat het aanbieden van ouderenzorg op de site in de Boonwijk verder kan gegarandeerd blijven. Beide voorzieningen liggen dicht bij elkaar; ze kunnen dan ook intensiever of zelfs integraal samenwerken. Het aanbod in de Boonwijk kan deels identiek, deels complementair of aanvullend zijn bij dat van Mariatroon. Hierdoor kunnen we nog een vollediger pallet aan zorg- en dienstverlening ontwikkelen.” De overheadkosten kunnen door twee sites dicht bij elkaar inderdaad verlagen.

Alle vertrouwen in Plan A

Het is duidelijk, dat het vertrouwen tussen beide (nu nog) potentiële partners groot is. Er wordt niet gekeken naar andere mogelijke overnemers. Er is dan ook geen Plan B, wegens niet nodig. De timing van de realisatie van Plan A is echter ook nog onduidelijk. De bouwaanvraag voor Baasrode is nog steeds niet binnen. Er zullen dan ook nog heel wat nieuwe bewoners in Hof ter Boonwijk komen en nog hele wat personeelsleden met pensioen gaan, vooraleer de verhuis naar Baasrode zal gebeuren. Of zoals een van de personeelsleden het uitdrukte na de personeelsvergadering “Het zal mijn tijd nog wel duren”. In ieder geval heeft dit plan verschillende verdiensten:

  • er is tijdig een plan klaar
  • er wordt gewerkt in transparantie naar alle partijen toe
  • Boonwijk houdt een ‘rusthuis’
  • er is een mogelijke partner naar de toekomst met een lange termijn visie.

Het nu nog omzetten in een sluitende overeenkomst en het realiseren in een redelijke termijn zijn de volgende stappen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *