Een walvis aan de (gedempte) Dendermonding

Vanavond lichtten Schepen Leen Dierick en Schepen Marius Meremans het resultaat van de grote participatieoefening rond de invulling van de gedempte Dender aan een ruim publiek toe. Het werd een opvallend groen en gezellig plan met als grote blikvanger een grote walvis, die als ‘eye-catcher’ de aandacht van de toeristen moet trekken. In ieder geval tot de Dender weer opengelegd wordt, al zal dat niet meer voor deze pas begonnen legislatuur zijn.

Participatietraject, een bewuste keuze.

Zo ziet het ‘Fernand De Baere’ plein er vandaag nog uit: stoffig, donker, troosteloos en zeker niet vlak…

“De huidige troosteloze plek, die de gedempte Dender vandaag vormt, zal vervangen worden door een nieuwe invulling, waar we als Dendermondenaren trots zullen op zijn”, opende Leen Dierick (CD&V) de avond, die bijgewoond werd door een 60-tal aandachtige Dendermondenaren, die zowel van de onmiddellijke omgeving of van iets verder waren. “Dit is vandaag een grauwe plek, enkel voor auto’s. We blijven inzetten op het openleggen van de Dender. De NV Waterweg, de eigenaar, heeft ons echter laten weten, dat we daar op nog 5 à 6 jaar zullen moeten wachten. We hebben als Stadsbestuur niet voor de makkelijkste oplossing gekozen. We hadden namelijk onze stadsdiensten de opdracht kunnen geven om de tijdelijke invulling van de gedempte Dender uit te werken en daarmee gedaan. Neen, we hebben bewust gekozen voor een participatietraject onder begenline platformleiding van een professioneel bureau. We hebben willen samenwerken met alle Dendermondenaren. En ook al moet de evaluatie van het traject en het project nog gebeuren, dan ben ik er nu al zeker van, dat we dit nog gaan doen.”

Werken in groepen.

In verschillende groepen (ontwerpgroep, klankbordgroep, online platform, ontwerpworkshop,…) werden ideeën geraapt, selectiecriteria besproken en beslist. In een kort tijdsbestek van een drietal maanden werden de ideeën constant verfijnd, afgetoetst, in vraag gesteld en concreter gemaakt. Het resultaat mag best gezien worden, maar er is nog ontzettend veel werk te doen, wil men alles klaar hebben voor zondag 24 mei 2020, de dag van de Ros Beiaardommegang. Natuurlijk zijn er nog opmerkingen en deelt niet iedereen de geestdrift van wie mee geparticipeerd heeft en het enthousiasme van de betrokken schepenen.

De ontwerper voorziet ook ‘sneukelhagen’ met eetbare bessen, waar iedere passant zal kunnen van genieten. Op dit plan is ook duidelijk ‘De walvis’ te zien, die de blikvanger moet worden, tenminste als er finaal geen ander ontwerp gekozen wordt.

Natuurlijk ziet er alles op plan fantastisch uit en zal er bij de realisatie soms hier en daar nog een toegeving of aanpassing gemaakt moeten worden. Maar er is een plan en dat op zich is reeds een verdienste.

Zo moet het worden: een gezellige plek, waar het aangenaam vertoeven is of zoals Marius Meremans (N)VA) het stelde ‘een visitekaartje voor onze Stad’. Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken en met zo’n onthaalpunt moet de Stad erin slagen om een goede, mooie indruk te maken op toeristen en andere bezoekers.

Dat dit plan bovendien tot stand kwam via een actieve burgerparticipatie is een duidelijke plus. De opmerking dat er ‘maar’ een 35-tal burgers aan de ontwerpworkshop hebben deelgenomen, dat er amper 16 reacties op het online platform kwamen over de selectiecriteria en dat 19 anderen ideeën op dat platform kenbaar hebben gemaakt (geteld door Charo Reper), kunnen we gerust onder de noemer ‘leerproces’ plaatsen. Een participatietraject kent steeds (dat is toch de ervaring in andere steden en gemeenten, die dat doorgemaakt hebben) een groeiproces. Bij de eerste stappen wordt de kat nog wat uit de boom gekeken en het is pas door de wet van succes dat er bij volgende trajecten meer actieve burgers kunnen betrokken worden.

Na de presentatie was er tijd voor discussie, bijkomende vragen en antwoorden, muziek en een drankje.

Marius Meremans benadrukte, dat je vandaag maar langs een donkere kant de stad binnenkomt. “De manier waarop je de stad binnenkomt is het visitekaartje voor de stad. We hebben nood aan vergroening, want beton verstikt. Ook in St-Gillis hebben we behoefte aan meer groen. De plannen voor de gedempte Dender laten ademen en ontmoeting toe.” Burgemeester Buyse deelde zijn ervaring van de dag zelf mee. “Ik ben met een topondernemer uit de toeristische sector door onze Denderstad getrokken en ben met hem aan de kleine meander geweest. Die staat zelfs nog op de historische kaarten van Ferraris. Die man was werkelijk onder de indruk. Mocht ik hem een ander stuk van de Dender laten zien hebben, namelijk deze gedempte Dender, dan zou hij ook onder de indruk geweest zijn, maar dan wel omdat het niet goed is. Als ik die plannen bekijk, dan zal deze plek een echte metamorfose meemaken. Ook de manier waarop dit werd gerealiseerd, is indrukwekkend. De schepenen hebben goed werk geleverd. Ik ben onder de indruk”.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *