“Quo Vadis”, KAVD?

De oudste voetbalclub van de Stad Dendermonde wordt met de dood bedreigd. Voetballen zonder een plein of beter nog een grasmat is niet evident. Toch is het dat wat de paarblauwe trots met stamnummer 57 te wachten staat, als er niet snel oplossingen gevonden worden. Het A-terrein, ook gekend als het Ros Beiaard Stadion, wordt al gereserveerd voor een nieuwe Grembergse (ja, geen Dendermondse) sporthal. Om Laurens Hofman te parafraseren: het lokale vorstendom Grembergen heeft dringend nood aan een nieuwe sporthal. De manier, waarop twee CD&V schepenen het dossier beheerd hebben, stuit heel wat mensen tegen de borst. Inschattingsfouten kunnen en mogen gemaakt worden, die kunnen nog steeds rechtgezet worden. “Quo Vadis”, KAVD? kan dan ook in heel wat betekenissen bekeken worden.

Een mislukte fusiepoging…

Met groot tromgeroffel kondigden KAVD en KV St-Gillis aan, dat ze tegen aanvang van het seizoen 2021-2022 één club zouden vormen. De fusie moest tegen dan een feit zijn. In een eerste fase zouden ze actief samenwerken en in een latere fase fusioneren. Klaarblijkelijk was na meerdere gesprekken het water tussen beide clubs toch te diep. Enkele principiële meningsverschillen maakten dat beide vzw’s, al dan niet tijdelijk, elk hun eigen weg en leven zullen verderzetten. Vooral het punt rond stemrecht op de algemene vergadering ligt moeilijk en een compromis daarover uitwerken vraagt tijd. Al enkele seizoenen speelt KAV Dendermonde in eerste provinciale en heeft het de zware financiële lasten uit het verleden, zo goed als, opgelost. Dat er geen jeugdploegen meer zijn om een doorstroming naar het eerste elftal te garanderen, is natuurlijk wel betreurenswaardig. De sociaal-maatschappelijke en educatieve rol van een sportclub wordt daardoor ook niet meer gespeeld. KAVD is steeds een ambitieuze ploeg geweest, die tering en nering nogal eens moeilijk bij elkaar bracht maar er steeds in slaagde om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. In het Belgische voetbal is dat geen uitzonderlijke situatie. Tot zelfs op het hoogste niveau met Anderlecht en Standard als trieste uitschieters, zien we opgebouwde schulden en diepe putten. Ook zij zijn afhankelijk van sterke sponsorschouders om de boel recht te houden. Waarom zou dit in het versnipperde Dendermondse sportlandschap anders zijn? Schaalvergroting dringt zich op en een bemiddelende rol voor het stadsbestuur zou daarbij wel kunnen helpen. Wat er vandaag echter gebeurt, met het ontnemen van het veld aan het Grootzand, maakt het allemaal niet makkelijker. Komend seizoen kan paarsblauw nog op het terrein Bakkerstraat-Grootzand spelen. Ze hebben dan wel een trainer, een eerste elftal en een beloftenelftal nodig. De eerste functie lijkt te zullen worden ingevuld door Bart Verhulst, die de club door en door kent. De spelers zullen daarna wel worden aangetrokken. Na het seizoen 2021-2022 wordt het wel degelijk ‘Quo Vadis?’, ‘waar gaat KAVD heen?’. Welk soort club zal KAVD worden? Zal KAVD op zich blijven bestaan of toch fuseren?

Op naar een nieuwe fusiepoging?

De gesprekken met KV Sint-Gillis mogen dan wel (even) ‘on hold’ gezet zijn, dat betekent niet dat er geen nieuwe fusiemogelijkheden meer bestaan. Vanavond staan er op uitnodiging van SK Grembergen een kennismakingsgesprek tussen groenwit en paarsblauw gepland. Ook Jong Sint-Gillis passeerde al eens de revue. Zoals steeds bij mogelijke huwelijken moeten beide partners zich gewild voelen. Van zodra de ene dan wel de andere het gevoel heeft van ‘opgeslorpt’ te worden en zijn identiteit te verliezen, loopt het mis. Reeds vroeger waren er gesprekken tussen KAVD en SK Grembergen, die op het niveau van ‘verkenning’ bleven steken. Misschien is het gesternte nu beter…Toch liet Luc Van Mol in de gemeenteraad van afgelopen dinsdag horen, dat een fusie ook de jeugd moet behelzen. “Waarom geen fusie tussen KAVD, KV St-Gillis en Jong St-Gillis?”, liet hij optekenen. “Er zijn vele clubs geïnteresseerd en misschien zelfs van buiten Dendermonde”, liet Kris Verberckmoes van KAVD weten. In ieder geval zal er nog veel water door Dender en Schelde stromen, vooraleer er concrete zaken op papier zullen staan.

Politieke overhaasting?

KAVD heeft de laatste 10 jaar nooit meer supporters gehad dan vandaag. 1638 mensen tekenden de aan het stadsbestuur overhandigde petitie voor het behoud van het A-terrein. Klaarblijkelijk leeft KAVD meer dan Dendermondse politici geloven en doen geloven. Dat het bestuur beperkt is, weet iedereen. De verdiensten van erevoorzitter Jan Tas mogen echter niet onderschat worden. Steeds weer slaagt hij erin om budgetten binnen te halen en spelers en trainers te vinden. Dat zal ook dit jaar wel zo zijn. De saga rond de ondertussen mislukte fusie met KV St-Gillis heeft wel wat ‘collateral damage’ veroorzaakt. Schepen Lien Verwaeren ging samen met collega Leen Dierick de boer op om Grembergse sportclubs te informeren over de bouw van een nieuwe sporthal, inclusief een trampolinehoogbouw, op de huidige terreinen van het Ros Beiaardstadion. Even voordien was KAVD zelf daarvan op de hoogte gebracht. Dat moet niks meer, niks minder dan een koude douche geweest zijn. Verwaeren en Dierick baseerden zich voor die beslissing op een brief van de voorzitter van KV St-Gillis, die meldde dat ‘de fusie rond was’. Frank Hofman vertelde aan zijn zoon Laurens echter, dat hij nooit zo’n brief geschreven of ondertekend had (bron: Laurens Hofman tijdens gemeenteraad 20/4/2021). Iets dergelijks is gewoon niet mogelijk. Ofwel is er een brief, ofwel is er geen brief. Ofwel heeft iemand geheugenverlies, ofwel heeft iemand anders een brief geschreven. Ofwel vertelt iemand niet gans de waarheid, ofwel… In ieder geval had Verwaeren beter de ‘feiten’ nog eens ‘gecrosscheckt’ alvorens actie te ondernemen en breed te communiceren. KAVD had indertijd laten weten, dat ze ‘op termijn’ niet langer gebruik zouden maken van het Ros Beiaard Stadion en ‘naar de sportsite van Sint-Gillis zouden verhuizen’. Het is duidelijk, dat het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) die termijn zelf ingevuld hebben, terwijl ze zelf toch goed weten, dat de sportsite volgend jaar nog niet klaar zal zijn. ‘Quo Vadis’ KAVD? Waarheen zullen jullie dan trekken?

We moeten vooruit

Ondertussen blijft het water naar de zee lopen en gaat het CBS ervan uit, dat de eerste steen van de nieuwe sporthal snel zal gelegd worden. Binnen de huidige legislatuur moet er gesport worden in een gloednieuwe en supermoderne sporthal. De lintjes worden gespannen en de fotografen besteld. De Grembergse sportclubs kunnen er alleen maar beter van worden. Het valt op dat er steeds enkel over Grembergse sportclubs wordt gesproken en niet over clubs van gans Dendermonde. Betekent dit echt, dat er geen of amper plaats zal zijn voor clubs uit de andere deelgemeenten? Daarnaast is het ook interessant te zien waar KAVD vanaf 2022-2023 zijn wedstrijden zal betwisten. Als stamnummer 57 niet fusioneert blijven er niet zoveel alternatieven over. Het vraagt toch ook enige accommodatie een eerste provincialer waardig. Waar in Dendermonde zijn er nog sportterreinen? “Je moet sportterreinen creëren, niet innemen”, suggereerde Van Mol nog tijdens de gemeenteraad. ‘Binnen’ de muren van de Stad heb je nog de ‘collegepleinen’ aan de Gentsesteenweg, nog wat scoutspleinen aan de Tragel, een terrein in de Dammen en dat zal het zowat zijn. Het oud-terrein van Sparta Appels is ook nog niet volledig verkaveld. Of ligt er achter ‘den Desso’ nog wat grond? In ieder geval zijn investeringen en aanpassingswerken nodig. Dromen of realiteit? KAVD zal toch ergens moeten spelen en de stad zal toch een alternatief moeten geven. Het kan toch niet de bedoeling zijn om tot juridische discussies te komen. Kan een club die een jaarlijkse, stilzwijgend verlengde huur van een stadsterrein had, zo maar van dat terrein gejaagd worden? Is er daar geen noodzakelijke ‘vooropzeg’ nodig? Welke beloftes hebben vorige gemeentebesturen aan KAVD rond dat terrein gedaan? Is dat terrein steeds eigendom van de stad geweest of heeft de stad dat ooit verworven voor -toen- een symbolische frank? En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. In ieder geval heeft iedereen er belang bij om een ‘propere’ oplossing te vinden voor deze spijtige situatie. Een oplossing waarbij er vooral winnaars en veel minder verliezers zijn. Een oplossing, waar het bestuur van KAVD weer ruimer bevolkt wordt en waar een duidelijke lange termijn visie gedefinieerd wordt. Waarbij moderne manieren van bedrijfsvoering gerespecteerd worden en waarbij in alle nederigheid en realiteitszin gesprekken aangegaan worden met het oog op constructieve samenwerkingsvormen. Waarbij ‘Quo Vadis, KAVD?’ simpelweg beantwoord wordt met ‘Hand in hand kameraden, zo zingen wij, geen woorden maar daden, leve den AVD!’.

Luc De Donder

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *