De toekomst van het gemeenteonderwijs in Appels?

Op dinsdag 11 juni organiseerde het Dendermondse Schepencollege een persconferentie, waarop de beslissing bekend gemaakt werd om de Freinetschool in Appels met ingang van het schooljaar 2020-2021 te sluiten. Het personeel en de ouders waren reeds iets vroeger geïnformeerd, maar de schoolraad en de gemeenteraad zullen later volgen. Of dit een correcte manier van overleg en inspraak is, laten we maar even in het midden.

In Appels kent men van oudsher een vrije school en een gemeenteschool. De vrije schoolkeuze is dan ook iets wat de inwoners van dit ‘dorp’ dierbaar is. In 1978 werd in de Heirstraat naast beide eerder genoemde netten ook een Rijkslagere School opgericht. Deze lagere school van het Rijksonderwijs of het huidige GO! was maar een kort leven beschoren. Reeds in 1984 sluit Daniël Coens deze instelling, wegens…een tekort aan leerlingen. In maart 1985 besloot het Dendermondse Stadsbestuur de gebouwen en de gronden aan de Heirstraat te kopen voor een bedrag van 5.250.000 Belgische franken of 130.145 euro. De Directie van deze Gemeentelijke Lagere School werd gedeeld met deze van Grembergen aan de Rootjensweg. Op dat moment telde de school welgeteld 58 leerlingen, verdeeld over drie graadsklassen. In 1992-1993 was dat aantal verder gedaald tot 50. Na invoering van het gemengd onderwijs steeg het aantal tot een 100-tal eind van de jaren negentig. Het jo-jo-effect van het leerlingenaantal bleef echter doorgaan tot er in 2008 amper nog 36 leerlingen over waren. Het Stadsbestuur speelde even met de gedachten om de schoolgebouwen over te laten aan de Vrije School, die slechts enkele honderden meters verder eveneens gemengd onderwijs aanbood.

De schoolraad werd op dat moment wel degelijk vooraf geraadpleegd en gaf aan dit punt een negatief advies. Pierre Caudron, toenmalig schepen van Onderwijs, maakte deze overlegvergadering mee. Een op dat moment ongenodigde gast, Marius Meremans (als schepen van Cultuur uit het CD&V/N-VA kartel), gaf toen reeds ongevraagd uitgebreid zijn mening: “Het is niet de basisopdracht van een stad om onderwijs te organiseren, het is geen kernopdracht van de stad, dat is veel te duur, uiteindelijk zijn er genoeg andere spelers, die onderwijs aanbieden. Een stad moet zich op andere kernopdracht focussen.” Het advies werd niet gevolgd en de Gemeentelijke Lagere School werd gestopt. Uiteindelijk kwam daar heel wat rumoer op. De SP.a deelde uiteindelijk deze beslissing niet en na wat gehakketak en politiek armworstelen, werd er een Freinet school geopend. Op 1 september 2010 stapten de eerste leerlingen de Freinetschool binnen. Het leerlingenaantal schommelde wel eens met de jaren, maar het was duidelijk dat deze methodeschool beantwoordde aan een reële nood. Naast het ‘gewone’ onderwijs wilden heel wat ouders wat afstand afleggen om hun kind in het Freinetonderwijs te zien opgroeien. Nu het aantal weer gedaald is en de stabiliteitsproblemen van het hoofdgebouw te groot zijn, neemt het Stadsbestuur de gelegenheid te baat om de deuren te sluiten. Definitief deze keer? Of komt er toch nog een redelijk politiek akkoord uit de bus? Of is het voorakkoord tussen CD&V en N-VA te bindend om daarvan af te wijken en moet de Appelse school dicht? Terugdenkend aan de woorden van Marius Meremans uit 2008 is dat laatste minstens een mogelijkheid. In ieder geval heeft het Schepencollege een kans laten liggen om de schoolraad zijn participatierol volledig te laten spelen. Daarnaast zal het Schepencollege ook werk moeten maken om de andere gemeentescholen gerust te stellen, dat deze beslissing geen voorbode is van het verder afstoten van een (volgens Meremans) niet tot de kernopdrachten behorende zaak. Ook zal het duidelijk moeten worden wat nu de visie op onderwijs binnen de Ros Beiaard Stad is. We kijken nu al uit naar het meerjarenplan van deze nieuwe meerderheid. Of is het toch zo, wat Niels Tas zei, dat “deze meerderheid wel de postjes verdeeld heeft, maar geen bestuursakkoord heeft”. Aan de meerderheid om het tegendeel te bewijzen.

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *