Parkeerverbod voor vrachtwagens (>3,5 ton)…in Appels
April 19th, 2012

Een bijgevoegd punt van René Van Marcke (SP.a) zorgde voor een plezierige Appelse discussie in de gemeenteraad van 18/4/2012. Van Marcke benadrukte dat hij hoopte dat het parkeerverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton gehandhaafd zou blijven. Hij verwees daarbij naar de Bevrijdingslaan in Appels, waar nog steeds heel wat vrachtwagens al eens verkeerd geparkeerd staan en het parkeerverbod straal negeren. “Zou de politie niet wat harder, wat meer repressief moeten optreden?”, vroeg hij zich luidop af. “Misschien een opdracht voor de wijkagenten?” Biet Buyse (CD&V) antwoordde dat dit probleem wel ontradend en eventueel repressief kan aangepakt worden. “Dit is wel geen opdracht voor onze wijkagenten, want die hebben als genoeg opdrachten”, lichtte hij toe. “Andere inspecteurs kunnen dat wel doen.”

Marcel Borms (Open VLD) zat al een tijdje te gniffelen, toen Van Marche aan zijn betoog bezig was. Nu was zijn “moment de gloire” gekomen. “Ik zou willen vragen aan collega Van Marcke, waarom dat parkeerverbod aan de Bevrijdingslaan langs de kant van zijn huis wel van kracht is en langs de andere kant van de straat niet? Waarom mogen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton wel aan de andere zijde van de straat parkeren, maar aan uw straatkant niet?” Gelach op alle banken en discussie gesloten!


Schuldenlast per Dendermondenaar in 2012: €78,7!
April 19th, 2012

De Dendermondse gemeenteraadsleden kijken niet meer op van een budgetwijziging meer of minder. Ook op 18 april stond er eentje op de agenda. Dan is het steeds weer uitkijken naar Marcel Borms (Open VLD), die op dat moment zijn duimen en vingers aflikt. Nu was het niet anders. Nadat Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) geopperd had dat deze budgetwijziging er enkel en alleen maar komt omdat de ‘boete’ moet betaald worden als gevolg van het aantal contractuele medewerkers. “Men zal ook het personeelsbeleid niet aanpassen”, stelde hij. “Bovendien heeft men hier een methode toegepast, die vragen doet rijzen. Men heeft aan alle diensten gevraagd wat ze niet meer nodig hebben, wat ze niet meer uitgeven. De Dendermondenaren hebben dus jaren na elkaar teveel belastingen betaald!” Ook Hilde Raman (ex-Vlaams Belang, nu Onafhankelijke) vroeg zich af waarom er niet vroeger gereageerd was. “Ik wist al lang dat er iets ging komen. Waarom hebben jullie niets gedaan? Waarom blijft het statutair kader niet ingevuld? Dat zou ook een erkenning van het personeel zijn.”

Marcel Borms had zijn huiswerk weeral goed gemaakt. Hij had het over de kosten van de bibliotheek, die ondertussen astronomische vormen aannemen, over het aantal personeelsleden van de stad, dat ondertussen gedaald is, over de schuldenportefeuille (waar vooral de banken goed aan verdienen, want dat zijn handelaars die winst willen maken) en over de schuldenlast. “In 2012 bedraagt die €78,7 per inwoner, van pasgeboren baby tot 110-jarige”, confronteerde hij de meerderheid met zijn rekensom. Toen schepen van Financiën Dirk Abbeloos (CD&V) repliceerde dat de schuldenratio tijdens deze legislatuur gedaald is van 670 naar 420 euro, haalde Marcel nog een troefkaart uit zijn zak. “In 2012 betaalt iedere Dendermondenaar €78,7 aan interesten en schuldaflossing”, daar gaat het over.

De discussie gaat over de zgn. ‘responsabiliseringsbijdrage’ van de federale overheid. De overheid aanvaardt niet langer dat de steden en gemeenten hun pensioenlasten afwentelen op de algemene ‘pot’ door meer contractuelen en minder statutair personeel aan te werven. “We hebben voor de huidige methode gekozen omdat ons dat de meest zinvolle leek”, besloot Abbeloos. “We hebben geopteerd om onze diensten werkingsmiddelen te geven, die het gemiddelde bedragen van de laatste drie jaar. We zijn dus ook binnen de gewone dienst gebleven. Beter leek ons dat dan over te gaan tot ontslagen, tot het schrappen van bepaalde projecten of tot het verhogen van de belastingen.” Die drie laatste alternatieven lijken inderdaad geen “politiek gezonde alternatieven” in een verkiezingsjaar.


Leen Dierick liegt, Leen Dierick liegt niet,…
April 19th, 2012

Tijdens de gemeenteraad van 11/4/2012 had Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) graag een punt wegens hoogdringendheid aan de agenda van de raadszitting toegevoegd. Aangezien dat punt niet voldeed aan de wettelijke vereisten, raakte zijn interpellatie rond de “opruiming” van het columbarium op de begraafplaats van Baasrode niet op de agenda. Op 18/4 was het dan wel zo ver. Ondertussen was er reeds heel wat persbelangstelling voor dat punt geweest en -misschien nog wel het belangrijkste- was de ontruiming in een veel serenere en professionele sfeer gebeurd dan aanvankelijk.

Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) wou echter nog wat antwoorden op bijkomende en concrete vragen:
- wie heeft aan wie de opdracht tot uitvoering van dat werk en onder wiens toezicht zijn die gebeurd?
- bestond er een duidelijk plan van aanpak voor dat de werken begonnen ?
- waren er ruim op tijd proactief contacten met de families van de overledenen?
- waarom is de  asse niet uitgestrooid op de strooiweide zelf, maar wel op een perceel verderop?
- moet het reglement van de begraafplaatsen niet herbekeken worden, zoals beloofd?

Jean-Michel De Potter deed het bakje van Schepen Dierick (CD&V) nog wat voller. Het was duidelijk aan haar mimiek te zien dat Leen Dierick minder en minder “amused” was met de tussenkomsten. Ze liep rood aan en haar blikken leken wel vuur te schieten. “Eerst waren er in Baasrode ‘wortelen en grond’ te zien”, opende De Potter (SP.a) zijn interpellatie. “Ik heb toen zelf uitgelegd waarom alles mis liep. Het personeelsbeleid van de stad is de oorzaak van al wat dara misloopt. Ondertussen zijn we voor de begraafplaatsen weer van 1 naar 3 personen geëvolueerd, maar nog is dat niet genoeg. U als schepen, mevrouw Dierick,  bent mee verantwoordelijk voor wat daar misloopt. U bent parlementariër, schepen, neemt deel aan ongelooflijk veel vergaderingen, u heeft gewoon te veel te doen.” Hierop siste Leen Dierick tussendoor, dat ze ook nog moeder was ook en dat die verantwoordelijkheid dus ook nog tijd vroeg. Maar De Potter had een goede raad voor de schepen. “Na de volgende verkiezingen zal u waarschijnlijk weer in de meerderheid zitten en weer schepen zijn. Wel, ik raad u aan om de verantwoordelijkheid voor de begraafplaatsen aan iemand anders te laten. U kan het niet.” Of de meerderheid en zeker zijn eigen partij met die tussenkomst erg opgezet was, durven we te betwijfelen.

Ook Hilde Raman (Onafhankelijke, ex-Vlaams Belang) wou weten of de uitstrooiing goed gepland was. “Normaal zou men beginnen rond 15-16/2, terwijl het nu al op 1/2 begon”, stelde ze vast.

Leen Dierick zat toen al een tijdje te schuiven op haar stoel en kon eindelijk losbranden. Dat ze kwaad was kon zelfs “een blinde zien”. Haar toon en bewoordingen logen er dan ook niet om. “U heeft hier vorige week al heisa rond dit punt gemaakt, mijnheer Van Gucht”, stak ze van wal. “Er bestond geen wettelijke grond om dit punt wegens hoogdringendheid op de agenda te plaatsen. Toen bent u naar de pers gestapt, zoals u gedreigd had.” Leen Dierick kaderde daarop de ontruiming in het plan om van onze begraafplaatsen een begraafpark te maken, zoals bv. in Grembergen nu al te zien is. De kerkhoven ondergaan inderdaad een systematische gedaanteverwisseling. “Alles werd tijdig bekend gemaakt”, verdedigde Dierick zich. “Eind december werd een brief aan de families gestuurd en werd hen daarin de mogelijkheid geboden om bij de uitstrooing zelfs aanwezig te zijn. De families moesten dit gewoon laten weten voor 20/1/2012. We zijn er ons wel degelijk van bewust, dat een dergelijk gebeuren iets gevoeligs is. Aan alle betrokken personeelsleden hebben we dan ook gevraagd om in alle discretie en sereniteit te werk te gaan. We hebben bovendien bewust gekozen om niet op de normale strooiweide uit te strooien, omdat dit anders tot verzadiging van de bodem zou leiden. Bij de uitstrooiing zijn steeds een bediende van de dienst burgerzaken en de grafmaker aanwezig. De bediende vangt de familie bij de ingang van het kerkhof op en geeft praktische informatie over de manier van uitstrooiing, edm. Tot nu toe hebben we slechts één opmerking ontvangen, naast de vele felicitaties van tevreden families. Wat Baasrode nu betreft: er zat geen asse meer in de urnen toen, die in de onbedekte nissen stonden.  Ik steun daarbij op de verklaring van het betrokken personeelslid. Als hij liegt, dan lieg ik ook.”

Toen Jean-Pierre De Lamper (Het Nieuwsblad) dit hoorde, viel zijn mond open van verbazing. “Hier wordt manifest gelogen”, stelde hij onomwonden vast. “Ik heb foto’s genomen van de geopende nissen en daar stonden gevulden urnen in. De asse kon zo wegvliegen. De grafmaker heeft ook tegen mij eerst gezegd, dat het niet waar was. Pas na de confrontatie met foto’s moest hij het toegeven.” Na de vergadering van de gemeenteraad bevestigden zowel Leen Dierick als Piet Buyse, dat er een getekende verklaring van het betrokken personeelslid zou zijn, waarin hij het tegendeel bevestigt. Secretaris Elke De Man zou dit tijdens het schepencollege eveneens bevestigd hebben. Hier zit toch ergens een probleempje. Secretaris De Man hierover gevraagd bevestigde aan ons, dat het personeelslid om uitleg zal gevraagd worden indien ze over een foto kan beschikken, waaruit blijkt dat hij gelogen heeft. Wordt vervolgd.

Stefaan Van Gucht kreeg als eerste het wederwoord. “Mijn zakken zitten vol”, stelde hij vast. “Ik heb hier vorige week heisa gemaakt, ik heb de situatie schandalig uitgebuit en ik ben niet fair geweest door naar de pers te stappen en met de informatie te wachten tot de gemeenteraad. U komt gewoon te weinig in Baasrode. U bent te weinig op het terrein.” Als uitsmijter kreeg Dierick dan nog een put van de TMVW op haar bord geserveerd. “We zijn dat in Baasrode toch gewoon, putten”, zei Van Gucht. Of Dierick iets te zeggen heeft aan de TMVW is natuurlijk weer een ander paar mouwen. Hilde Raman opperde nog wat over ecologisch verantwoorde producten om de verzadiging van de grond tegen te gaan. Als laatste kwam Yvan Verleyen (SP.a) nog met een opmerking voor Leen Dierick af: “Ik vraag me af of het wettelijk toegelaten is om asse uit te strooien buiten de gewone strooiweide. Ik zou dat nog eens checken. In ieder geval raad ik u aan om die zone goed af te bakenen, zodat het spelen van kinderen of het gewoon betreden zelfs, onmogelijk wordt.”

Tenslotte kaatste Leen Dierick de bal nog even terug naar alle interpellanten. “Als het toch zo hoogdringend was, waarom dan zo lang wachten om die informatie door te spelen naar de betrokken diensten. Dergelijke gevoelige zaken kunnen het best en het snelst opgelost worden via de juiste weg.” Zonder er politieke munt te willen uitslaan, hoorde men erbij denken.


Annie Vandenberghe even voorzitter van de Gemeenteraad
April 19th, 2012

Annie Vandenberghe (CD&V – Schoonaarde mocht tijdens de gemeenteraad van woensdag 18 april even de plaats van voorzitter Piet Buyse innemen. Tijdens de bespreking van punt13 over de Dendermondse Volkswoningen was Piet Buyse “betrokken partij” en diende hij de vergadering te verlaten. Meteen nam Annie Vandenberghe zijn plaats in als voorzitter van de raad. Na de korte bespreking en goedkeuring kon Buyse zijn plaats weer innemen.

DSC_0577