Wat is de rol van de oppositie in een gemeenteraad?
April 18th, 2012

In ieder politiek bestel heb je een meerderheid en een minderheid. Doorgaans vormt die minderheid dan de oppositie. Indien de meerderheid de minderheid monddood maakt of zelfs ‘verbant’, dan spreekt men doorgaans van een dictatuur. In een dergelijk dictatoriaal bestel wordt geen oppositie, geen tegenspraak geduld. Tegenstanders worden opgesloten, bedreigd, zelfs gemarteld of gedood. Gelukkig leven wij hier in België in een democratisch bestel en heeft de oppositie een echte reden van bestaan. Wie de voorbije vijf jaar de Dendermondse gemeenteraden gevolgd heeft, vraagt zich terecht af of de huidige oppositie in die gemeenteraad haar opdracht en mandaat goed begrepen heeft. Het laatste debat over het ontwerp van mobiliteitsplan deed in ieder geval weer heel wat vragen rijzen over de kwaliteit van de oppositie, waardoor de meerderheid makkelijk vrij spel krijgt om zelfs krakkemikkige voorstellen door de gemeenteraad te jagen.

De rol van een oppositie is om de meerderheid ‘wakker’ te houden, vertellen alle politici in koor. Ze moeten dit doen, niet omdat ze rancuneus zouden zijn omdat ze de meerderheid niet haalden, maar wel omdat ze willen waken over de toekomst van hun stad. Men kan het ook niet kwalijk nemen, dat oppositiepartijen samenwerken om hun rol als “levend geweten” te kunnen spelen. Niets is enerzijds makkelijker voor een meerderheid dan een zwakke, verdeelde oppositie, maar anderzijds is dat ook net gevaarlijk, omdat daardoor die meerderheid ook niet “gechallenged” wordt, uitgedaagd wordt om het beter te doen, om de zwakke plekken van ontwerpen af te dekken. De voornaamste rol van de oppositie is dan ook om de meerderheid en vooral ook de bevolking aan te tonen, dat er alternatieven voor het beleid en genomen beslissingen zijn. De rol van de oppositie bestaat erin om de meerderheid op haar zwakke punten, op haar kwetsbare flanken, op haar “spreidstand” aan te vallen en kwalitatief betere alternatieven aan te reiken. Wil de oppositie tijdens volgende verkiezingen beter doen dan voorheen en een transfer bekomen van de oppositiebanken naar het meerderheidsveld, dan dient die over een aantal sterke dossiers te beschikken. Dossiers, die ze kunnen voorleggen aan de bevolking: “Kijk mensen, dankzij ons werd dit gerealiseerd en werd niet dat domme initiële plan van de meerderheid in- en uitgevoerd”. Op die manier wordt een oppositie op zijn “merites” afgerekend en hoeft ze niet af te wachten op welke manier de bevolking de meerderheid zal evalueren. Dat sommigen in de meerderheid niet staan te springen om binnen de grenzen van het gemeentedecreet steeds maar weer door een sterke oppositie geïnterpelleerd te worden, laat zich raden. De oppositie is echter veroordeeld om in hun rol te waken over de beleidsdaden van de meerderheid.

In Dendermonde speelt de oppositie buiten enkele uitzonderingen deze rol erg zwak. Voorstellen van de meerderheid worden zelden op hun uitgangspunten aangevallen. Enkel randverschijnselen of symptomen worden bestreden, uitzonderlijk de oorzaak. Het mobiliteitsplan van de stad wordt door een aantal handelaars uit het centrum om voor hen begrijpelijke redenen afgekraakt. In feite gaat het daarbij niet om het mobiliteitsplan op zich, maar wel om het daarin beschreven parkeerbeleid. Geen enkele vraag werd gesteld over de uitgangspunten, die het Schepencollege hanteerde bij het opstellen van hun plan. Geen enkel alternatief werd geopperd omtrent die uitgangspunten. Bij sommige interpellaties bleek zelfs, dat luisteren heel moeilijk is. Vragen waarop reeds vooraleer de vraag gesteld was, antwoorden werden gegeven in een veel te lange inleiding door de schepen van mobiliteit, werden alsnog gesteld. Buyse en Van Malderen verstaan dan als geen ander om op dat fenomeen in te gaan, zodat ze geen antwoord meer moeten geven op andere inhoudelijke vragen. Ze verdrinken de vis als het ware in zijn eigen water. Hilde Dierickx liet zelfs na om de boerse, ongemanierde, weinig respectvolle houding van Buyse en Van Malderen aan te klagen toen dezen tijdens haar interpellatie gewoon onder elkaar van gedachten zaten te wisselen. Oude rot, Marcel Borms, had dat wel gezien en maande haar aan even op te houden en te zwijgen, wat de ‘gedachtewisseling’ Buyse-Van Malderen deed stoppen. Als oppositie moet je respect van die meerderheid afdwingen. Zonder respect wordt een oppositie snel “quantité négligeable”. Tijdens de verkiezingsspeech van René Van Marcke lieten de oppositieleden zelfs na om hem te wijzen op een (ernstige?) vergetelheid. Hij benadrukte dat voor SP.a Dendermonde vier functies belangrijke functie heeft: wonen-winkelen-dienstverlening-scholen. Van werken is dus helemaal geen sprake…Zou tewerkstellingsbeleid dan helemaal geen optie meer zijn voor SP.a? Die vraag minstens opmerken en stellen, is het minste wat je van een oppositiepartij kan verwachten. De rol van voorzitter van de gemeenteraad is als burgemeester niet altijd eenvoudig. Je moet die rol “onpartijdig en billijk” vervullen, maar ook moet je de meerderheidsstandpunten sterk aan bod laten komen en ondersteunen. Tevens moet je de oppositie hun rol laten vervullen en je moet ze dus “speeltijd en speelruimte” geven. Wanneer je als oppositielid de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad wenst te bekritiseren, dan doe je dit op een rationele, kalme manier en beperk je die kritiek niet tot een emotioneel gekrijs. Als Piet Buyse Jozef Dauwe verschillende keren de Open VLD ongestraft “moordenaars” laat noemen, dan roep je niet terug. Dan wacht je het moment af, dat alles weer wat rustiger wordt, en dan haal je zwaar uit. Als Piet Buyse Marcel Borms het woord afneemt, dan haal je inhoudelijke, rationele argumenten aan, die je gepast aandikt met emotionele elementen. Als Stefaan Van Gucht de perikelen op de begraafplaats in Baasrode wegens hoogdringendheid op de agenda wenst te plaatsen, dan dreig je niet vooraf om ermee naar de pers te stappen. Dan duidt je aan, dat je natuurlijk begrijpt dat er procedures rond hoogdringendheid bestaan, maar dat de familieleden daar geen boodschap aan hebben. Dat het probleem nu acuut is en dat er nu een antwoord op die vragen moeten komen. Dat je niet begrijpt waarom de meerderheid niet meer respect betoont voor de as van overledenen. En pas daarna stap je naar de pers. Niets daarvan in Dendermonde. Buiten wat geploeter in een ondiepe poel, krijgt de meerderheid amper weerwerk. Er liggen nochtans genoeg punten om zich te profileren. Maar…”wat baten kaars en bril, als de oppositie niet ziene wil?”.


NV Schelfhaut breidt productgamma uit
April 17th, 2012

Dendermonde is ondertussen reeds lang gekend als forensengemeente, een plaats waar mensen vooral wonen om er te overnachten terwijl ze overdag buiten Dendermonde gaan werken. De NV Schelfhaut uit het Hoogveld bewijst dat de Ros Beiaardstad duidelijk veel meer is dan een “slaapstede”. Dit dynamisch bedrijf is internationaal actief en gekend als leverancier van onderdelen naar assemblagebedrijven en installateurs van rolluiken, als producent van afgewerkte zonweringssystemen onder de merknaam DESSOL en levering ervan aan verdelers en installateurs van zonweringssystemen, als assembleur van rolluiken voor nieuwbouw-en renovatiewoningen, alsook rolluiken voor semi-industriële toepassingen onder de merknaam Dessol-rol. In deze tijden van economische en financiële crisis is de wereld aan de durvers, aan de doeners en aan de bedrijven met een visie en strategie. Met de uitbreiding van het productgamma bewijst Schelfhaut, dat ze de wereld willen blijven veroveren.

Op dinsdag 10 april jl. heeft Schelfhaut te Dendermonde (België) een exclusief samenwerkingscontract voor de
Benelux afgesloten met het bedrijf Suntech, Samen zullen zij instaan in de verdere ontwikkeling en verdeling
van innovatieve overkappingssystemen voor een unieke buitenbeleving op het terras of in de tuin. En dit, zowel
voor residentieel als voor beroepsmatig gebruik. De systemen zullen in de Benelux onder de merknaam
Dessol-Suntech gevoerd worden. Het concept is totaal vernieuwend in zijn vormgeving en innovatie, met tal
van ingenieuze accenten in duurzaamheid.
De systemen zijn modulair opgebouwd en kunnen aanzienlijke afmetingen aan, ook de overkapping van een
zwembad. Tevens zijn verlichtings- en verwarmingselementen eenvoudig te monteren, en kan de hele
dakoverkapping met eenvoudige automatische bediening volledig open, zoals bij een cabrio !
De systemen zijn zo ontwikkeld dat de Dessol-fix (verticale windvaste screens van Dessol) perfect geïntegreerd
kunnen worden in het Suntech-concept en deels of volledig afsluiten mogelijk maakt.
Schelfhaut timmert verder aan de gewijzigde strategische weg voor zijn zonweringmerk Dessol en richt zich
meer en meer naar de projectmarkt. Naast de distributieactiviteiten in Dendermonde beschikt Schelfhaut over
een productiesite van ca. 4 ha te Bertrix in de provincie Luxemburg.

Op dinsdag 10 april jl. heeft Schelfhaut te Dendermonde (België) een exclusief samenwerkingscontract voor de Benelux afgesloten met het bedrijf Suntech. Samen zullen zij instaan in de verdere ontwikkeling en verdeling van innovatieve overkappingssystemen voor een unieke buitenbeleving op het terras of in de tuin. En dit, zowel voor residentieel als voor beroepsmatig gebruik. De systemen zullen in de Benelux onder de merknaam Dessol-Suntech gevoerd worden. Het concept is totaal vernieuwend in zijn vormgeving en innovatie, met tal van ingenieuze accenten in duurzaamheid. De systemen zijn modulair opgebouwd en kunnen aanzienlijke afmetingen aan, ook de overkapping van een zwembad. Tevens zijn verlichtings- en verwarmingselementen eenvoudig te monteren, en kan de hele dakoverkapping met eenvoudige automatische bediening volledig open, zoals bij een cabrio ! De systemen zijn zo ontwikkeld dat de Dessol-fix (verticale windvaste screens van Dessol) perfect geïntegreerd kunnen worden in het Suntech-concept en deels of volledig afsluiten mogelijk maakt. Schelfhaut timmert verder aan de gewijzigde strategische weg voor zijn zonweringmerk Dessol en richt zich meer en meer naar de projectmarkt. Naast de distributieactiviteiten in Dendermonde beschikt Schelfhaut over een productiesite van ca. 4 ha te Bertrix in de provincie Luxemburg. Wie nog niet wist, wat achter de muren van dit bedrijf in het Hoogveld gebeurt, kan zich nu onmiddellijk een beeld vormen, wanneer hij er met de wagen of op de fiets voorbij rijdt. (DED)