Leen Dierick liegt, Leen Dierick liegt niet,…
April 19th, 2012

Tijdens de gemeenteraad van 11/4/2012 had Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) graag een punt wegens hoogdringendheid aan de agenda van de raadszitting toegevoegd. Aangezien dat punt niet voldeed aan de wettelijke vereisten, raakte zijn interpellatie rond de “opruiming” van het columbarium op de begraafplaats van Baasrode niet op de agenda. Op 18/4 was het dan wel zo ver. Ondertussen was er reeds heel wat persbelangstelling voor dat punt geweest en -misschien nog wel het belangrijkste- was de ontruiming in een veel serenere en professionele sfeer gebeurd dan aanvankelijk.

Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) wou echter nog wat antwoorden op bijkomende en concrete vragen:
- wie heeft aan wie de opdracht tot uitvoering van dat werk en onder wiens toezicht zijn die gebeurd?
- bestond er een duidelijk plan van aanpak voor dat de werken begonnen ?
- waren er ruim op tijd proactief contacten met de families van de overledenen?
- waarom is de  asse niet uitgestrooid op de strooiweide zelf, maar wel op een perceel verderop?
- moet het reglement van de begraafplaatsen niet herbekeken worden, zoals beloofd?

Jean-Michel De Potter deed het bakje van Schepen Dierick (CD&V) nog wat voller. Het was duidelijk aan haar mimiek te zien dat Leen Dierick minder en minder “amused” was met de tussenkomsten. Ze liep rood aan en haar blikken leken wel vuur te schieten. “Eerst waren er in Baasrode ‘wortelen en grond’ te zien”, opende De Potter (SP.a) zijn interpellatie. “Ik heb toen zelf uitgelegd waarom alles mis liep. Het personeelsbeleid van de stad is de oorzaak van al wat dara misloopt. Ondertussen zijn we voor de begraafplaatsen weer van 1 naar 3 personen geëvolueerd, maar nog is dat niet genoeg. U als schepen, mevrouw Dierick,  bent mee verantwoordelijk voor wat daar misloopt. U bent parlementariër, schepen, neemt deel aan ongelooflijk veel vergaderingen, u heeft gewoon te veel te doen.” Hierop siste Leen Dierick tussendoor, dat ze ook nog moeder was ook en dat die verantwoordelijkheid dus ook nog tijd vroeg. Maar De Potter had een goede raad voor de schepen. “Na de volgende verkiezingen zal u waarschijnlijk weer in de meerderheid zitten en weer schepen zijn. Wel, ik raad u aan om de verantwoordelijkheid voor de begraafplaatsen aan iemand anders te laten. U kan het niet.” Of de meerderheid en zeker zijn eigen partij met die tussenkomst erg opgezet was, durven we te betwijfelen.

Ook Hilde Raman (Onafhankelijke, ex-Vlaams Belang) wou weten of de uitstrooiing goed gepland was. “Normaal zou men beginnen rond 15-16/2, terwijl het nu al op 1/2 begon”, stelde ze vast.

Leen Dierick zat toen al een tijdje te schuiven op haar stoel en kon eindelijk losbranden. Dat ze kwaad was kon zelfs “een blinde zien”. Haar toon en bewoordingen logen er dan ook niet om. “U heeft hier vorige week al heisa rond dit punt gemaakt, mijnheer Van Gucht”, stak ze van wal. “Er bestond geen wettelijke grond om dit punt wegens hoogdringendheid op de agenda te plaatsen. Toen bent u naar de pers gestapt, zoals u gedreigd had.” Leen Dierick kaderde daarop de ontruiming in het plan om van onze begraafplaatsen een begraafpark te maken, zoals bv. in Grembergen nu al te zien is. De kerkhoven ondergaan inderdaad een systematische gedaanteverwisseling. “Alles werd tijdig bekend gemaakt”, verdedigde Dierick zich. “Eind december werd een brief aan de families gestuurd en werd hen daarin de mogelijkheid geboden om bij de uitstrooing zelfs aanwezig te zijn. De families moesten dit gewoon laten weten voor 20/1/2012. We zijn er ons wel degelijk van bewust, dat een dergelijk gebeuren iets gevoeligs is. Aan alle betrokken personeelsleden hebben we dan ook gevraagd om in alle discretie en sereniteit te werk te gaan. We hebben bovendien bewust gekozen om niet op de normale strooiweide uit te strooien, omdat dit anders tot verzadiging van de bodem zou leiden. Bij de uitstrooiing zijn steeds een bediende van de dienst burgerzaken en de grafmaker aanwezig. De bediende vangt de familie bij de ingang van het kerkhof op en geeft praktische informatie over de manier van uitstrooiing, edm. Tot nu toe hebben we slechts één opmerking ontvangen, naast de vele felicitaties van tevreden families. Wat Baasrode nu betreft: er zat geen asse meer in de urnen toen, die in de onbedekte nissen stonden.  Ik steun daarbij op de verklaring van het betrokken personeelslid. Als hij liegt, dan lieg ik ook.”

Toen Jean-Pierre De Lamper (Het Nieuwsblad) dit hoorde, viel zijn mond open van verbazing. “Hier wordt manifest gelogen”, stelde hij onomwonden vast. “Ik heb foto’s genomen van de geopende nissen en daar stonden gevulden urnen in. De asse kon zo wegvliegen. De grafmaker heeft ook tegen mij eerst gezegd, dat het niet waar was. Pas na de confrontatie met foto’s moest hij het toegeven.” Na de vergadering van de gemeenteraad bevestigden zowel Leen Dierick als Piet Buyse, dat er een getekende verklaring van het betrokken personeelslid zou zijn, waarin hij het tegendeel bevestigt. Secretaris Elke De Man zou dit tijdens het schepencollege eveneens bevestigd hebben. Hier zit toch ergens een probleempje. Secretaris De Man hierover gevraagd bevestigde aan ons, dat het personeelslid om uitleg zal gevraagd worden indien ze over een foto kan beschikken, waaruit blijkt dat hij gelogen heeft. Wordt vervolgd.

Stefaan Van Gucht kreeg als eerste het wederwoord. “Mijn zakken zitten vol”, stelde hij vast. “Ik heb hier vorige week heisa gemaakt, ik heb de situatie schandalig uitgebuit en ik ben niet fair geweest door naar de pers te stappen en met de informatie te wachten tot de gemeenteraad. U komt gewoon te weinig in Baasrode. U bent te weinig op het terrein.” Als uitsmijter kreeg Dierick dan nog een put van de TMVW op haar bord geserveerd. “We zijn dat in Baasrode toch gewoon, putten”, zei Van Gucht. Of Dierick iets te zeggen heeft aan de TMVW is natuurlijk weer een ander paar mouwen. Hilde Raman opperde nog wat over ecologisch verantwoorde producten om de verzadiging van de grond tegen te gaan. Als laatste kwam Yvan Verleyen (SP.a) nog met een opmerking voor Leen Dierick af: “Ik vraag me af of het wettelijk toegelaten is om asse uit te strooien buiten de gewone strooiweide. Ik zou dat nog eens checken. In ieder geval raad ik u aan om die zone goed af te bakenen, zodat het spelen van kinderen of het gewoon betreden zelfs, onmogelijk wordt.”

Tenslotte kaatste Leen Dierick de bal nog even terug naar alle interpellanten. “Als het toch zo hoogdringend was, waarom dan zo lang wachten om die informatie door te spelen naar de betrokken diensten. Dergelijke gevoelige zaken kunnen het best en het snelst opgelost worden via de juiste weg.” Zonder er politieke munt te willen uitslaan, hoorde men erbij denken.


Annie Vandenberghe even voorzitter van de Gemeenteraad
April 19th, 2012

Annie Vandenberghe (CD&V – Schoonaarde mocht tijdens de gemeenteraad van woensdag 18 april even de plaats van voorzitter Piet Buyse innemen. Tijdens de bespreking van punt13 over de Dendermondse Volkswoningen was Piet Buyse “betrokken partij” en diende hij de vergadering te verlaten. Meteen nam Annie Vandenberghe zijn plaats in als voorzitter van de raad. Na de korte bespreking en goedkeuring kon Buyse zijn plaats weer innemen.

DSC_0577


Reacties op “rol van de oppositie”!
April 19th, 2012

Hilde Dierickx laat weten, dat haar tussenkomst niet volledig en correct werd weergegeven. “Het is normaal, dat journalisten niet alles kunnen horen”, stak Hilde van wal. “Ik had zelf wel degelijk gezien dat Buyse en Van Malderen tijdens mijn interpellatie onder elkaar bezig waren. Ik heb toen duidelijk gezegd, dat “ik vandaag op die vraag geen antwoord ging krijgen”. Toen ben ik gestopt en pas toen zei Marcel (Borms) “Hilde, stop even”. Bij de woorden van René Van Marcke over “wonen, winkelen,…”, heb ik gezegd “werken”, waarna René zei “ja, werken”. Je kan er de verslagen op nalezen. Het valt mij en anderen  echter op dat je weer onvolledig bent , wanneer je over mij schrijft.”

Burgemeester Buyse kadert zijn “gedachtewisseling met Bart Van Malderen tijdens de interpellatie van Hilde Dierickx. “Dat was helemaal niet onbeleefd bedoeld”, licht hij toe. “Integendeel. Ik vond dat Hilde gelijk had op een punt en wou dat bevestigen. Dat is het voordeel van als Burgemeester ook voorzitter van de gemeenteraad te zijn. Dan kan je op dat moment snel een één-tweetje met een Schepen doen en de interpellant gelijk geven. Spijtig, als we die indruk gewekt hebben, maar dat was zeker niet de bedoeling.” Bepaalde wegen blijven echter geplaveid met goede voornemens en intenties…Het blijft nog altijd belangrijker hoe bepaalde dingen overkomen, dan wel hoe ze bedoeld zijn. Ook over zijn rol als voorzitter wou Buyse nog iets kwijt. “Als voorzitter kan ik de oppositie enkel wat spreektijd geven. Dat staat zou in het gemeentedecreet. Zolang alles binnen de perken blijft zal ik hen dat woord blijven geven.” Dat de oppositie daarmee van alle vragen verlost zal zijn, laat zich betwijfelen. Het weinig fraaie woordgebruik van sommige mandatarissen over-en-weer vraagt soms van de voorzitter misschien toch wat terechtwijzing. Inhoud en stijl zijn spijtig genoeg soms ver te zoeken, zowel tijdens interpellaties als bij verweer. Daarover in een ander bericht meer.


Erfrechtnamiddag in Grembergen
April 18th, 2012

Op vrijdag 20 april om 14u gaat in het Parochiaal Centrum, Dr. Haekstraat te Grembergen een interessante informatievergadering door. Volksvertegenwoordigers Leen Dierick en Raf Terwingen bundelen hun krachten en geven informatie over de rechten en plichten van erfgenamen. Een sterfgeval in de familie is niet alleen een emotioneel zware dobber. Er komen ook heel wat praktische beslommeringen bij kijken. Naast de regeling van de uitvaart en de organisatie van de koffietafel zijn er nog tal van dingen, waar men geen ervaring mee heeft om ze uit te voeren. Men heeft bepaalde dingen nog nooit moeten doen of men weet zelfs niet wat men al dan niet mag of moet. Dierick en Terwingen geven eerst algemene informatie en beantwoorden daarna zeker alle mogelijke vragen over dit moeilijke onderwerp.