Humanistische Vrijzinnige Vereniging organiseert gespreksavond op 31/5/2012
April 20th, 2012

Op 31 mei a.s. komt niemand minder dan Prof. Freddy van den Spiegel naar de Reynoutzaal in het Stadhuis van Dendermonde. Op uit uitnodiging van de Humanistische Vrijzinnige Vereniging komt deze Economic Advisor van BNP Paribas Fortis en Professor aan de VUB spreken over “de financiële crisis en jouw geldbeugel”.

“Wat in 2007 startte als een relatief beperkt probleem in de markt van rommelhypotheken, had tegen eind 2008 het gehele bancaire systeem ontredderd”, laat de HVV weten. “Het is onmogelijk om een scenario te schetsen hoe alles precies in mekaar zal passen, maar het is wel mogelijk een aantal pistes, en mogelijke pijnpunten te schetsen. Dat is de ambitie van deze uiteenzetting.” De gespreksavond start om 20u, terwijl de deuren open gaan om 19u30. Wie lid is van de HVV betaalt €3, niet-leden wordt €2 meer gevraagd (€5).


Aanbieders knothout gezocht
April 20th, 2012

Knotbomen en houtkanten zijn typisch voor ons landschap. Het zijn waardevolle en mooie kleine landschapselementen. Je ziet ze echter steeds minder. Ze vragen regelmatig onderhoud om goed te groeien en te blijven bestaan, maar bij veel eigenaars ontbreekt de tijd om dit op tijd en stond zelf te doen. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme kan die eigenaars helpen door de knotbomen en houtkanten gratis te laten knotten door opgeleide ‘knotters’.

Inwoners van het Regionaal Landschap Schelde-Durme zijn zeker vertrouwd met het beeld van knotbomen in de natuur. Ze staan er al eeuwenlang. Vroeger gebruikte men het knothout als brandhout, voor vlechtwerk of als grondstof voor klompen en gebruiksgoederen. Nu we het knothout niet meer nodig hebben, verdwijnen deze knoestige bomen uit het landschap. Want wanneer een knotboom te laat of niet wordt geknot, krijgt hij te dikke en te zware takken. De takken kunnen door hun eigen gewicht afbreken. Een deel van de knot wordt mee afgerukt of de stam van de boom splijt open. Dit kan het einde van de boom betekenen. Ideaal worden de takken ongeveer elke vijf jaar geknot.

Met houtkanten is het net hetzelfde gesteld. Ze vragen weliswaar een minder regelmatig onderhoud,  maar het is beter voor de groei van de struik dat de takken ongeveer elke tien jaar afgezet worden. Gelukkig zien we de laatste jaren een plotse terugkeer. Meer en meer mensen hebben oog en hart voor “hun” knotbomen en houtkanten. Door de stijgende kost van de brandstoffen, is het verwarmen met knothout bovendien interessant. Daarenboven vormen knotbomen en houtkanten een belangrijk stukje landschappelijk erfgoed.

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme doet een warme oproep om eigenaars van knotbomen te vinden wiens bomen dringend moeten worden geknot. Zowel gemeenten, landbouwers, scholen, privé-eigenaars komen in aanmerking om hun knotbomen en houtkanten gratis te laten knotten. De knotters mogen het knothout behouden in ruil voor het gratis werk. Geïnteresseerden kunnen hun naam, adres en telefoonnummer bezorgen aan jan@rlsd.be of telefonisch op 052 33 89 10 (tijdens de kantooruren).

Het Regionaal Landschap Schelde-Durme is actief in 15 gemeenten in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen, van Melle tot Schelle. De vzw wil er de inwoners overtuigen van de waarde van de natuur en de schoonheid van het landschap. Ze werkt hiervoor samen met verschillende partners en doet ook een beroep op privépersonen. De bescherming van knotbomen en houtkanten is een van de vele projecten. Voor meer informatie over het Regionaal Landschap Schelde-Durme en zijn projecten kan je terecht op www.rlsd.be.

Knotwerk Zure gavers Zele Foto vzw Durme

Knotwerk Zure gavers Zele Foto vzw Durme


Parkeerverbod voor vrachtwagens (>3,5 ton)…in Appels
April 19th, 2012

Een bijgevoegd punt van René Van Marcke (SP.a) zorgde voor een plezierige Appelse discussie in de gemeenteraad van 18/4/2012. Van Marcke benadrukte dat hij hoopte dat het parkeerverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton gehandhaafd zou blijven. Hij verwees daarbij naar de Bevrijdingslaan in Appels, waar nog steeds heel wat vrachtwagens al eens verkeerd geparkeerd staan en het parkeerverbod straal negeren. “Zou de politie niet wat harder, wat meer repressief moeten optreden?”, vroeg hij zich luidop af. “Misschien een opdracht voor de wijkagenten?” Biet Buyse (CD&V) antwoordde dat dit probleem wel ontradend en eventueel repressief kan aangepakt worden. “Dit is wel geen opdracht voor onze wijkagenten, want die hebben als genoeg opdrachten”, lichtte hij toe. “Andere inspecteurs kunnen dat wel doen.”

Marcel Borms (Open VLD) zat al een tijdje te gniffelen, toen Van Marche aan zijn betoog bezig was. Nu was zijn “moment de gloire” gekomen. “Ik zou willen vragen aan collega Van Marcke, waarom dat parkeerverbod aan de Bevrijdingslaan langs de kant van zijn huis wel van kracht is en langs de andere kant van de straat niet? Waarom mogen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton wel aan de andere zijde van de straat parkeren, maar aan uw straatkant niet?” Gelach op alle banken en discussie gesloten!


Schuldenlast per Dendermondenaar in 2012: €78,7!
April 19th, 2012

De Dendermondse gemeenteraadsleden kijken niet meer op van een budgetwijziging meer of minder. Ook op 18 april stond er eentje op de agenda. Dan is het steeds weer uitkijken naar Marcel Borms (Open VLD), die op dat moment zijn duimen en vingers aflikt. Nu was het niet anders. Nadat Stefaan Van Gucht (Vlaams Belang) geopperd had dat deze budgetwijziging er enkel en alleen maar komt omdat de ‘boete’ moet betaald worden als gevolg van het aantal contractuele medewerkers. “Men zal ook het personeelsbeleid niet aanpassen”, stelde hij. “Bovendien heeft men hier een methode toegepast, die vragen doet rijzen. Men heeft aan alle diensten gevraagd wat ze niet meer nodig hebben, wat ze niet meer uitgeven. De Dendermondenaren hebben dus jaren na elkaar teveel belastingen betaald!” Ook Hilde Raman (ex-Vlaams Belang, nu Onafhankelijke) vroeg zich af waarom er niet vroeger gereageerd was. “Ik wist al lang dat er iets ging komen. Waarom hebben jullie niets gedaan? Waarom blijft het statutair kader niet ingevuld? Dat zou ook een erkenning van het personeel zijn.”

Marcel Borms had zijn huiswerk weeral goed gemaakt. Hij had het over de kosten van de bibliotheek, die ondertussen astronomische vormen aannemen, over het aantal personeelsleden van de stad, dat ondertussen gedaald is, over de schuldenportefeuille (waar vooral de banken goed aan verdienen, want dat zijn handelaars die winst willen maken) en over de schuldenlast. “In 2012 bedraagt die €78,7 per inwoner, van pasgeboren baby tot 110-jarige”, confronteerde hij de meerderheid met zijn rekensom. Toen schepen van Financiën Dirk Abbeloos (CD&V) repliceerde dat de schuldenratio tijdens deze legislatuur gedaald is van 670 naar 420 euro, haalde Marcel nog een troefkaart uit zijn zak. “In 2012 betaalt iedere Dendermondenaar €78,7 aan interesten en schuldaflossing”, daar gaat het over.

De discussie gaat over de zgn. ‘responsabiliseringsbijdrage’ van de federale overheid. De overheid aanvaardt niet langer dat de steden en gemeenten hun pensioenlasten afwentelen op de algemene ‘pot’ door meer contractuelen en minder statutair personeel aan te werven. “We hebben voor de huidige methode gekozen omdat ons dat de meest zinvolle leek”, besloot Abbeloos. “We hebben geopteerd om onze diensten werkingsmiddelen te geven, die het gemiddelde bedragen van de laatste drie jaar. We zijn dus ook binnen de gewone dienst gebleven. Beter leek ons dat dan over te gaan tot ontslagen, tot het schrappen van bepaalde projecten of tot het verhogen van de belastingen.” Die drie laatste alternatieven lijken inderdaad geen “politiek gezonde alternatieven” in een verkiezingsjaar.