Dendermondse gemeenteraadsverkiezingen beginnen vroeg
December 8th, 2011

De gemeenteraadsverkiezingen in Dendermonde beginnen vroeg. 14 oktober 2012 is nog een eindje verwijderd, maar de koorts slaat nu al toe. In een bevraging georganiseerd door Editie bleek N-VA de volgende burgemeester te kunnen leveren. Marius Meremans hield de boot af en verwees naar de 243 inwoners die er amper aan deel genomen hadden. Een CD&V mandataris bekeek het nuchter: “Ik heb begrepen dat N-VA bij de volgende verkiezingen op minstens 100 stemmen zal kunnen rekenen.” In ieder geval is de partij van Bart De Wever en Bart Nobels nog vooral op zoek naar vrouwelijke kandidaten. Misschien kunnen zij bij CD&V eens aankloppen, want de partij van Piet Buyse toont momenteel op nationaal vlak niet veel respect voor haar vrouwelijke mandatarissen. Geen vrouwelijke ministers of staatssecretarissen of fractieleider in de Kamer kwam uit de toverhoed van Wouter Beke. Leen Dierick kon er niet echt mee lachen. “Mannen lijken we genoeg te hebben”, bekende kandidaat-burgemeester Meremans. “Maar we kunnen natuurlijk nog steeds goede elementen gebruiken. Onze voorzitter Bart Nobels houdt zich daar mee bezig. Dat is niet mijn zaak. Ik ben er wel van overtuigd dat onze lijst vol kwalitatieve kandidaten zal staan uit alle deelgemeenten.”

Bij alle partijen dringen zich vernieuwingen op. Bij SP.a verdwijnen Theo Janssens, Ivan Verleyen, Jean-Michel De Potter, terwijl de overleden Pierre Caudron ook goed was voor een pak stemmen. In totaal werden hun namen 3.863 keer aangestipt (Janssens-1324, De Potter-1126, Caudron-719, Verleyen-694). Wie gaat hen vervangen? SP.a herhaalt dan maar een beproefd recept, dat hen in 1994 met Inzet aan de macht hielp. Ze doen ook nu een oproep aan alle progressieven, die het goed menen met Dendermonde en die geen N-VA/CD&V meerderheid willen. Het botert niet altijd goed binnen de meerderheid -om het zacht uit te drukken-, maar deze oproep is noch min noch meer een duidelijke motie van wantrouwen tegenover de huidige coalitiepartners. Of is het gewoon schrik om uit de boot te vallen en naast de postjes te grijpen?

Bij Open VLD plaatsen enkele jongeren serieuze vraagtekens bij de ‘politieke bekwaamheid’ van Kris Verberckmoes en Hilde Dierickx. Die jongeren doen dat nu nog anoniem, maar willen zich enkel kandidaat stellen als daar aan de top plaats geruimd wordt. Verberckmoes heeft in het asbestdossier een vreselijke modderfiguur geslagen. Ondanks een lange ‘casting’ door het Schoonaardse actiecomité slaagde hij er niet in om de woordelijk uitgeschreven interpellatie te herhalen. Zijn krediet is daar meteen opgebruikt en opgebrand. Ook die partij heeft daarnaast last van vertrekkers met een pak stemmen. Marcel Borms (Appels) met 354 voorkeurstemmen als lijstduwer, zal normaal gezien met politiek pensioen vertrekken. Anne Vander Donckt (Centrum) haalde 439 stemmen, maar kwam uiterst zelden naar de openbare zittingen. We kunnen ons moeilijk inbeelden dat ze deze truck nog eens uithaalt. Petra D’Hollander (Grembergen) telde 432 stemmen achter haar naam en gaf er al vroeger de brui aan. Geert Vermeir kan misschien uit zijn actiecomitébonus putten om het stemmenaantal wat te verhogen. In ieder geval heeft de blauwe partij dringend nood aan jong en stemmentrekkend potentieel.

Bij CD&V zien we ook nog wat verschuivingen. Blijft Jef Dauwe kandidaat voor de gemeenteverkiezingen en in welke gezegende staat komt hij dan naar de vergaderingen? Of legt hij het zwaartepunt echt in Gent? Wat met Annie Van den Berghe en haar 831 stemmen? Wie staat er in Schoonaarde op om haar te vervangen? Ook Kristel Gevaert had het in deze legislatuur lastig, terwijl ze toch meer dan 600 stemmen haalde. Komt ze nog op, luidt dan ook de vraag? Ander stemmenkanon is Thérèse Van Gucht. 1101 stemmen haalde ze. Wie gaat die nu halen.

Krijgt Vlaams Belang de rekening gepresenteerd van de te verwachten opgang van N-VA? Wie gaat het daar doen? Verliest Stefaan Van Gucht niet te veel pluimen in Baasrode? Heeft hij zwaar genoeg gewogen in het dossier rond het Baasroodse rusthuis? Barbara Pas heeft talent en inzicht, maar volstaat dat om haar quasi afwezigheid in Dendermonde op te vangen? Welk wit konijn komt daar nog uit de hoek om meer brains in de rangen te brengen. Hun analyses zijn nu vaak heel weinig diepgaand.

Komt Groen! nog terug en met wie? Op welke plaats staat Patrick Meulebroeck bij CD&V? Wordt Lien Verwaeren een boegbeeld bij CD&V na haar schitterende uitslag bij de nationale verkiezingen? Kortom het wordt nog leuk de komende maanden. “Wait and see…”


Sp.a Dendermonde wil progressieven bijeenbrengen
December 8th, 2011

De leden van sp.a Dendermonde bespraken op 1 december in een open en constructief debat de voorbereiding van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. De ambitie om alle progressieve krachten in Dendermonde samen te brengen op één lijst is een van de in het oog springende elementen. Sp.a Dendermonde heeft bij voorgaande gemeenteraadsverkiezingen dergelijke groepering al met succes kunnen doorvoeren. Sp.a Dendermonde is in grote lijnen tevreden over het gepresteerde beleid tijdens de voorbije jaren. De vernieuwing en modernisering van het stadsbestuur dat in Dendermonde in 1994 werd opgestart onder leiding van Norbert De Batselier wordt verder doorgetrokken, ook al hadden de progressieven sinds 2006 niet meer de meerderheid in het schepencollege. De dossierkennis en het harde werken van Bart Van Malderen en sp.a – mandatarissen, de schepenen en ocmw-voorziter voorop  –  hebben hier een groot aandeel in. Voor sp.a Dendermonde is het verder sturen van het stadbeleid na oktober 2012 in een progressieve richting de echte inzet van de verkiezingen. Voorzitter Luc Van Gasse: “De gemeenteraadsverkiezingen in Dendermonde worden geen burgemeestersverkiezingen, maar zullen wel een antwoord geven op de vraag welk soort beleid de volgende zes jaar zal gevoerd worden. De uitdagingen zijn groot op het vlak van duurzaam verkeersbeleid, leefmilieu en ruimtelijke ordening,  communicatie tussen stadsbestuur en burgers, en niet het minst op sociaal vlak: de vergrijzing en verkleuring van onze stad, de groeiende groep armen en kansarmen, … vragen een sterk, open en sociaal bestuur dat naar de toekomst kijkt.” Sp.a Dendermonde ziet dat de politieke kaarten de voorbije jaren in Dendermonde grondig zijn herschud. Het risico op een behoudsgezinde en rechtse bestuursmeerderheid is volgens de Dendermondse socialisten zeer reëel. De algemene vergadering van Sp.a Dendermonde doet dan ook een warme oproep aan alle progressieven om samen met sp.a op één lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen te gaan. Luc Van Gasse:  “Dit niet doen betekent de progressieven in de nieuwe gemeenteraad verzwakken en dreigt de baan vrij maken voor een asociaal en conservatief stadsbestuur. Dat zou de klok in Dendermonde 18 jaar terug draaien, terwijl onze stad juist behoefte heeft aan een bestuur dat vooruit kijkt!”

Geïnteresseerd kunnen contact opnemen met Tom Bogman, secretaris sp.a Dendermonde via dendermonde@s-p-a.be of op 0476 818 218.


Bart Van Malderen fractieleider SP.a in Vlaams Parlement
December 7th, 2011

Bart Van Malderen, SP.a schepen in Dendermonde en Vlaams Parlementslid, wordt de nieuwe fractieleider van SP.a in dat Vlaamse parlement. Deze functie was vacant gekomen na het vertrek van John Crombez naar de federale regering. Vanavond gemeenteraad in Dendermonde met of zonder Bart Van Malderen?


Opening Kerstbos door middenstand Appels
December 7th, 2011

Op vrijdagavond 9 december wordt om 20u het Kerstbos van de middenstand van Appels feestelijk geopend op het Zand. Tevens wordt het boekje “Appels 2012-2013″ boven de doopvont gehouden. Iedere bewoner zal vanaf 20u kunnen meegenieten van de unieke kerstsfeer, die er van dan af op ‘t Zand zal heersen.  Gedurende de kerst- en eindejaarsperiode zal het plein bovendien mooi verlicht worden met de extra kerstverlichting, die dit jaar door de middenstandsvereniging aangekocht werd met subsidie van de Stad. Het natje en het droogje worden ter gelegenheid van deze opening zeker niet vergeten.