Perikelen in ‘t college
October 14th, 2010

Het Dendermonds Theater verblijdt momenteel de goegemeente met het stuk ‘Perikelen in ‘t kluester’. Miel Ravijts had er beter ‘in ‘t college’ van gemaakt. Of ‘in ‘t rusthuis’. Want het rusthuis in Baasrode legt vuurwerk en bommen onder het Dendermondse schepencollege. OCMW-voorzitter Theo Jannsens is de gebeten hond en zware woorden worden niet gemeden. Het begin van het einde of loopt ook deze ‘discussie’ weer met een sisser af? Toont CD&V/NV-A eindelijk de tanden of komt SPa er ook deze keer goed mee weg. Het beloven nog leuke dagen te worden…perikelen in ‘t college.

Het Baasroodse rusthuis in de Rosstraat blijft voor beroering zorgen. SPa met Theo Janssens op kop bepleiten al enkele jaren de sluiting van het verouderde gebouw. Coalitiepartners CD&V en NV-A luisteren dan weer naar de stem des volks en stellen alternatieven voor. CD&V weet uit ondervinding hoe lastig Baasroodse dissidenten in de partij kunnen zijn en slooft zich dan ook uit om de ACW-familie uit de Bottersgemeente te vriend te houden. Binnen de meerderheid en binnen de afzonderlijke fracties zijn de afgelopen jaren heel wat vergaderingen besteed aan dit heikele punt. ‘Nachten heb ik er aan besteed’, herinnert burgemeester Piet Buysse zich, ‘om tot een compromis te komen. Dit compromis werd in de OCMW-raad gestemd en goedgekeurd. Het OCMW, in de persoon van voorzitter Janssens, zou beide voorstellen op een gelijkwaardige manier aa de Vlaamse administratie overmaken en de administratie haar werk laten doen. We zouden ons ook finaal bij de beslissing van de administratie neerleggen en het gekozen alternatief verdedigen, ook als dat niet het onze was.’ Groot was echter de consternatie bij CD&V/NV-A toen bleek dat Theo Janssens ‘cavalier seul’ gespeeld had: hij had ‘zijn’ voorstel alleen doorgestuurd met als bijlage een ‘CD&V voorstel’. Natuurlijk kan de overheid geen rekening houden met het standpunt van een partij, als er ook een officieel OCMW standpunt is. Het zou mooi worden.

De reacties lieten niet op zich wachten en liegen er niet om. ‘We zijn verbolgen’ klinkt het in koor. ‘Als ze ons niet nodig hebben, dat ze het dan alleen doen’, stelt Buysse. ‘We zullen op de OCMW-raad tegenstemmen’. Dat ze dan meestemmen met het Vlaams Belang wil Buysse niet geweten hebben. ‘Hun houding interesseert mij niet. Zij zijn per definitie toch steeds tegen. Wij hebben ons standpunt, dat goed gewikt en gewogen is. Misschien kan de SPa nu op zoek naar een andere meerderheid voor dit dossier, ze zien maar.’

Piet Buysse is duidelijk ‘in zijnĀ  gat gebeten’. ‘In mijn ganse leven ben ik nog nooit zo bedrogen als in dit dossier’, klinkt het bitter. Is dit niet een ander bewijs van het gebrek aan leideschap van de burgervader? ‘Leiderschap is ook compromissen zoeken en vinden, zien dat de zaken vooruitgaan, harde en scherpe discussies geen wonden laten slaan. Leiderschap is besturen en doelstellingen realiseren. In Dendermonde doen we dat’, verdedigt Buysse zich terecht. In dezelfde trant gaat hij door. ‘Ik ben dan ook niet van plan om dit dossier andere dossiers te laten besmetten. Ik trek niet op oorlogspad. Ook al is dit enorm ambetant, ik wil de discussie zich laten beperken tot dit ene dossier. We hebben steeds goed kunnen samenwerken, ook in dossiers die gevoelig lagen bij onze achterban. Ik denk daarbij aan de Freinetschool in Appels. Op de volgende gemeenteraad komt een zwaar dossier van Schepen Van Malderen op de agenda. ik denk er niet aan om het ene dossier aan het andere te koppelen. Zo ben ik niet. Ik denk steeds aan het goed van de burgers van Dendermonde.’

De soep is echter duidelijk nog heet. Hoe heet ze ook zal gegeten worden is nog niet duidelijk. In welke mate Janssens spitsroeden zal moeten lopen is al evenmin klaar. Het beloven in ieder geval leuke OCMW-raden en Gemeenteraden te worden op 19 en 20 oktober aanstaande. Wait and see!