“Zilveren Zonnebloem” viert 25e verjaardag
June 15th, 2010

In 1985 – toen de vergrijzing nog groen was – opende OCMW-Dendermonde aan de Breestraat 109  te Sint-Gillis zijn tweede dienstencentrum: “De Zonnebloem”, vernoemd naar de sociale bejaardenflats op de bovenverdiepingen van de lokalen. De combinatie van diensten, informatie en sociale omkadering, aangeboden onder één dak was toen zonder meer visionair. Het toenmalig OCMW-bestuur had begrepen dat er zich nieuwe behoeften aandienden bij de 60-plussers: langer zelfstandig blijven, actief blijven,  nog keuzes krijgen en maken, zich ontplooien…Waren mensen vroeger “oud én out” na de pensionnering, dan is dat inmiddels toch wel sterk geëvolueerd naar 60-plus als een levensfase met nog tal van positieve verwachtingen. Het dienstencentrum-concept bleek en blijkt prima aan de behoeften van deze nieuwe senioren te voldoen.

Aanvankelijk richtte “De Zonnebloem” zich enkel tot gepensioneerden, maar doorheen wijzigende wetgeving veranderde de naamgeving tot “lokale dienstencentra” en breidde ook de doelgroep uit van senioren tot de gehele lokale leefgemeenschap – al blijven senioren er tot op heden de grootste gebruikersgroep. De geïntegreerde aanpak bleef overeind. Geïntegreerd, d.w.z. dat het aanbod van het dienstencentrum verschillende levensdomeinen van zijn gebruikers ondersteunt – van het psychosociale tot het materiële, van cultuur tot thuiszorg. Daar ligt meteen ook het grootste verschil tussen een lokaal dienstencentrum en enige andere thuiszorgvoorziening of seniorenvereniging – die overigens ook prima werk doen en waarmee het dienstencentrum vaak en goed samenwerkt. Waar een thuiszorgdienst op het verzorgende en praktisch huishoudelijke werkt, een vereniging op ontspanning focust en een sociale dienst zich richt op het informatieve, materiële en  juridische, verenigt het lokaal dienstencentrum al deze functies onder één dak. Om zo’n ambitieus pakket te realiseren doet men in “De Zonnebloem” veel en graag beroep op vrijwilligers, die zij aan zij met het personeel hun schouders steken onder een omvangrijke werking.

Doorheen de voorbije 25 jaar is de Zonnebloem een vertrouwd huis en een huis van vertrouwen geworden voor ontzettend veel mensen. Vorig jaar klokte het gebruiksaantal af op 1007 en het gaat verder in stijgende lijn. Het zijn de mensen die de Zonnebloem maken, het is de unieke mix van informatie, diensten, activiteiten, thuiszorg onder één dak die de succesformule is achter het dienstencentrum. Het is de haast vanzelfsprekende kruisbestuiving tussen gebruikers, vrijwilligers en personeel dat de Zonnebloem maakt tot wat het is.  

Op 25, 26 en 27 juni pakt men in het lokaal dienstencentrum uit met een goed gevuld feestprogramma:

-          op vrijdag 25 juni is er een feestnamiddag met optreden van Hugo Symons

-          op zaterdag 26 juni start om 14 u. op de binnenkoer een vriendschappelijk petanquetornooi, in de feestzaal gaat een ontmoetingsfeest voor de thuiszorggebruikers door en in de cafetaria kan men terecht voor heerlijke pannenkoeken. ’s Avonds (19 u.) laat men zich ballekes met kriekskes smaken, met een ludieke Zilveren Zonnebloem-revue als dessert. Dit gelegenheidsprogramma belicht de geschiedenis van het ldc. Eindigen doet men al zingend rond de vuurkorven in de binnentuin.

-          Op zondag 27 juni wordt een grootse barbecue aangericht voor buren, gebruikers, sympathisanten van de Zonnebloem (vanaf 11 u.)

Voor de feestnamiddagen, petanquetornooi en barbecue moet men vooraf inschrijven in ldc Zonnebloem, Breestraat 109, Dendermonde waar u ook terecht kan voor meer informatie. Tel. 052-25 19 30- ann.vandervreken@ocmw.dendermonde.be. Iedereen is hartelijk welkom!


Buddy’s gezocht en activiteiten gevonden voor mensen met dementie
June 15th, 2010

Beter leren omgaan met dementie is een uitdaging voor de hele samenleving. Personen met dementie en hun naasten geraken vaak geïsoleerd.  Er bestaan ook heel wat clichés en vooroordelen over dementie, die een spontane communicatie in de weg staan. Vaak verwatert dan ook het contact tussen een persoon met dementie en de lokale gemeenschap.
De Koning Boudewijnstichting lanceerde een projectoproep om een lans te breken voor de plaats van mensen met dementie (en hun mantelzorgers) in de samenleving. Het project dat de lokale dienstencentra van OCMW Dendermonde indienden i.s.m. het Expertisecentrum Dementie Meander werd weerhouden. Ook Zorgpunt De Brug uit Grembergen werkt mee. De komende maanden zullen zij samen acties ondernemen. 

Activiteiten op maat

De lokale dienstencentra willen de theorie van een meer dementievriendelijke vereniging en gemeente in de praktijk brengen via het uitdrukkelijk uitnodigen van mensen met dementie tot het bestaande activiteitenaanbod en door het aanbieden van activiteiten op maat van deze doelgroep. Zo staat op dinsdag 22 juni om 14 uur in LDC ’t Plein, Kloosterstraat 30 te Baasrode ‘samen herinneringen ophalen’ op het programma. Op 6 juli om 14 uur zingt men in zorgpunt De Brug Rootjensweg 77 te Grembergen met de gitaar liedjes van toen.  

Buddy’s gezocht!

Dit project vertrekt vanuit beroepskrachten, maar is slechts levensvatbaar mits de inbreng en medewerking van vrijwilligers die een beetje tijd en een warm hart willen opbrengen voor mensen met dementie.  Het is de bedoeling om vrijwilligers-buddy’s te zoeken die na een opleiding en permanente ondersteuning samen met mensen met dementie dingen doen. Geen spectaculaire zaken, maar wel zaken als samen een wandeling maken, een tas koffie gaan drinken, een aangepast spel spelen, mee gaan naar een activiteit … zaken die de persoon met dementie voorheen ook deed en waar hij genoegen aan beleeft. De mantelzorger krijgt tegelijkertijd wat adempauze. Eerstdaags zullen over gans Dendermonde affiches en flyers verspreid worden om de oproep naar buddy’s kracht bij te zetten. 

Uiteraard wordt er gezorgd voor vorming, informatie en omkadering voor de buddy’s. Een eerste info-moment wordt georganiseerd op 15 juni om 9 uur in de zaal van het Aymonshof, Gentsesteenweg 3, Dendermonde. Het Expertisecentrum Dementie Meander zorgt voor de begeleiding. 

Bent u geïnteresseerd  in het activiteitenprogramma of ziet u het wel zitten om als vrijwilliger-buddy mee te werken?
Neem dan contact op met Annemie Van Neck, Tel. 052-26 28 23, meander@dementie.be


ROEL RICHELIEU VAN LONDERSELE LANDSCHAPSDICHTER 2010
June 10th, 2010

Een kunst- en natuurminnend publiek van voor- tot najaar verwennen is het ambitieuze streven van dederdeoever vzw uit Schellebelle. De formule is eenvoudig: wandelen en genieten van kunst verenigen. De uitdaging: poëzie en beeldende kunst zijn de ingrediënten van het project Landschapsdichter dat in 2010 aan zijn derde editie toe is. Beide disciplines vinden hun plek langs een wandelpad in het unieke decor van natuurreservaat De Kalkense Meersen. Tegen de heersende trends in wordt gekozen voor kleinschaligheid. Wat niets afdoet aan de kwaliteit van het gebodene en daarenboven het natuurlijk kader niet bruskeert maar respecteert. Men kiest hier als het ware voor een fluistering in het landschap in plaats van voor een schreeuw. Dichter Roland Jooris en beeldhouwer Raphaël Buedts beten in 2008 met ‘Het atelier van het landschap’ de spits af.

Dichter Miriam Van hee en plastisch kunstenaar Johan Parmentier zorgden in 2009, onder het thema ‘wij woonden hier’, voor een niet minder geslaagd vervolg. Voor de jaargang 2010 blijft dederdeoever trouw aan haar bekommernis: de kwaliteit bewaken door selectief te putten uit het kruim van de hedendaagse kunstenaars. In die optiek werd Roel Richelieu Van Londersele, eerste stadsdichter van Gent, geëngageerd.

roel

Hij omringt zich met drie beeldende kunstenaars die stuk voor stuk, elk op zijn terrein, adelbrieven kunnen voorleggen: Marf, Rik Vermeersch en Roland De Winter. Dederdeoever vzw blijft geloven in haar magische mix van kunst en natuur. Zij weet zich daarbij gesteund door het enthousiasme van een steeds groeiend aantal bezoekers. Eentje, als woordvoerder van velen, drukte het treffend uit: ‘Proficiat, die combinatie bleek in staat me boven het besmettelijke bereik van het alledaagse uit te tillen!

 

Programma op zondag 27 juni:

- 15 uur: openingsreceptie in de pastorij met toespraken van burgemeester Kenneth Taylor, muzikale omlijsting : Josefien De Waele, voordracht : Paul Lievens
Aansluitend inhuldiging van de poëziewandeling : Tussen blad en wijn
Doorlopend muziek langs de oevers van de Schelde : Alles in de wind, met : Frank De Vos zingt Quirilian, aansluitend optreden van Oceanside in de Pastorij .
Voorstelling van hun derde dichtbundel : “Tussen blad en wijn” met 12 gedichten van Roel Richelieu Van Londersele, werken van Marf, Roland De Winter en Rik Vermeersch


Badminton voor mindervaliden
June 10th, 2010

Drive Badmintonclub organiseert vanaf 6 september een initiatiecursus rolstoelbadminton voor gehandicapten. Deze zal doorgaan elke maandag van 20u00 tot 21u00 in de sporthal van Sint Gillis Dendermonde. De lessen worden gegeven door BLOSO opgeleide trainers met als specialisatie G-Badminton. Racketten en pluimpjes en rolstoelen zijn gratis ter beschikking. Prijs: €45( lidmaatschap Drive & Vlaamse Badmintonliga tot eind 2010 inbegrepen ) Na 21u00 heeft men de mogelijkheid om verder te spelen tot 23u00. Voor inlichtingen kun je terecht op het nr 0472/390473 (De Smet Patrick).